Gör upphandling till en möjlighet

Upphandlingens vara eller icke vara. I morse handlade Solnas frukostbricka om upphandling. ”Att göra affärer med offentlig sektor – hur går det till?” Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna talade kring upphandling och kom med konkreta råd till företagarna. Under frågestunden tog jag upp den problematik som flera enmansföretagare tagit upp med mig, nämligen svårigheterna att som exempelvis ensamföretagande kiropraktor kunna vara med i upphandling när ett av kriterierna är att de måste vara minst två anställda.

Att vinna en upphandling för ett microföretag(0-5 antsällda) kan vara avgörande för den fortsatta existensen. Behovet av arbetskraft finns – samtidigt saknar människor arbete och företag finns som vill expandera. Ser ni logiken? När företaget vinner upphandlingen kan de anställa och arbetet blir utfört samtidigt som en mindre är arbetslös. Många gånger när vi pratar om arbteslöshet kontra arbete krånglar vi till det men det är lika enkelt som debit och kredit.

image

I den offentliga sektorn, som exempelvis kommun eller landsting finns behov av en tjänst. Vi kan ta kiropraktorer som exempel här, det kunde lika väl varit fråga om sjukgymnaster. Behovet finns, ett upphandlingsunderlag upprättas på upphandlingsenheten och ofta skrivs väldigt många kriterier in och det gör att de flesta kiropraktorer inte kan delta i upphandlingen. Varför? De flesta har enskild firma och arbetar själva i sin lokal och i underlaget krävs att de ska ha minst 2 anställda. Företagarna säger till mig att det blir en ond cirkel, den som inte är med kan inte anställa och den som är med kan utöka sitt företag ytterligare. Elisabeth Thand Ringqvist ser möjligheterna här, nämligen att företagare som exempelvis sjukgymnaster går samman och skapar nätverk där de deltar gemensamt i upphandlingar. Slutligen uppmuntrade hon alla oavsett storlek på företag att vara med i de offentliga upphandlingarna, en möjlighet till att företaget växer.

image

Jag ser gärna det småskaliga och ställer mig frågan varför de stora företagen ska gynnas, det lilla kan till och med erbjuda högre kvalite. Ta skolmaten som exempel, vad är det som säger att ett företag skapar bättre skollunch för att de tillverkar 2000 portioner som de transporterar i tre timmar till respektive skola? Kvaliten och näringsinnehållet kanske är högre när den enskilda kocken eller restaurangen lagar 350 portioner till en skola och transporten av maten tar 20 minuter. Vi behöver göra upphandlingarna enklare. Om detta talade Johan Wennborg, Solna stads nya upphandlingschef på ett inspirerande sätt. Mina förhoppningar om att vi i Solna ska bli riktigt bra på upphandling är stora. När jag pratar om bra på upphandling menar jag just det att vi i framtiden skapar underlag så att vi möter företagare i alla storleksordningar. Johan Wennborg uppmanade alla företagare på plats att föra en dialog kring just underlagen så att de stämmer bättre överens med var företagen de facto kan leverera.

Nyfiken på vår jobbskapande politik?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *