Jag slutar med politiken

Kommunalrådet Anna C Nilsson meddelade onsdagen den 5 mars att hon på egen begäran kommer att avgå som kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Solna.

– Jag måste dessvärre meddela att jag avgår som kommunalråd och gruppledare i Solna på grund av privata skäl från och med den 31 mars,” säger Anna C Nilsson.

Ersättare kommer väljas i samband med extrainsatt årsmöte den 17 mars. Vid eventuella frågor ring Centerpartiets pressjour 08 23 43 20

anna svensk näringsliv - Kopia

– Nu avslutar jag ett kapitel i mitt liv och påbörjar en annan fas. Jag vill rikta ett varmt tack till alla jag fått möjlighet att lära känna inom ramen för politiken.

Jag gjorde en resa till Tobago

När jag nyligen besökte Tobago hade jag turen att lära känna Eric Williams, politiker för partiet ”Power to the people” och han tog bland mycket annat med oss på en fantastisk resa runt hela Tobago där vi kom närmare kärnan av landet än de flesta turister. Vi tog oss naturligtvis också friheten att prata samhällsutveckling, miljö och så gjorde vi jämförelser mellan Sverige och Tobago.

813

Eric Williams företräder partiet ”Power to the people” och jag måste säga att jag gillar namnet. Mer makt till folket och självständighet för Tobago som i dag är ett land tillsammans med Trinidad. Tobago är ön där de smutsiga oljeindustrierna inte förstört naturen, här lever de flesta 50000 invånarna på landsbygd. Det är endast på Tobagos södra spets där flygplatsen ligger som det finns lite industri och stadskänsla, i övrigt är ön till synes ett paradis för oss miljövänner. Här är så vackert att jag blir mållös, ljuden från hundratals fåglar skapar den vackraste av symfonier och luftfuktigheten gör att min hud andas och jag blir ett med naturen. Skratta om ni vill, men jag och Eric diskuterade naturligtvis sophantering och hur den skulle kunna utvecklas. Viljan att skapa ett hållbart samhälle av Tobago finns och viljan att bli självständiga från Trinidad men eftersom majoriteten av befolkningen bor på Trinidad är detta en diplomatisk långbänk. I framtiden kan kanske Tobago få vara inte bara bilden av paradiset utan också under ytan ett miljömässigt hållbart samhälle. Jag oroar mig för vad som kommer ske med ön nu när turismen ökar och därmed konsumtionen. I sanningens namn lägger man sitt skräp i en korg vid vägen, skräpet hämtas upp och läggs i en hög i regnskogens utkant. Samtidigt berättar Eric för mig att deras vatten från källorna är så rent att det kan tappas på flaska direkt, vi inleder ett samtal om vatten och att sopor läcker bland annat kemikalier. Ja, det finns mycket att göra och jag kände att jag gjorde skillnad eftersom mina och Erics miljösamtal är blev en ögonöppnare för honom. Så inte nog med att deras parti jobbar för att makten ska till folket kommer de nu också börja driva på i fråga om miljöaspekter. Det är ju så viktigt på denna vackra ö.

345

Peter Cox är fågelexpert och han tog oss med på en fantastisk vandring i regnskogen. Regnskogen på Tobago är världens första regnskogsreservat, läs mer på Unescos sida om Tobagos regnskog

082

Att vandra i regnskogen och få möjlighet att se kolibri, papegojor och många andra fågelarter var fantastiskt. Samtidigt var det relativt mörkt då ljuset hade svårt att nå genom de höga, täta trädkronorna som ögat nådde då jag lät de följa lianerna uppåt. Luftfuktigheten var i princip 100%, källor porlade och marken var i öppen så den järnrika jorden låg öppen. I en håla plocka Peter Cox upp en skorpion som inte var giftig. Här på ön finns inga giftiga djur, varken ormar, spindlar eller skorpioner så det passade mig utmärkt. Däremot finns många växer och faunan är mångfald. Från detta träd har forskarna lyckats hitta substanser som är användbara i tillverkningen av bromsmediciner för Parkinson och demens.

027

Som ni vet älskar jag god mat och fisk är gott på Tobago. Öns befolkning skulle i dag kunna vara självförsörjande på fiskerinäring och turism men Trinidad ser gärna att Tobagoanerna förlitar sig på Trinidads oljepengar. Tilläggas kan att oljefyndigheterna ligger inom Tobagos vatten och inom Trinidads vatten, men Trinidad anser att det är Trinidads. Eric Williams berättade att om alla pengar från oljan skulle fördelas på alla invånare skulle var och en få cirka 10 miljoner kronor, tyvärr förekommer korruption och de pengar som borde gå till miljösatsningar hamnar i fickorna på företagsledare.

060

Jag kommer definitivt återvända till Tobago och hoppas då kunna göra fler vandringar i regnskogen men naturligtvis också få chans att njuta av havet, maten och den trevliga befolkningen. Jag säger Tack Tobago för det genuina och äkta.

116

3 år av handlingskraft

När vi gick till val 2010 lovade vi inte er guld och gröna skogar.

Däremot lovade vi er att göra allt vi kunde för att utveckla Solna till en hållbar stad. Vi ville behålla de grönområden som vi vet att många av er Solnabor uppskattar, vi ville bibehålla Solnas låga arbetslöshet och vi ville ge våra barn och unga den bästa starten i livet på en bra skola med bra mat.

Nu har det gått tre år av fruktsamt Allianssamarbete i Solna. Vi i Centerpartiet blickar bakåt och ser att vi får saker att hända. Vi har visat handlingskraft och infriat många av de vallöften vi gav er 2010.

Tack vare Alliansen och Centerpartiet…  

Demokrati

Kan man numera följa kommunfullmäktiges sändningar via webben
Ger Solna Stad numera ut informationsblad till alla hushåll
Utvecklar Solna Stad nu en kundtjänst för att bättre kunna bemöta Solnaborna.

image

Miljö

Har det satsats extra pengar på parker och grönområden
Har Solna stad genomfört en standardhöjning vad gäller städning och skötsel av Solnas mark samt lanserat en e-tjänst för klagomål
Arbetar Solna Stad aktivt med att energieffektivisera stadens lokaler, bland annat har man tagit fram en energikartläggning av skolor och vissa förskolor
Har Solna stad skärpt tillsynen av farligt avfall hos bilverkstäder och annan fordonsrelaterad verksamhet som hanterar kemikalier och farligt avfall.
Finns det numera en stadträdgårdsmästare i Solna
Har Norrvatten, som producerar och distribuerar dricksvatten till bl.a. Solna vatten AB, satsat mer på vindkraftverk
Finns det nu ett avtal om skötsel på våra återvinningsstationer
Har Solna stad påbörjat arbetet med att ta fram en Grönplan; som ska visa hur Solna stads gröna offentliga miljöer, parker, natur, platser och gatumiljöer ska utvecklas framöver, samt en miljöpolicy. Grönplanen är ett resultat av den medborgardialog som stadsträdgårdsmästaren har genomfört med boenden i samtliga stadsdelar.
Kommer det uppföras en returpark i Rissne där Solnabor kan lämnas sin återvinning
Erbjuder numera Solna stad miljödiplomering för företag, där utbildning av personal samt framtagande av miljöpolicy, miljömål och handlingsplan ingår.

cropped-solna-2013-033.jpg

Trafik

Har det upprättats en cykelplan, som presenterar ett helhetsperspektiv för cykelfrågor
Finns det numera tillgång till lånecyklar och en cykelpump för dig som vill pumpa dina cykeldäck
Kommer tunnelbanan att byggas ut till Hagastaden och Arenastaden
Rullar numera Tvärbanan ända fram till Solna Centrum, och snart till Solna station
Stannar pendeltåget mot Arlanda/Uppsala även i Solna, vilket underlättar pendlingen för alla solnabor
Utreds möjligheterna att överdäcka Bergshamraleden
Har vi börjat jobba för att göra om Centralplan till en bilfri piazza med torghandel och caféer

Jobb, företagande och tillväxt

Har Solna stad blivit utsett till Sveriges bästa kommun att driva företag i, 5 år i rad
Har arbetslösheten kontinuerligt gått nedåt, liksom antalet personer med försörjningsstöd
Har fler ungdomar fått möjlighet till sommarjobb inom stadens regi
Har vi fått en ny fin arena; Friends Arena
Byggs det nu ett nytt, stort shoppingcentrum; Mall of Scandinavia
Har det satsats på fortbildning för Solnas specialpedagoger och modersmålslärare
Satsar Solna Stad särskilt på hållbar arbetshälsa för stadens alla anställda.

cropped-solna-2013-312.jpg

Boende

Utvecklas Solna Stad och nya bostäder byggs genom förtätning, men också genom att nya stadsdelar växer fram. Nu har det byggts, alternativt planeras det att byggas i Råsunda, i Järvastaden, i Arenastaden, i Huvudsta, i Ulriksdal, i Frösunda, vid Haga Norra, vid Karolinska och vid Armégatan
Finns det numera ett stängsel vid bostäderna invid Friends Arena
Har det byggts en ny hundrastgård, som komplement till de fyra som finns sedan tidigare
Ser man nu över trappan vid Hagalund, som utgör en fara för de boende i Hagalund.

Barn och ungdom

Har det satsats extra pengar på skolupprustningar runt om i Solna, renoveringar av förskolor, idrottshallar och Vasalundshallen
Har ventilationen i alla förskolor kontrollerats  
Har Solna stad utrett behovet av barnomsorg på oregelbundna arbetstider och bestämt att ett nattis ska starta
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel till lärarnas löner framöver samt att en vikariepool inom förskolan kommer att upprättas
Har det byggts flera nya lekparker, bland annat i Skytteholmsparken
Kommer det i framtiden byggas en ny temalekplats i Bergshamra
Har förskolepengen, skolpengen och den obligatoriska särskolans peng ökat
Har det tecknats avtal om en regional ungdoms- och elevdatabas för ungdomar i åldern 16-19 år
Byggs det en miljöklassad skola i Ulriksdal med plats för 900 elever; från förskola till årskurs 9
Har förskolan Pumpan, som erbjuder verksamhet för barn med funktionsnedsättning, nyinvigts efter en omfattande renovering
Har ungdomsgården Villa Odin i Hagalund förbättrat sina öppettider, till att även inkludera helgerna.

cropped-solna-2013-2981.jpg
Äldre och vård

Har Solna stad fått profilerade äldreboenden, t.ex. Konst och hantverk, Natur och trädgård och Djur
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel på stadens hemtjänst
Har det införts LOV (lagen om valfrihet) både i hemtjänsten och på stadens omvårdnadsboenden.

Kultur och fritid

Har Bergshamra Bibliotek numera öppet sex dagar i veckan
Har Solna stad tittat på hur halltider fördelas mellan pojkar och flickor.

Integration

Har Solna stad mött stora framgångar i arbetet med att integrera nyanlända svenskar; arbetslösheten bland utrikes födda ligger långt under genomsnittet i länet och riket som helhet
Erbjuder numera Solna Stad cykelkurser för de som aldrig har lärt sig cykla, eller bara kan cykla lite grann.

Ekonomi

Har Solnas kommunalskatt lämnats oförändrad på 17,12 per skattekrona
Är numera alla parkeringsplatser i Solna avgiftsbelagda, dygnet runt, året runt
Genomsyrar begreppet ”före-under-efter” numera hela Solna stads ekonomi, vilket bidrar till bättre struktur, ökad styrning och kontinuerlig kontroll av upphandlingar och fakturahantering.

Vi ser hela Solna

cropped-solna-2013-238.jpg

Har det tagits fram en utvecklingsstrategi för Bergshamra där frågor som rör bostäder, handelsmöjligheter, stadsmiljö och kollektivtrafik
Har en detaljplan tagits fram för Överjärva gård
Finns det numera en utvecklingsstrategi för Hagalund, som ska ta vara på potentialen som finns i området och skapa framtida förutsättningar
Är det numera krav på att sanera klotter i offentlig miljö inom tre arbetsdagar, efter upptäckt eller inkommen anmälan under förutsättning att temperaturen är tillräckligt hög för att kunna sanera effektivt.

En vecka in i 2014 med batterierna laddade är jag redo att fortsätta arbeta hårt för Solnaborna. Vägen till framgång är förmågan att bemöta och lyssna till alla som bor och verkar här i Solna. Vi Centerpartister ser möjligheterna, kom med du också!

Vi ser hela Solna – hållbara budgetsatsningar för 2014

Vi i Alliansen presenterar en offensiv budget med rejäla välfärdssatsningar inför 2014 där jag som socialliberal politiker för Centerpartiet i Solna blickar tillbaka på en bra budgetprocess med mina kollegor i Alliansen.
Vi ökar den totala budgeten med 32 miljoner kronor, därutöver lägger vi till extra satsningar om cirka 38 miljoner kronor. Det innebär att vi totalt ökar med 70 miljoner kronor, den mest offensiva satsningen sedan 2008.

Så här fördelar vi våra extrasatsningar:

Skolupprustning inklusive energieffektiviseringar 16 miljoner kronor
– Att våra skolor rustas upp är en viktigt fråga för mig som haft just skolan som arbetsplats sedan 1980-talet. En bra ventilation är viktigare än vad man kan tro och det är inte något som direkt syns utan snarare upplevs. Det har också stor betydelse för inlärningen att eleverna tillbringar sina många gånger långa skoldagar i lokaler där de trivs. Vi vet att skollokaler generellt sett slits hårdare än exempelvis kontor där vuxna har sina arbetsplatser. Vad det gäller kommunens lokaler anser jag att det ska finnas underhållsplaner, särskilt viktigt är detta vad gäller de lokaler där våra barn och unga vistas. Sist men inte minst vill jag nämna hur nöjd jag är med att vi även ser över energiåtgången och hur vi kan energieffektivisera våra skolor. Det kan exempelvis vara isolering av fönster, byte av belysning och andra åtgärder som är miljömässigt smarta.

solna 2013 097

Kvalitetssäkring i förskolan 7 miljoner kronor
– Vi höjer förskolepengen 2 % och det kostar 4,5 miljon kronor, dessa pengar kan komma att användas av förskolecheferna för att säkerställa att barngruppstorlekarna hålls på en rimlig nivå för att barnens behov ska tillgodoses. Dessutom tillskjuter vi 2,5 miljon kronor så till en vikariepool, en viktig åtgärd för att kunna hålla god kvalité och alldeles nödvändigt. I Solna har vi många barn i de yngsta åldrarna vilket innebär särskilt höga krav på förskolan och det är så välkommet att så många barn föds i vår stad. Dessutom har vi under året genomfört en utredning och tagit reda på behovet av Nattis, vi kommer att under 2014 starta Nattis och det välkomnar jag då många arbetar på oregelbundna tider under dygnet. Vi i Centerpartiet vill utveckla detta till en barnomsorg som vi kallar Dygnis, barnomsorg som erbjuds dygnet runt eftersom flera inte arbetar dag eller natt utan eftermiddag, kväll, morgon osv. och oregelbundet under månaden.

Hemtjänst 6 miljoner kronor
– Under året har jag fört samtal med personer som har hemtjänst och som arbetar inom hemtjänsten och jag har fått klart för mig att det finns en hel del utmaningar. Att vi håller en hög valfrihet med flera aktörer som säkerställer hög kvalité i hemtjänsten är för mig mycket viktigt. Det här är ett område där vi i alliansen lyssnat och gör därför en extra satsning om 6 miljoner kronor.

solna 2013 075

Parker och gator 5 miljoner kronor
– Solnas gröna rum är viktiga för medborgarna, därför satsar vi extra på skötsel och utveckling av stadens parker och utemiljöer.

