Välfärdsföretag med siktet inställt på utveckling

Under dagen besökte jag Attendo Frösunda äldreboende, en fantastiskt fin verksamhet där ett tydligt fokus på utveckling av verksamheten genomsyrade vårt samtal. Dagens besök och samtal fick mig att fundera lite kring det här med vinster i välfärden. I Solna stad har vi kommit en bra bit på väg i det fria valet av boende. Läs mer om hur Solnas äldre upplever äldreomsorgen ”Nöjdare äldre i Solna

Flera av våra omsorgsboenden i Solna har inriktning på olika tema. Frösunda äldreboende har tema mat och lägger stor vikt vid att maten ska vara vällagad, näringsrik och välsmakande och att måltidsmiljön ska vara trevlig och inbjuda till gemenskap. På onsdagarna serveras gourmetlunch med vin till. De hittar gärna på aktiviteter och teman runt måltiden – mat från hembygden, provsmakning av champagne eller choklad eller så italiensk temavecka. Senaste temat är ”från Ockelbo till…” där mat från all världens hörn serveras och personalen använder sin egen matkultur som kunskapskälla. Närstående bjuds in på festligheter varje kvartal och du har också möjlighet att bjuda hem gäster till din lägenhet för en trevlig måltid. Jag lade särskilt märke till att brukaren kunde ha sin egen kaffeservis och bjuda på kafferep på sitt rum. För något år sedan gjorde Attendo en kokbok med god mat.

image

I Frösunda finns två våningsplan för brukare med demens och två våningsplan där vårdbehovet är av mera fysisk karaktär. Gemensamt för alla avdelningar är att personalen arbetar med konceptet planering-genomförande-utvärdering-utveckling-planering och under rubriken utveckling är värdegrundsfrågorna centrala. Vi uppehöll oss en lång stund i vårt samtal kring bemötande. Personalen berättade att de själva bland annat borstat tänderna på varandra för att få en känsla av hur det skulle kunna upplevas av brukaren. Dagligen samtalar personalen om hur de själva kan medvetandegöra sig själva och sina kollegor på hur de bemöter brukaren och hur de kan utvecklas. Utvecklingen är central i detta välfärdföretag beskriver alla som dessutom vittnar om att de arbetat under en längre tid i företaget. De satsar på att behålla personalstyrkan och välkomnar när personalen vill fortbilda sig.

image

“ Underbart att jobba på Frösunda där det är härlig atmosfär bland kollegor och brukare.”
Undersköterska
Linda

“ Att få planera och laga maten tillsammans med brukarna är mycket inspirerande. Tänk att skala potatis kan framkalla så många berättelser!”
Vårdbiträde
Emma

I media läser jag hur det klagas över välfärdsföretag och jag oroar mig för vad som kommer ske om Vänstern skulle vinna valet, då de vill förbjuda företag som går i vinst. Alltså, de vill inte förbjuda snickeriföretaget som arbetar med konceptet planera-genomföra utan de vill förbjuda företag som Attendo som arbetar med planera-genomföra-utvärdera-utveckla. Stanna upp och tänk längre… Hur har detta äldreboende lyckats med kvalitén? Tror jag att de äldre mår bra av att känna doften av sockerkaka, att vara omgiven av personal som jobbar dagligen med att förbättra sitt eget bemötande och tror jag att människor är olika och har olika behov? Attendo lyckas för att de arbetar långsiktigt och mycket målmedvetet. Läs gärna ”Kommuner mer kortsiktiga än vad vi vårdföretagare är
Jag är för vinster i välfärden. Min erfarenhet plockar jag från den här typen av möten där jag med egna ögon ser hur nöjd och stolt personalen berättar om sin verksamhet. Jag plockar också erfarenheten från friskolornas värld där jag själv varit yrkesverksam. Det finns nämligen en gemensam nämnare hos dem alla ”Att personalen vill utveckla företaget” och just den känslan möter jag inte alltid i kommunala verksamheter även om den finns hos många eldsjälar på kommunala skolor och äldreboenden.

Tack för besöket och framtiden utvisar om Attendo genomför en börsintroduktion ”Attendo vill in på börsen

Ställ miljökrav på skolmaten

Miljöstyrningsrådet – MSR – är ett bolag som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. MSR har fått regeringens uppdrag att administrera tre frivilliga system varav ett är msr:s upphandlingskriterier (tidigare eku). Syftet är att stödja företag och offentliga organisationer i deras miljöarbete så att det kan ske på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt.

image

När jag är ute i Solna träffar jag många invånare som jag lyssnar till. I morse träffade jag en förälder som gjorde mig uppmärksam på Miljöstyrningsrådet. Att vi i Centpartiet i Solna är måna om barnen är ingen nyhet. Skolmaten och tillagningskök är frågor vi driver. Vid den Nya Ulriksdalsskolan som nu byggs kommer det finnas ett tillagningskök. Jag vill att alla Solnas barn ska få bra mat i skolan. Mer eko i skolan!

Uppdrag att minska miljö­påverkan från livsmedel

MSR har ett specifikt uppdrag för livsmedel och att hjälpa upphandlare att minska miljöpåverkan av mat. På hemsidan finns därför mycket information, goda exempel och verktyg som hjälper till i beslut som ger livsmedel och måltider med begränsad miljöpåverkan, god djurhänsyn samt näringsriktig och välsmakande mat till barn och gamla.

Bra råd från Skolmatens Vänner

Skolmatens Vänner arbetar för att främja maten i skolor och förskolor. Verksamheten bedrivs av Lantbrukarnas Riksförbund, lrf – en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna.

Skolmatens Vänner bevakar skolmatsnyheter och gör undersökningar om vad skolmaten kostar i varje kommun och hur kommunerna styr upp skolmatshanteringen. På sajten www.battreskolmat.nu sprids goda exempel.

Skolmatens Vänners hemsida är full av praktiska tips och råd. Verktygslåda 3 på hemsidan ger bra hjälp och stöd för att komma igång med upphandling som både tar hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.

Ladda ner Miljöstyrningsrådets kriterier

I morse när vi stod vid Tunnelbanan i Huvudsta valde en förälder att dela med sig av kunskap om Miljöstyrningsrådet och nu delar jag detta till er. Med ökad kunskap på alla fronter kan vi förändra och göra skillnad för bättre skolmat. Välkommen du också att prata med mig! Bli medlem i Centerpartiet och gör skillnad. Annac.nilsson@solna.se

Partistämman i Karlstad

Nu är Centerpartiets stämma i Karlstad avslutad.

4 dagar, 521 ombud och 820 minuter debatt i talarstolen – så skulle man kunna sammanfatta det hela.  Jag och Martin Karlsson, Solna var två utav de 521 ombud som bidrog till att utforma en hållbar politik för framtiden med tydligt fokus på jobb, företagande, miljö och landsbygd.

Annie Lööf inledde stämman med ett inspirerande tal som fick många utav ombuden att applådera spontant.

–  Centervänner, straffbeskattning och centralisering ska aldrig, har aldrig och kommer aldrig vara ett recept för jobbskapande i hela landet. Och faktum kvarstår: Röd politik ger röda siffror i bondens bokslut, sa Annie Lööf bland annat.

Annies tal följdes av kommittéarbete i 16 olika kommittéer. Jag satt med i den kommitté som behandlade utbildningsfrågor, medan Martin Karlsson satt med i bostadskommittén.

Redan på torsdagskvällen var debatten igång och den kom sedan att pågå ända fram till söndagen.

Centerpartiets partistämma antog bland annat ett nytt jobbprogram som fokuserar på företagen. Bland förslagen finns skattesänkningar som ska ge fler jobb genom att det blir billigare för företagen att anställa fler.

Dessutom antogs ett ambitiöst och modernt miljöprogram som tydligt markerar att Centerpartiet ska vara en ledande kraft för att ställa om till en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. Med ett hållbart energisystem i sikte är Centerpartiets vision att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle med 100 procent förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning. Centerpartiet beslutade även att jobba för att våra barn ska ha rätt att leva i en giftfri vardag.

image

För mig var det främst utbildningsfrågorna som var prioriterade. Redan innan partistämman drog igång publicerade jag två artiklar på ämnet; en angående slopandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter och en angående en reformering av maxtaxan. Mycket glädjande gick båda dessa förslag igenom. 

Jag yrkade att idrottsundervisningen ska utökas i grundskolan – ett förslag som även det vann stämmans gehör. Det är mycket glädjande att nu Centerpartiet kommer att verka för utökad idrott i grundskolan.

image

Martin Karlsson satsade istället på bostadsfrågor samt miljöfrågor.  Och hans budskap var väldigt tydligt:

–  Att stå med mössan i hand och vänta på en utredning är inte värdigt en Centerpartist!

I samband med att miljö och grön omställning diskuterades fick Martin Karlsson igenom två yrkande som nu kommer att drivas av Centerpartiet:

Att förtydliga lagstiftningen angående strandskydd i miljöbalken så att tillämpningen blir mer rättssäker och likvärdig i hela Sverige.

Att länsstyrelsens handläggningstid begränsas till tio veckor gällande överprövning av kommunens beslut om dispens från strandskydd.

På partistämman valdes även ny partistyrelse, helt i enlighet med valberedningens förslag.

Sammanfattningsvis kan man säga att Centerpartiet i Solna rönte stora framgångar på partistämman. Följ oss även på vår hemsida Solna Centern  Vi levererar skarpa förslag, och vi gör skillnad!

Se Vildsvinen som en resurs!

Vildsvinsstammen ökar med cirka 28% årligen om 5 år kan vi ha etablerad stam i hela Götaland. Vildsvinen är en källa till problem dels intrafiken och dels för skogbrukare och jordbrukare men de är också en outnyttjad resurs.

Årligen skjuts cirka 100000 vildsvin, det är fler än antalet skjutna älgar. Vildsvinen var helt utrotade i Sverige på 1700-talet och återinfördes i hägn under 1940-talet. Successivt smet gris ut från våra hägn och tack vare grisens fantastiskta anpassningsförmåga har de kunnat öka sitt bestånd. Bara i Sörmlands län uppskattades kostnaderna för Vildsvinsskador år 2009 till 17,3 miljoner kronor. Vildsvinsskadorna är ett ekonomiskt problem för både de företagare som odlar grödor och de som drivers skogsbruk. Dessutom sker en hel del skador i privatpersoners trädgårdar och antalet viltolyckor där vildsvin är inblandat ökar.

Gotland 2013 417

Vi måste vända på steken och börja se vildsvinen som en resurs. Rätt väg här är att genom lokal samverkan ute inlandet hitta lösningar och se möjligheter för det aktuella lokala området. Jägarförbundet där jag själv är medlem föreslår just lokal samverkan och jag håller med Bo Sköld, generalsekreterare i Jägareförbundet om att lokala markägare, jägare och livsmedelsentreprenörer tillsammans kan samverka.

Vildsvinsköttet är ekologiskt och är en resurs i vårt samhälle, vi måste ta tillvara grisköttet bättre. Det här är djur som lever fritt i våra landskap och betar fritt. Kvalitén på vildsvinsköttet är i en klass för sig vilket restauranger i Europa insett. Det är med andra ord hög tid att ge mera makt åt jägarma och markägarna på lokal nivå för lösningar finns och därmed också möjligheter.

Hur har vi det med maten nu för tiden?

I går kväll hade vi lite kräftfest vilket jag som älskar kräftor verkligen njöt av. På bordet stod småländska färska kräftor och lockade med sin orangeröda färg.

bild (27)

Första sörplet är alltid lika ödesmättat för huruvida kräftkalaset ska bli fiasko eller succé. För just så är det, den goda och perfekt kokta kräftan med perfekt sälta i samklang med dillens speciella smak som nästan tenderar att bli tvålig skapar en succé i mina smaklökar. I går kväll blev det succé, det första sörplet lät sig följas av ett njutningsljud som säkert skulle få vissa att le. Ja, mat är en av mina passioner och just därför bryr jag mig om hur vi producerar vår mat.

Smaken av perfektion väcker minnen av mörka augustinätter, minnen av ljudet från kräftor som rör sig på botten av hinken. Känslan av att dra upp en full kräftbur, kasta tillbaka de som är för små och därefter ro till nästa vita flöte på sjön är minnen av mina rötter. Ja i går kväll väcktes minnen av en tid som för alltid är borta men också minnen av värderingar som lever i allra högsta grad. Mina värderingar om mat och jag tänker ”Hur har vi det med maten nu för tiden?

När jag föddes i slutet av 1960-talet levde den svenska matproduktionen i ett paradigmskifte. Småskaligheten byttes ut mot den mera effektiva och ekonomiskt lönsamma matproduktionen. I dag tränger vi in våra grisar i trånga utrymmen och de lever hela sina liv på antibiotika och sojabönor, helt utan dagsljus då de föds och dör i samma industrilokal. Samtidigt ökar vildsvinsstammen och detta kött är långt mera nyttigt, godare och klimatsmart. För när våra industridjur står där och tuggar i sig foder på soja innebär det att det någonstans huggits ner regnskog för att sojabönan skall kunna odlas… sug på den karamellen och fråga i din livsmedelsbutik om det möjligen finns vildsvinskött eller annat vilt att köpa.

Hur har hönan levt? Vad har kon ätit? Hur transporterades djuren? Hur slaktades grisen? Detta är frågor som jag ställer mig själv när jag väljer mat i butiken.

bild (26)

Den här kycklingen som jag ställde in i ugnen nyss har levt ett liv i dagsljus, den har spatserat utomhus och fått bra föda. Jag hoppas att den ska smaka då jag i dag har kryddat med teryaki. Jag vill med detta inlägg uppmuntra alla att testa viltkött, kräftor från Småland och exempelvis kyckling som levt gott. Jag vill också uppmana alla att våga fråga i butiken där du handlar din mat, fråga om produktionen.