FN-dagen i jämställdhetens anda

I dag den 24 oktober är det FN-dagen. Genom åren som lärare har jag alltid fokuserat på FN-dagenoch försökt förmedla innebörden av alla människors lika rätt och värde till mina elever. I dag var det ett annorlunda fokus, jämställdhet.

image

Morgonen inleddes med frukost där Barbro Westerholm berättade om sitt arbete i FN och EU för demokrati och mot diskriminering. Främst kom vårt samtal att handla om jämställdhet men vi berörde även HBT-frågor. Under sin föredragning där närmare 60 personer närvarande i Solna stadshus talade Barbro Westerholm under tema ”Kvinnors roll i demokratiutvecklingen” där hon bland annat berörde problematiken att vara kvinna i de beslutande organen.

image

Under förmiddagens möte delades även Solnas likabehandlingsutmärkelse ut till Ungdomscafet för att belysa det värdefulla arbete som personalen där utför med största engagemang.

image

Vid lunch hade vi ett ”rundabordssamtal” om jämställdhet för kvinnor med repsentanter från partierna i Solna med våra gäster/politiker Aurica Uritu från Moldavien och Mirjana Mitrovic från Serbien. Mycket intressant att höra att vi i mångt och mycket delar samma utmaningar och att vi arbetar för samma mål, nämligen jämställdhet.

image

image

Utifrån dagens samtal och intryck landar jag där jag en gång började, hos barnen. Genom att stärka flickor som pratar mycket i skolan, genom att aldrig be flickor kliva åt sidan, genom att inte be flickor ta hand om pojkarna, genom att ge flickor lika mycket talutrymme i skolan kan vi förändra och göra skillnad oavsett om vi är vuxna i Sverige, Serbien eller i Moldavien.

Jag ger er Titiyo och Come Alonge för den beskriver så väl hur vi kan arbeta för ökar jämställdhet

Vi Centerkvinnor ser möjligheterna

Smälter gårdagens styrelsemöte med Centerkvinnorna i Sockholms Län. Överväldigas av den kraft och vilja att förändra som vi bär tillsammans. Centerkvinnorna är en kraft att räkan med, räkna med det!

Vid gårdagens styrelsemöte utvärderade vi våra kampanjer som vi hittills genomfört runt om i Stockholms Län. Vi arbetar bland annat med fokus på ”kvinnor och hälsa”, ett tema som berör alla kvinnor. Vi bjuder alltid in till samtalet ”Prata jämställdhet med oss”. Vad är jämställdhet för dig?

image

I Stockholms län har vi flera avdelningar med Centerkvinnor. En av dessa avdelningar är Klöver dam, där Mia Wallgren är ordförande och här händer det många trevliga aktiviteter och medlemmarna blir fler.

Just nu är vi mitt uppe i planering för nya kampanjer och vem vet, plötsligt händer det…Vi dyker upp i din kommun och pratar jämställdhet. Den 1 december finns vi på plats i Nacka. Håll utkik i sociala medier där Nina Wahlin uppdaterar för både Klöver dam och Centerkvinnorna i Stockholms län.

Anna-Karin Hatt i demokratins namn

Att jag tillhör samma politiska parti som Anna-Karin Hatt känns stort, Centerpartiet. Jag läser reportaget om Anna-Karin Hatt i Expressen ”Anna-Karin reste sig…” och känner enorm stolthet över att det är en kvinna och en Centerpartist som utmanar Kina i demokratins namn, vilket mod!

image

Ibland hör vi uttrycket ”äkta” och vi funderar sällan på ordets innebörd. Vad är att vara en äkta människa? Alla är väl äkta vara, för vi klonar inte människor. Ibland hör vi uttrycket ”att vara i kontakt med sig själv” och vad innebär det egentligen? Vi relaterar olika till våra erfarenheter av våra liv. Vi har möjlighet att välja att se våra erfarenheter som styrkor och omforma dem till verktyg. Samtidigt har vi möjligheten att omforma våra erfarenheter till hinder och vi kan välja att bli offer. Jag har sett båda hos mina medmänniskor, vissa fastnar i offerrollen medan andra skakar av sig och blir vinnare. Vad är det som avgör hur vi hanterar våra liv? Viljan? Envisheten? Eller är det våra mål? Hur som helst kan vi lära av Anna-Karin Hatt att livserfarenheter kombinerat med klokskap ger oss modet att stå upp för våra värderingar. Anna-Karin Hatt har modet att våga vara den hon är, en äkta människa och grym förebild. Tack för att just du delar med dig för det ger mig styrka!

Utreder överdäckning av Bergshamraleden

Kommunstyrelsen i Solna kommer att uppdra åt stadsledningsförvaltningen att i samråd med övriga förvaltningar och Signalisten ta fram en ny utvecklingsstrategi för Bergshamra.
 
Följande frågor kommer att adresseras i strategin för Bergshamra:
1. Tekniska och ekonomiska förutsättningar för att överdäcka Bergshamravägen.
2. Möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med nya bostäder i Bergshamra. 
3. Förutsättningarna för ökad tillgången till kommersiell och kommunal service i stadsdelen. 
4. Utvecklingsmöjligheterna för kollektivtrafiken till Bergshamra.
5. Förutsättningarna för utveckla och rusta stadsmiljön i Bergshamra.

– I Bergshamra finns möjligheter att utveckla stadsdelens miljö. Att vi nu tar initiativ och utreder överdäckning av Bergshamraleden kan i framtiden leda till bättre luft, minskat buller, fler bostäder och ett ökat utbud av service.

I förmiddags skickade vi i Alliansen ut pressmeddelande om utvecklingsstrategi för Bergshamra. I morse kunde ni läsa om Dygnis i tidningen Metro. I kväll hoppas jag att ni har möjlighet att titta på SVT ABC. Nedan en bild från förberedelserna inför TV intervju. Nyfiken på vad jag pratar om? Titta i kväll. Med det önskar jag er alla en trevlig helg.

image

Det är sjukt!

Ibland är det bara att inse, att retirera och inse att jag har förlorat. Nu ligger jag här, i sängen, och känner mig som en förlorare. Det här med att vara sjuk är inte riktigt min grej. Men det är ändå något nytt i känslan.

I dag är det torsdag och nu har jag legat här sedan i onsdags morse då jag sa till mig själv.

– Nej! Härmed förklarar jag mig sjuk, jag ger upp.

image

Så fick det bli i onsdags morse. Möten inställda och något nytt infann sig i känslan. Jag valde att känna efter och då insåg jag att all kraft var borta. Så här brukar jag aldrig klaga när jag är förkyld, något nytt har klivit in i mitt liv. Jag tror bestämt att jag drabbats av mansfökylning… Ja ni hörde rätt och Ja, jag jobbar för jämställdhet…och jag blir lite trött på bokstavligheten. Så jag skämtar hej vilt här hemma i sjuksängen om att just jag, kvinnan drabbats av mansfökylning och den enda boten är Östrogen… För ni vet väl att mansfökylning endast har ett förlopp och utgång… nämligen döden. Vi som upplevt mansförklning vet att febern är dödlig, likaså halsontet för att inte tala om snorandet.

Goa härliga vänner som läser min blogg. Så är har ni väl aldrig hört mig tidigare? Kan det bero på att jag tagit en överdos av nyttigheter. Ty, i tisdags när mansförkylningen närmade sig åkte centrifugen fram. Det blev juice på fänkål, broccoli, selleri, citron, blodgrape, äpple, morötter och ingefära. Sedan i tisdags har här supits nyttigheter och grönt te.

Jo vars, vid köksbordet diskuteras det huruvida jag smittar och det faktum att i helgen är det Lidingöloppet för mig och några till. Nu ålder vi tummarna för att ingen annan insjuknar i denna näst intill obotliga sjuka och samtidigt att jag mikarulöst blir frisk så att jag kan springa med starka ben i helgen.

Partistämman i Karlstad

Nu är Centerpartiets stämma i Karlstad avslutad.

4 dagar, 521 ombud och 820 minuter debatt i talarstolen – så skulle man kunna sammanfatta det hela.  Jag och Martin Karlsson, Solna var två utav de 521 ombud som bidrog till att utforma en hållbar politik för framtiden med tydligt fokus på jobb, företagande, miljö och landsbygd.

Annie Lööf inledde stämman med ett inspirerande tal som fick många utav ombuden att applådera spontant.

–  Centervänner, straffbeskattning och centralisering ska aldrig, har aldrig och kommer aldrig vara ett recept för jobbskapande i hela landet. Och faktum kvarstår: Röd politik ger röda siffror i bondens bokslut, sa Annie Lööf bland annat.

Annies tal följdes av kommittéarbete i 16 olika kommittéer. Jag satt med i den kommitté som behandlade utbildningsfrågor, medan Martin Karlsson satt med i bostadskommittén.

Redan på torsdagskvällen var debatten igång och den kom sedan att pågå ända fram till söndagen.

Centerpartiets partistämma antog bland annat ett nytt jobbprogram som fokuserar på företagen. Bland förslagen finns skattesänkningar som ska ge fler jobb genom att det blir billigare för företagen att anställa fler.

Dessutom antogs ett ambitiöst och modernt miljöprogram som tydligt markerar att Centerpartiet ska vara en ledande kraft för att ställa om till en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. Med ett hållbart energisystem i sikte är Centerpartiets vision att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle med 100 procent förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning. Centerpartiet beslutade även att jobba för att våra barn ska ha rätt att leva i en giftfri vardag.

image

För mig var det främst utbildningsfrågorna som var prioriterade. Redan innan partistämman drog igång publicerade jag två artiklar på ämnet; en angående slopandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter och en angående en reformering av maxtaxan. Mycket glädjande gick båda dessa förslag igenom. 

Jag yrkade att idrottsundervisningen ska utökas i grundskolan – ett förslag som även det vann stämmans gehör. Det är mycket glädjande att nu Centerpartiet kommer att verka för utökad idrott i grundskolan.

image

Martin Karlsson satsade istället på bostadsfrågor samt miljöfrågor.  Och hans budskap var väldigt tydligt:

–  Att stå med mössan i hand och vänta på en utredning är inte värdigt en Centerpartist!

I samband med att miljö och grön omställning diskuterades fick Martin Karlsson igenom två yrkande som nu kommer att drivas av Centerpartiet:

Att förtydliga lagstiftningen angående strandskydd i miljöbalken så att tillämpningen blir mer rättssäker och likvärdig i hela Sverige.

Att länsstyrelsens handläggningstid begränsas till tio veckor gällande överprövning av kommunens beslut om dispens från strandskydd.

På partistämman valdes även ny partistyrelse, helt i enlighet med valberedningens förslag.

Sammanfattningsvis kan man säga att Centerpartiet i Solna rönte stora framgångar på partistämman. Följ oss även på vår hemsida Solna Centern  Vi levererar skarpa förslag, och vi gör skillnad!

Anmäl våld i nära relationer

28300 fall av misshandel mot kvinnor anmäldes 2012 och en fjärdedel av dessa anger att misshandeln utförts av en närstående person. Det måste få ett slut, när ska människan förstå att hon inte kan slå?

I dag skriver bland andra Johan Linander (C), vice ordförande Justitieutskottet att våld i alla dess former ska mötas med krafttag. ”Krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Centerpartiet ett feministiskt parti

Vi har i decennier kännt till att våld förekommer i nära relationer, vi vet att det årligen dör personer till följd av grov misshandel från en partner. För ungefär ett år sedan utsåg regeringen Carin Götblad till Sveriges första nationella samordnare för våld i nära relationer. Alliansregeringen har genom det här arbetet kommit med förslag som innebär att att brottet grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning omfattar fler brottstyper än tidigare. Förutom brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och sexualbrott, ska även skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud ingå. Straffminimum höjs från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader. Syftet är att straffen för den här typen av brott ska höjas. Högre straff är långt ifrån ensamt lösningen på den här typen av brott. Men det är viktigt att straffen återspeglar brotten och att de tas på verkligt allvar.

Jag anser att vi måste stärka åklagarmyndigheten också. Kvinna utsätts för våld i hemmet av sin partner, granne ingriper, polis kallas till hemmet. Förövaren flyr innan polis kommit och hittar grannen och offret blodig och förhör görs. Kvinnan väljer att göra en anmälan. Inget händer under nästan ett års tid och efter korta telefonförhör med gärningsmannen läggs hennes ärende ner i brist på bevis…Tyvärr är detta verkligheten och det gör mig riktigt arg. Offret måste bevisa att partnern varit i lägenheten/villan och utövat misshandel och tyvärr räcker det många gånger att den misstänkte kommer undan med att säga ”Jag minns inte” trots att polis förhört och fotigraferat, trots att grannar vill vittna, trots att sjukhusjournaler visar att personen utsatts för misshandel. För mig är det solklart att åklagarmyndigheten måste få ökade resurser så att de skyndsamt kan utreda och kalla till förhör av den misstänkte med av också av vittnen. Har jag fel?

Många avstår från att anmäla då det vet att ärendet ändå läggs ner men min uppmaning till dig, du utsatta kvinna eller man. Anmäl! Anmäl och stå upp för din rätt att inte ta emot en enda smäll, ingen förtjänar stryk.