Säg vad du tycker kvinna!

Vi är inte bäst i klassen! Många gånger klappar vi oss för bröstet som det mest jämställda landet men den placeringen tappade vi redan 2008. Var i världen är det då minst skillnader för könen när det kommer till frågor om jämställd tillgång till utbildning och vård?

Jämställdhetsundersökningen från WEF The globar genier gap report visar att Island ligger i topp följt av Finland, Norge och först på fjärde plats kommer Sverige.

Anna C Nilsson klättrar i träd

Att rabbla upp de ländersom ligger sämst gör jag inte, utan fokuserar istället på det som för mig är viktigt i vårt jämställdhetsarbete. Jämställd utbildning:
– vi måste synliggöra båda könens styrkor tidigt, redan i förskolan och samtidigt stödja de barnen är mindre bra på. I detta resonemang ska vi självklart acceptera alla människors olikheter. Att dela in människor i två gruppen, enligt kön är att stigmatisera kön och att generalisering för hårt. När vi däremot som pedagoger i förskola och skola möter elever oavsett kön som är pratsamma och vill höras och synas bör vi inte tysta utan lyssna. Den vuxnas bemötande är avgörande för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.
Jämställd sjukvård:
– vi måste synliggöra att det de facto är ojämställt i dag, det är inte hållbart att påstå att det är lika inom vården. Vi vet att när kvinnor ringer sin vårdcentral är det färre som får en tid för läkarbesök än när män ringer. Vi vet att tiden inne hos läkaren är kortare för kvinnan. Vi vet… Att det är enkelt att rota ner sig i statistik för att bevisa ojämlikheten. Och jag vet att vi måste förändra genom kunskap och precis som för barnen handlar det om bemötande. Och mycket av vårt, även mitt, bemötande sker helt omedvetet. Vi tror att vi är jämställda samtidigt som vi bemöter helt ojämställt. Ett första steg är att bli medvetna om att vi faktiskt har ett omedvetet bemötande.

När jag gick i skolan var många lärare arga på mig för att jag pratade, hade åsikter och accepterade inte att bli åtsagd att vara tyst. Det resulterade i att jag fick tillbringa en hel del tid i korridoren. Ja, jag är blond och kommer från Lönneberga och jag var mer lik Emil än Ida. Därför att min morfar som också var Centerpolitiker uppmuntrade mig att prata, uttrycka mina åsikter och inte vika ner mig. Tack morfar för att du lärde mig vad jämställdhet är.

Dessa två frågor berör alla kvinnor och män i vårt land, så låt oss nu fokusera lite på det som händer på vår egen bakgård istället för att fundera på vad männen gör på sin resa i Thailand.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *