Centerpartiet välkomnar förslag kring Råstasjön

Byggplanerna kring Råstasjön påbörjades redan 2007 då fullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen. Centerpartiet lämnade då ett yttrande till beslutet där vi välkomnade Arenastaden, dock inte utan vissa förbehåll. Vi var då, och är fortfarande, av den åsikten att Råstasjöns natur- och rekreationsområden är unika i Solna och därmed värda att bevara. Solna är en växande stad och vi ska fortsätta överväga var och hur ny byggnation planeras.

hållbart val

På stadsbyggnadsnämnden möte den 28:e augusti lade Alliansen ett gemensamt yrkande om inriktningen för det fortsatta planarbetet vid Råstasjön. Vi i Centerpartiet är glada över att se att bebyggelsen föreslås minska kraftigt, jämför med tidigare förslag. Vi är även mycket nöjda med att den känsliga naturen norr om sjön, i den så kallade ”midjan”, inte kommer att bebyggas och att enda platsen där bebyggelse innanför strandskyddslinjen kan tänkas ske är längs Evenemangsgatan, i syfte att avskärma Råstasjön från Friends Arena. Att Råstasjöns utlopp föreslås förbli öppet lyfter också upp naturvärdena, något som vi som gröna liberaler välkomnar.

– Jag välkomnar byggnationen av slutna kvarter som tydligt markerar gräns mellan det privata och det offentliga rummet. För mig är även tillgängligheten för befolkningen vid Råstasjön ytterst viktig med tanke på rekreationsvärdena. Jag hoppas även att vi kan få se ett utomhusgym vid Råstasjön i framtiden. Säger Anna C Nilsson, kommunalråd (C)

Anna C Nilsson 1

Sammantaget är stadsbyggnadsnämndens yrkande gällande bebyggelse kring Råstasjön väl genomtänkt och helt i linje med Centerpartiets politik. Yrkandet ligger betydligt närmare den fördjupade översiktsplan (FÖP) som det beslutades kring 2007, än det planförslag som därefter gick ut på samråd. Yrkandet ligger även väldigt nära Centerpartiets tidigare ställningstagande 2007 och tidigare i år under det nuvarande planarbetet. Vi ser därför fram emot det fortsatta arbetet och slutgiltiga planförslaget, som förhoppningsvis bidrar till Arenastadens utveckling.

– SolnaCentern kommer även fortsättningsvis arbeta för en hållbar utveckling av Arenastaden för både människa och miljö. Stadsbyggnadsnämndens förslag ger ett positivt tillskott av nya bostäder till Stockholmsregionen, samtidigt som det bevarar de naturvärden som Centerpartiet och resten av Solna uppskattar och värnar. Säger Anna C Nilsson, kommunalråd (C)

En reaktion på “Centerpartiet välkomnar förslag kring Råstasjön

  1. Pingback: Byggplanerna nere vid Råstasjön ändras | Anna C Nilsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *