Partistämma i Karlstad

Den 19-22 september håller Centerpartiet ordinarie partistämma i Karlstad. 520 ombud ska under dessa dagar enas tillsammans kring nästan lika många motioner och ett par politiska program. Jag kommer att sitta ombud för Centerpartiet i Solna och Martin Karlsson, Solna, kommer att sitta ombud för Centerpartiet i Stockholms län.

Torsdagen inleds med kommittéarbete i 16 olika kommittéer. Jag kommer att sitta med i Utbildningskommittén och arbeta för att det program som skall tas fram blir både spetsigt och vasst.

– För mig är det viktiga att se individen; att den politik vi tar fram kommer att vara bra för den enskilda eleven. Forskning visar tydligt att vi lär oss olika – då är det också viktigt att ha en politik som tar hänsyn till detta. För mig är det viktigt att alla elever utifrån sina egna förmågor och förutsättningar ges möjlighet att genom en palett av metoder nå en så optimal utveckling som möjligt. Under grundskolans 9 år ska ingen hindras i sin kunskapsutveckling och ingen lämnas, utan alla ska erbjudas individuell plan för sin personliga utveckling i respektive skolämne. Det är också viktigt att elever i behov av särskilt stöd ska få adekvat hjälp.

I utbildningskommittén kommer även frågan kring treterminssystem tas upp, något som jag ser positivt på.

image

Jag har även varit medförfattare till flertalet motioner. Däribland en kring maxtaxan inom skolbarnomsorgen och förskoleverksamheten i Sverige och en annan där skatteutjämningssystemet problematiseras.

Förhoppningen är att dessa 4 dagar kommer att leda till att Centerpartiet står starkt rustade inför det kommande valåret, med en politik som satsar på tillväxt i hela landet.

Har du frågor kring SolnaCenterns medverkan på partistämman? Skriv dina kommentarer här eller hör av dig till mig via mail annac.nilsson@solna.se Och du vet väl att du är välkommen som medlem i Centerpartiet i Solna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *