Om Anna C Nilsson

Jag kommunalråd här i Solna, ordförande för Centerkvinnorna i Stockholms län och en av Centerpartiets representanter i Stockholms Läns Polisstyrelse. En hållbar framtid för mig innebär bland annat att skapa möjligheter för våra barn och unga inom barnomsorg och skola men också att erbjuda ett levande idrotts- och kulturliv. Med hållbar ekonomi kan vi utveckla vårt välfärdssamhälle med trygg vård och omsorg där individens behov står i centrum. I vårt framtida samhällsbyggande är det nödvändigt att vi alla tar ansvar för vår gemensamma miljö på det lokala planet i kommun och landsting till det regionala i riksdag och globalt då vi delar samma jord. Att göra skillnad på riktigt är mitt ledmotiv och har så varit även under mina dryga 20 år som lärare och Specialpedagog där jag tänt många stjärnögon.

Det krävs mer än två öron

Det krävs mer än två öron för att lyssna. Först och främst måste viljan finnas där och jag ställer frågan till dig och till mig: Varför ska du lyssna?

Uppmärksamhet, när du får din dos bekräftas du i att du faktiskt existerar. Ja så är det. Vi känner väl alla den där typen, ni vet han som rusar runt i affären och skriker rakt ut att han är kissnödig trots att han fyllt vuxen för årtionden sedan. Missbrukaren som missbrukar uppmärksamheten för att kunna existera. Barnen som på bryggan skriker ”Mamma, pappa titta. Titta, titta nu!” och det är så barn är. Barnen vill inte att vi ska titta, titta rakt ner i vår Iphone eller plötsligt titta upp och undra frågande om barnet sagt något.

När barnet får uppmärksamheten som barn, laddar vi dem som människor med vetskap och känsla av att de existerar. De flesta av oss knarkar inte uppmärksamhet i affären genom att skrika ut att vi måste kissa.

Forskningen är entydig. Vi måste lyssna på våra barn men det krävs mer än två öron. Viljan att lyssna genom att jag faktiskt är genuint intresserad av vad barnet har att berätta och här funkar det inte att på psykopatens vis ”låtsas lyssna och le samtidigt som jag nickar”. Nyligen kom forskning på att barn undviker övervikt om de äter middag. ”Enkla knep för att minska risk för fetma” Det ligger något i det. När vi sitter ner och äter tillsammans ser vi varandra, vi lyssnar och alla är del i samtalet och genom detta kommer bekräftelsen. Jag ser dig, jag hör dig för dina tankar är viktiga. Barnets stresshormon minskar när det får uppmärksamhet och med uteblivet stresshormon minskad risk för övervikt.

Vi har två öron och viljan att lyssna, därutöver behöver vi träna på impulskontroll så att vi besitter tålamodet att lyssna tills barnet har pratat klart. Just så är det, du känner igen dig i den där stressade situationen när tiden inte finns för barnets låååånga utläggning om just det där som upptar treåringen just i dag. Förmågan att anpassa sig till barnets tankekarta är inget man bara kan för att man råkat producera ett barn, nej det kräver medvetenhet hos den vuxne och impulskontroll. Tyvärr ser jag att många saknar impulskontroll, instruktionsboken för socialisering är borttappad och fingrarna knappar snabbt på twitter där mina åsikter gör mig existerande.

Jag twittrade här om dagen ”Jag har så mycket att säga att jag väljer att tiga” genast tolkades det som extremism och den som tolkade trodde att jag kände ett tvång att uttrycka mig. Ännu en gång ett bevis för den forcerade och missbruksliknande uppmärksamhetsjakten. Att twittra ut för att se hur många retweet eller like på fb jag får, panik! Nej, ingen likade oj nu får jag abstinens och plötsligt kommer depressionen och jag upplever en existentiell kris. ja, så är det för många och de flesta ser inte detta hos sig själva.

Sommarlovet närmare sig, bara ett par dagar kvar av läsåret och barnen ska tillbringa tid med sina föräldrar. Låt dem uppleva känslan av hur det känns när den vuxne tittar på barnet och hör vad som sägs. Strunta i dyra semesteraktiviteter och ta istället en stund med äkta närvaro i mötet er emellan för det är just de ögonblick som barnet kommer bära närmast sitt hjärta och själv kunna bära förmåga att lyssna i det äkta samtalet.

Energipåfyllare

Är det dags för en energipåfyllare? Vi har alla en mängd energi att förbruka under en dag på arbetet eller i skolan. Mängden energi varierar utifrån vår personlighet och situation i livet. Jag har förstått att det finns ett behov av tips vad det gäller energipåfyllare, därför skriver jag om detta på dagens blogginlägg. Var så goda!

Plötsligt händer det, barnet skriker och vad du än gör hjälper inget. Du som förälder känner igen det här. Pedagoger i förskola och skola känner igen eleven som inte vill, vad du än gör är det fel. Det känns igen, frustrationen är ett faktum och visst har det hänt att den frustrationen också varit bakomliggande för konflikten med kollegorna eller din partner. Tänker du efter riktigt noga, minns du också när din egen energi var borta. Den där dagen som började med att du fick sur mjölk i kaffet och som nu på eftermiddagen resulterar i att du hytter med näven för att en annan bilist tar din parkeringsruta. Den mest tålmodiga och ödmjuka personen kan drabbas av detta.

När vår energi är slut eller på upphällningen har vi alla en tendens att vara lite mer lättretliga än annars. Energipåfyllare måste inte vara socker eller sömn. Tålamodet tryter, vi exploderar och det är mänskligt. Men det passar sig inte i alla lägen att få ett utbrott. Det kognitiva systemet i vår hjärna sorterar intrycken. Vi kan översätta detta till att processorn i datorn sorterar, när datorn får för mycket information går det långsamt och ibland tvingas vi till och med att starta om den. När vi har för många bollar i luften, blir varje ny sak en trigger för oss. När vi öppnar för många sidor på vår dator låser det sig för processorn.

En del personer har en stark processor medan andra har en svagare. Vi kan också vända på det resonemanget och uttrycka det som att en del datorer/hjärnor har förmåga att uppfatta många fler fakta/intryck och det gör att processorn får jobba hårdare medan andra datorers processorer har mindre fakta att hantera eftersom intrycken är få. Våra intryck är våra perceptioner, så som dofter, ljud och synintryck. Ibland kan vi alla känna att det blir för mycket och då vill vi automatiskt skärma av. Vi säger till ”Sänk volymen” eller så suckar vi befriat när radion stängs av mitt under ett samtal. Din vän säger ”Åh jag älskar doften av hägg” och du tänker att du inte ens kände doften, din hjärna valde bort det intrycket. Vi har också olika förmåga att välja bort dofter, ljud, ljus osv. Alla upplever olika, så är det med människan.

Många upplever att den sociala interaktionen ger energi, vi får en energipåfyllare i fikarummet. För andra drar fikastunden energi och energipåfyllningen uteblir eftersom han upplever social samvaro som påfrestande. Vi är sociala varelser och olika i hur vi upplever och tolkar intryck.

Eleven i klassrummet straffade ut sig redan i förskolan och fick sitta avsides. Exkluderingen ledde i sin tur till låg självkänsla och så småningom visade en neuroutredning på svårigheter. Eleven kom till en särskild grupp med andra elever i behov av stöd. Personligheten fanns kvar och bara färre antal elever hjälpte föga. Det är i metoderna förändringen måste ske. En engelskalektion om 40 minuter fungerar inte varken i den lilla eller den stora gruppen.
Dela in undervisningen i delmoment. Lägg till energipåfyllare så att eleven slipper misslyckas. Det är när vi lyckas vi utvecklas och gör förändringar för individen. Testa Bejeweled! Lägg in den i elevens telefon och sätt en bild i schemat för när det ska ske. Energipåfyllning fungerar.

Bejeweled 1

Exempel på lektionsinnehåll: lyssna på instruktion och prata engelska 10 minuter, lös uppgift i 10 minuter, energipåfyllning 10 minuter, lyssna och samtala som avslutning på lektionen i 10 minuter.

Vissa elever klarar av att arbeta med en specifikt moment i tre timmar medan de kan arbeta med ett annat moment i en minut. Allt beroende på intresse och förmåga. Det viktiga är individualiseringen och ta sig tiden att undersöka vad som fungerar med respektive person. En person som jag arbetade med klarade av att spela Bejeweled i 38 minuter och kunde lösa en annan skoluppgift i 2 minuter. Dåligt! skulle någon säga medan jag ser helheten och alternativet hade varit att utmana henne med konsekvensen att hon hade låst in sig på toaletten hela dagen. Tilläggas bör är att på dörren till toaletten satte jag upp en skyllt där det stod ”Energipåfyllning”. Att få sitta i ett litet rum med lampan släkt och dörren låst kan vara energipåfyllning och för vissa elever kan det vara bra med överenskommelser av den här typen där man ställer klockan på 20 minuter exempelvis. Det är en balansgång att inte hamna i låsningarna. Men det är också förståelse som måste till, förståelse att alla har olika känslighet för intryck. När din energi är slut kanske jag bara förbrukat en bråkdel. Krav och bestraffningar har aldrig och kommer aldrig fungera utan gå runt problemet och hjälp eleven att orka genom att erbjuda just detta. Energipåfyllare.

I dag gav jag dig en liten glimt av pedagogiska hjälpmedel att använda sig av i undervisningen med elever i behov av särskilt stöd. Vill du lära mer och fylla din verktygslåda mera? Ja då kan du eller ditt arbetslag kontakta mig för handledning eller föreläsning i ämnet pedagogiska hjälpmedel för en lyckad skolgång.

Berättelsens återkomst

Nu ska jag för er berätta. Ja dessa ord väcker något inom oss alla. Vi älskar att lyssna och särskilt när berättarens röst berör oss och slår an en ton inom oss.

Jag brukade tystna när eleverna stojjade i klassrummet. Ja, så gjorde jag. Därefter sa jag med låg volym ”Nu ska jag för er berätta” och alla barn stannade upp och lyssnade. Ibland berättade jag en kort historia på ett par minuter och ibland berättade jag i 60 minuter. När jag slutade berätta och bad eleverna att ta fram sina arbetsuppgifter sa de nästan alltid. ”Mera, snälla Anna berätta lite mera” och det hände att jag gjorde det för det är ju sån jag är. Jag är en ledare som lyfter, lyssnar och möter dem jag arbetar med där de befinner sig. Uppmuntran är ett av de vackraste orden som också jag mår bra av. Ja så är det, den goda ledaren ger uppmuntran och får sina barn, elever, sin partner eller sina kollegor att tro sig om att kunna utföra storverk. Det var mitt sätt att få mina elever att klara höga poäng på nationella prov eller andra test. Varför blev det så? Jo, det kan jag berätta en annan gång.

Jag är övertygad om att personer som ligger i dödens väntrum mår bra av att någon sitter vid deras säng och berättar en berättelse. Lika övertygad är jag att det lilla barnet som ska sova njuter av berättelsen. Du som läser min blogg, en vuxen person minns troligen den där läraren eller släktingen som berättade för dig och du kanske njuter av att berätta. Låt berättelserna komma in i våra liv igen så som den varit för oss under tusentals år. Det är något med oss människor, vi har talet och vi har fantasin och detta skiljer oss från djuren. Vi berättade för varandra och skapade historia. I dag kan vi läsa historieböcker och förstå hur livet var för 1000 år sedan och därigenom förstå vår nutid och framtid. Analysen bottnar i berättelsen, fantasin och vår förmåga att lyssna.

Anna C Nilsson klättrar i träd

I kohagen där jag växte upp fanns det ett körbärsträd som jag brukade klättra upp i, där visste jag exakt vad varje gren bar. Där högt uppe över korna brukade jag sitta med utsikt nästan ända till Mariannelund. Att sitta högt uppe i ett träd och hitta på berättelser, ja det var något som jag gjorde när jag var liten för si så där 100 år sedan.

Barn som växer upp i en context där berättandet är en naturlig del tränar sin egen förmåga att berätta, tänka och fantisera. Dessa barn finner också en njutning av att själva berätta och här kommer jag inte helt osökt in på lusten att skriva. När den lilla eleven ska lära sig att läsa och skriva med förståelse är motivationen oerhört viktig. Jag minns speciellt en flicka med down syndrom som berättade för mig sina berättelser, jag stannade och lyssnade. Vi hade en stund varje dag när hon berättade sina fantasiberättelser som ofta innehöll gosedjur och dockor så det skulle vara lätt för mig att förstå. Någon skulle säkert tycka att det vi gjorde var tramsigt och ”bara” en lek. Nu ska jag berätta för er att den här lilla flickan fick lusten att forma ord med en penna, hon ville skriva en sagobok med sina berättelser. Och kan ni tänka er att den här lilla flickan lärde sig att både läsa och skriva trots att läraren före henne sagt bestämt till föräldrarna att det aldrig kommer att gå. Så vitt jag vet berättar hon än i dag berättelser och numera gör hon det genom att hon skriver på sin dator.

Testa i klassrummet, med dina egna barn eller om du arbetar i hemtjänsten. Berätta en berättelse och låt din fantasi flöda.

Med all rätt

I morse när jag såg mitt FB flöde läste jag ett av de bättre inläggen på länge. Cissi Wallin drämde näven i bordet. Så bra att jag väljer att skicka vidare detta budskap. Se den kompetenta människan!

Cissi Wallin skriver så här: ”image

image

image

Här kommer länken adhdpappan

Jag arbetar också mot dessa fördomar. I slutet av 1980-talet trädde jag in i skolans värld som lärare och jag sökte styrkorna hos mina elever. På den tiden ”stämplade” vi inte med bokstavskombinationer på samma sätt som i dag. Men vuxna dömde ut elever och jag jobbade sannerligen i motvind. Genom åren har det blivit många handledningssamtal med lärare och enskilda samtal med föräldrar och jag understryker alltid elevens styrkor…och möts alltid av samma glädje och förvåning ”Du är den första som sagt något bra om mitt barn”

Jag undrar hur det kan vara så svårt att inte se det fantastiska och unika i varje person. Känner tacksamhet inför att få arbeta med detta i mitt företag ACNK

Publicerade artikel på Qx

I går publicerade jag en mycket viktigt artikel på Qx med titeln ”Dags för lesbiska att ta plats!

Känner en stor tacksamhet inför vårt lands yttrandefrihet och att lilla jag ges möjlighet att sprida ordet om alla människors lika rätt och värde.

Vad tycker ni? Behöver vi lesbiska en vitbok?

Journalistanna

Det fanns en tid i mitt liv när jag gick under namnet ”Journalistanna”. Det var länge sedan, i ett annat liv där minnet mest känns som en bok jag läst men inte längre minns författarens namn till.

Då på 1980-talet fanns ingen dator på redaktionen och kameran laddades med ”vanlig” filmrulle. Att fotografera konserter i mörkret innebar att ”pressa” filmen varpå bilden blev ”grynig”. När chefredaktören på Vimmerby Tidningen skulle skälla på mig var det med skrik genom en bakelitlur. Jag lärde mig genom att göra fel och genom att göra rätt. På den tiden var det inte ett dugg coolt att vara journalist och det gick alldeles utmärkt utan journalisthögskola.

Det gick bra för mig och för alla andra som gillade att jobba mycket. Flitigheten lönade sig och uttrycket ”vassa armbågar” hade jag aldrig hört talas om och det hade ingen annan heller. I min värld handlade det om att rätta till de fel jag gjorde och att ständigt vara först och försöka göra rätt.

När den där bakelitluren ringde och Aftonbladet vill köpa mina artiklar skuttade jag fjärilslätt oavsett om helsidan beskrev tragisk död eller annat elände. Jag gjorde ju ”bara” mitt jobb och dessutom fick jag beröm. Jag hade och har än i dag ett stort behov av bekräftelse, så är det för en del av oss.

Att som liten flicka inte lära sig läsa förrän i årskurs 2, vara förpassad till ”kliniken” och hata biblioteksbesök till att plötsligt som 13 åring få veta av sin svensklärare att min text var det bästa hon någonsin läst. Det var avgörande för mig. Att förstå mitt eget språk och min förmåga till att formulera mig med ord det var för mig något av det största i livet.

Tre dagar efter min 18 – årsdag ringde jag chefredaktören på Vimmerby Tidning, han ville ”titta” på mig. Efter ett kort samtal utbrast han på sin speciella dialekt ”Du kan börja i morgon på redaktionen i Hultsfred” och så gjorde jag. Många minnen, mycket arbete och så en dag tog det tvärstopp. Jag kunde inte mera skriva om andra människors olycka. Några tragiska dödsolyckor satte stopp och etiken som jag alltid burits närmast mitt hjärta sa mig att ”nu är det nog”. Skrev ett brev till tidningen Svensk golf och fick faktiskt jobbet som reporter där med uppdrag att som deras första kvinnliga reporter bevaka bland andra Lotta Neuman. Jag tackade nej, vågade inte tro att mina vingar skulle bära. Skickade istället in min ansökan till Lärarhögskolan och blev lärare.

När jag iakttar unga människors framfart ser jag dem med mina reflektioner om att livet bär så långt som de själva tillåter och förmår. Alla människor har ett val, att göra gott eller att göra ont. Vem är jag att döma dig, vem är du att döma mig. Vi gör alla så gott vi förmår och en del av oss förmår bara att rispa bilens lack medan en annan rispar vår själ tills blodet sakta sipprar fram. Men jag förstår att du gör vad du förmår och inget mer.

Läxor i skolan

”- Vad har ni för erfarenhet av läxor?” skrev en förälder nyss på Autism och Aspergerförbundets facebooksida. Det är naturligtvis individuellt eftersom alla är olika men jag tar mig ändå friheten att lägga ut texten lite och förhoppningsvis kan det hjälpa någon lärare, elev eller förälder.

Alla människor härmar beteenden, det är så vi lär oss att vara sociala varelser, vi härmar och kopierar. Det här är en av anledningarna till varför leken är så viktigt, vi lär genom att leka. Alla kopierar beteenden hela dagarna för att passa in. Att personer med Autism kan om de vill är en fördom, att ”det bara är att skräpa till sig” eller ”att ta sig i kragen” men med den här typen av funktionsnedsättning funkar inte det… men viljan att passa in finns. Och det är just att viljan och förmågan kolliderar som skapar frustration hon personen.

Jag har särskilt studerat flickor med Asperberger och har sett att flickor kopierar mera än pojkar. Det gäller troligen alla flickor oavsett personlighet. I normen är det mer okej att pojkar ”busar” och att flickor är ”snälla”.

Varje morgon när vi vaknar har vi en viss mängd energi att göra av med under dagen, jag brukar likna det vid ett provrör med vätska. Personer som kopierar mycket under skoldagen ligger på en hög nivå av koncentration. Att koncentrera sig tar energi, det har vi alla upplevt. Tänk dig att du ska skriva ett prov varje dag och hela dagen, då är du trött när du kommer hem. Ungefär så upplever många med Autism skoldagen.

När vi gjort av med energi behöver vi fylla på, jag kallar det energipåfyllare. Vi har alla olika sätt att fylla på, någon gör det genom att springa 5 kilometer, en annan genom att sova, någon genom att lyssna på en bok och en tredje genom att spela World of Warcraft. Vad gör du när du behöver få energi?

Att ha en läxa som kräver energi när energin är slut är en riktigt dålig ide om däremot läxan är en uppgift som ger personen energipåfyllning då fyller den en bra funktion.

Någon kanske fyller på energi genom att räkna 10 mattetal varje kväll, en annan person fyller på energi genom att läsa ur kartboken varje kväll. Så mitt svar på frågan är att läraren och eleven tillsammans med vårdnadshavaren måste hitta en individuell lösning som bjuder på mycket flexibilitet utan att eleven hängs ut som annorlunda i den inkluderade klassen. Det är med andra ord smart att läraren ge alla elever olika läxor utifrån dennes behov och förutsättningar.

Det är den här typen av kunskaper jag förmedlar till lärarna/pedagogerna under min pedagogiska handledning som jag erbjuder i ACNK

– Ställ in er i ledet!

Förmiddagens promenad med min stora svarta hund inramades av fågelkvitter tills luftrummet bröts av ett skrik. En stark, arg kvinnoröst vrålade ”- Ställ in er i ledet!” om och om igen. Hunden tvärnitade, tittade på mig frågande och jag gick framåt  mot den skrikande kvinnan, varpå hunden följde med motsträvigt.

 Kvinnan fortsatte skrika ”Ställ in er i ledet!”  ”Vad är det för fel på er klass 3B?” Min stora svarta hund tvärstannade och försökte backa ur huvudet ur sitt breda skinnhalsband. Barnen stod tysta, två och två och tittade sig runt av oro. Ytterligare en vuxen person stod i slutet av ledet, hon teg. Min stora svarta hund var snabbare än mig i sin tolkning, hunden upplevde fara och obehag och ville fly…och det var det många elever som också ville, från detta obehagliga vuxenskrik . Jag insåg snabbt att här är det inte bara min hund som upplever obehag utan en hel skolklass med barn. Samtidigt är jag inte förvånad, behovet av fortbildning i bemötande är uppenbart. Hur svårt kan det vara? Jo, det är ganska svårt med bemötande i en stressig skolmiljö. Lärarna behöver få stöd och fortbildning där de ständigt påminns om bemötande.

Nu är ju jag som jag är så det var ju självklart att avväpna läget genom att själv bidra med lågaffektivt bemötande rakt in i situationen. Det här är en metod som jag lärde mig när jag som en av de första i Sverige utbildade mig till en av de första certifierade Studio III tränarna för ett par år sedan.

Jag stannade en bit bort och sa med min mörka lugna röst ”Skrik inte nu när vi går förbi för hunden blir rädd”. Den tysta kvinnan i slutet av ledet sa då med hög röst ”Ja, barn nu är ni tysta!” Jag svarade då ”Det är den vuxna som behöver vara tyst”.

Vi passerade förbi tätt inpå de duktiga eleverna som tålmodigt stod två och två på led. När vi passerat började ledet röra sig framåt, läraren skämdes nog en aning men det var det värt för hon slutade skälla på barnen.

I mina föreläsningar tar jag exempel från verkligheten, inte för att göra ner lärare utan för att synliggöra på ett humoristiskt sätt hur vi lärare under stress hamnar i trista vanor av tjat och tråkigt bemötande. Jag drar paralleller och förklarar hur elever med funktionsnedsättning uppfattar den här typen av situationer. Jag pratar om utmanande beteende, affektsmitta och det lågaffektiva bemötandet. Genom att bära kunskap om dessa verktyg är det lättare för läraren i den stressade situationen att hantera gruppen med bibehållen respekt för eleverna.

Anna C Nilsson - affektsmitta

Anna C Nilsson – affektsmitta

 

I skolklassen som jag mötte i dag finns det säkerligen minst tre elever som är inkluderade och som bär med sig en personlighet som kräver struktur, förutsägbarhet och KASAM (känsla av sammanhang). Barnets kognitiva system kan inte sortera lärarens arghet och koppla den till ordens innehåll. Vad betyder egentligen ”Ställ  –  in –  er –  i  – ledet!” ?  Många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle troligen kunna hoppa upp på muren i stället för att få en bättre överblick och som följd få ännu mer skäll. Ett annat barn skulle vända in i simhallen igen för att han inte hittar det han ska ställa sig i, det så kallade ledet.

 

Vem är brottsoffer?

Hela dagen har tillbringats på Polishuset i centrala Stockholm, tema för dagen var våld i nära relationer och det var minst sagt mycket bra för alla oss i Polisstyrelsen. Mina reflektioner landar hos brottsoffret och jag väljer att stanna upp och fundera på vem brottsoffret är. Vem är brottsoffer?

Anna C Nilsson har mer än 20 års yrkeserfarenhet från skolans värld, som både undervisande lärare men också som föreläsare och handledare i sin profession som Specialpedagog. Senare år har Anna C Nilsson dessutom varit verksam som Kommunalråd i Solna. I företaget ACNK knyter Anna C Nilsson ihop sina akademiska studier med en gedigen yrkeskarriär. Det som kännetecknar ACNK är skarp analys och kreativitet med struktur, söker ni ett effektivt konsultföretag så har ni träffat rätt. Företaget ACNK startade våren 2014

Bloggen kommer få ett något annorlunda innehåll men om ni tycker att mina funderingar är intressanta hoppas jag ni finner nöje i att följa bloggen även om jag numera fokuserar mera på mitt nystartade företag ACNK

Inom ACNK erbjuder jag bland annat krishantering och det behöver brottsoffret. Att utsättas för brott är en kris, dagens tema till följd av våld i nära relation. Bemötande är det absolut viktigaste när en person utsatts för våld i nära relation.

När vi lite slarvigt pratar om kvinnor, som det oftast är, som har fått stryk av sin kille. Ja, det är oftast en kvinna och en man och det är oftast mannen som slår kvinnan. Naturligtvis förekommer våld i alla typer av nära relationer också men i dag väljer jag att skriva utifrån perspektivet man – kvinna. När vi då tänker på detta och pratar om det i fikarummet på jobbet då generaliserar vi oftast. Vi tror att kvinnan är si och så utsatt och att hon får skylla sig själv som tar tillbaka anmälan, som tackar nej till skyddat boende osv. Men i dag fick jag upp ögonen för hur det verkligen förhåller sig många gånger. Kvinnan är väl etablerad på arbetsmarknaden, har faktiskt ofta ett bra jobb och uppfattas som stark av vänner och kollegor. Ingen skulle ens tänka tanken att hon skulle kunna vara ett brottsoffer. Hon tar för sig, skojar och har en kaxig attityd på jobbet och med väninnorna. Dessutom har hon kanske tre barn som går på en bra skola i Stockholms innerstad, ungarna trivs och har bra vänner som de gillar. Mannen har också ett bra arbete och är väldigt trevlig, en härlig man som med sitt sätt är många kvinnors favorit. I barnens skola vill många välja honom som klassförälder för han ställer alltid upp. Dessutom är det han som äger lägenheten och det är också han som slår sin fru på kroppen men inte i ansiktet. Han brukar också vrida hennes handleder och fotleder och en gång knäckte han hennes käke med sina bara händer. Att kvinnan besöker tandläkaren plötsligt eller faller illa så hon måste linda sin handled är det ingen som höjer på ögonbrynen för.

