Byggplanerna nere vid Råstasjön ändras

Nu föreslår vi i Alliansen stora förändringar i byggplanerna nere vid Råstasjön. Vi har tagit till oss av folks åsikter och känslor i frågan. Dessutom visar den nya Naturinventeringen på en unik artrikedom av växter, insekter, groddjur, fåglar och fladdermöss. … Läs mer

Centerpartiet välkomnar förslag kring Råstasjön

Byggplanerna kring Råstasjön påbörjades redan 2007 då fullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen. Centerpartiet lämnade då ett yttrande till beslutet där vi välkomnade Arenastaden, dock inte utan vissa förbehåll. Vi var då, och är fortfarande, av den åsikten att Råstasjöns natur- … Läs mer