En polisanmälan skulle innebära att hon skulle tvingas till ett skyddat boende med barnen och eftersom hon inte vill att de ska slitas upp och missa skolan låter hon saken bero. Han slår ju i alla fall inte barnen och när han slår sover oftast barnen. De senaste åren har hon lärt sig att det är återkommande så hon brukar se till att barnen sover över hos mormor och morfar regelbundet. Hon känner att när hon ger honom möjlighet att få utlopp för ilskan blir allt mycket bättre mellan gångerna. Hon vet att hon skulle tvingas byta bort sitt sociala liv om hon bröt upp, dessutom har han hotat henne. Så här ser det ut. Brottsoffret kan vara din granne, hon den där trevliga kvinnan med de tre fina barnen och hennes charmige man.

Flytta på mannen. Ja nu är det möjlig, nu sker detta i Stockholm. Det innebär att brottsoffret som är kvinnan och barnen får stanna kvar i sin hemmiljö och förövaren får bo i en annan lägenhet. Det handlar om bemötande, att flytta på förvaren och inte offret.

ACNK logga 2

Vad har detta med mitt företag att göra? I arbetet med konflikthantering där jag erbjuder företag mina tjänster kommer jag in i ett skede där en grupp, oftast kollegor, har en konflikt eller det vi kallar ”dålig stämning”. Det klassiska som vi lärt oss från skolan är ju att vi helt enkelt flyttar på offret, den mobbade och tyvärr har många företag, föreningar och organisationer tagit med sig barnets sätt att lösa konflikter. För mig handlar det om att tänka utanför boxen, att våga söka lösningar på samma sätt som man i Stockholm hittat lösningar på ett till synes mycket svårt problem – en utsatt mamma och hennes tre barn. När ni i ert företag kört fast och inte ser någon annan utväg än att ”sparka ut” offret, då vill jag att ni kontaktar mig och ger er själva möjligheten att bli föregångare när det kommer till bemötande och att i praktiken visa alla människor att de faktiskt har lika värde. Det här ger ditt företag mer än alla manifestationer i hela världen där banderollen säger ”Alla människor lika rätt och värde”.

Det kan också handla om rena krissamtal till följd av händelser där din personal blir brottsoffer. Här kan det vara personalen som utsatts för hot eller hot om våld eller att de på sin arbetsplats tvingats uppleva obehag och är därigenom brottsoffer. Vid denna typ av händelser är det absolut nödvändigt för personen att få genomföra ett debriefingsamtal snarast.

Under handledningssamtal med personal på förskolor har det ofta dykt upp funderingar kring barn där personalen misstänker våld i hemmet så det här är ett område där jag är trygg och professionell. Många gånger är det oerhört skönt för personalen att få vägledning och stöd i bemötandet utan värderingar.

Ge det förlösande mötet en chans med relativt enkla medel. ACNK ger er verktyg och visar er hur ni kan göra alla till vinnare och ingen blir brottsoffer.

Jag slutar med politiken

Kommunalrådet Anna C Nilsson meddelade onsdagen den 5 mars att hon på egen begäran kommer att avgå som kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Solna.

– Jag måste dessvärre meddela att jag avgår som kommunalråd och gruppledare i Solna på grund av privata skäl från och med den 31 mars,” säger Anna C Nilsson.

Ersättare kommer väljas i samband med extrainsatt årsmöte den 17 mars. Vid eventuella frågor ring Centerpartiets pressjour 08 23 43 20

anna svensk näringsliv - Kopia

– Nu avslutar jag ett kapitel i mitt liv och påbörjar en annan fas. Jag vill rikta ett varmt tack till alla jag fått möjlighet att lära känna inom ramen för politiken.