Kvalitetssäkring skolan 2 miljoner kronor
– Att vi satsar 2 miljoner särskilt riktat för lärarlöner i budgeten känns för mig som lärare mycket bra. Vi som någon gång arbetat i skolan vet hur värdefullt det är med bra och skickliga lärare.

Cykelplan 1 miljon kronor
– Tidigare har vi fattat beslut att göra en cykelplan i Solna, på mitt och Centerpartiets initiativ. Nu har arbetet med planen inletts och den kommer att gå ut på remiss till bland andra Cykelfrämjandet vid årsskiftet 2013-14. Under våren-sommaren 2014 kommer vi att kunna fastställa Cykelplanen. Därför känns det mycket bra att vi redan innan planen är klar har avsatt 1 miljon kronor för att kunna starta åtgärder redan under vår-sommar.

solna 2013 322

Bergshamra – Hagalund 1 miljon kronor
– Vi ser hela Solna, precis som vi i Centerpartiet ser hela landet. Att vi nu fattat beslut om en särskild Bergshamra strategi som inkluderar utredning om överdäckning av Bergshamraleden, att Signalisten lyckats säkerställa att vårdcentralen blir kvar i Bergshamra centrum är viktigt. Vi satsar 500 000 kronor på Bergshamra bibliotek under 2014. Hagalund är en fantastisk stadsdel där det verkligen finns utvecklingspotential så som jag ser det, samtidigt finns en del utmaningar det sticker jag inte under stol med. Det glädjer mig att Blue Hill kommer att kunna återfå sina lokaler efter renoveringen efter den olyckliga branden. Under 2014 satsar vi 500 000 kronor för att kunna hålla Villa Odin öppet, det är en verksamhet för våra ungdomar.

Sommarjobb 0,5 miljoner kronor
– Under året har vi utvecklat det goda samarbetet med företagare i Solna och det har medfört att sommarjobben fördubblats, en mycket lyckad satsning där ungdomarna i sin utvärdering är mycket nöjda. Vi gör en satsning under 2014 om 500 000 kronor och därmed kommer vi kunna fördubbla antalet ungdomar som erbjuds sommarjobb.

cropped-solna-2013-033.jpg

FN-dagen i jämställdhetens anda

I dag den 24 oktober är det FN-dagen. Genom åren som lärare har jag alltid fokuserat på FN-dagenoch försökt förmedla innebörden av alla människors lika rätt och värde till mina elever. I dag var det ett annorlunda fokus, jämställdhet.

image

Morgonen inleddes med frukost där Barbro Westerholm berättade om sitt arbete i FN och EU för demokrati och mot diskriminering. Främst kom vårt samtal att handla om jämställdhet men vi berörde även HBT-frågor. Under sin föredragning där närmare 60 personer närvarande i Solna stadshus talade Barbro Westerholm under tema ”Kvinnors roll i demokratiutvecklingen” där hon bland annat berörde problematiken att vara kvinna i de beslutande organen.

image

Under förmiddagens möte delades även Solnas likabehandlingsutmärkelse ut till Ungdomscafet för att belysa det värdefulla arbete som personalen där utför med största engagemang.

image

Vid lunch hade vi ett ”rundabordssamtal” om jämställdhet för kvinnor med repsentanter från partierna i Solna med våra gäster/politiker Aurica Uritu från Moldavien och Mirjana Mitrovic från Serbien. Mycket intressant att höra att vi i mångt och mycket delar samma utmaningar och att vi arbetar för samma mål, nämligen jämställdhet.

image

image

Utifrån dagens samtal och intryck landar jag där jag en gång började, hos barnen. Genom att stärka flickor som pratar mycket i skolan, genom att aldrig be flickor kliva åt sidan, genom att inte be flickor ta hand om pojkarna, genom att ge flickor lika mycket talutrymme i skolan kan vi förändra och göra skillnad oavsett om vi är vuxna i Sverige, Serbien eller i Moldavien.

Jag ger er Titiyo och Come Alonge för den beskriver så väl hur vi kan arbeta för ökar jämställdhet

Det kommer över mig

Det kommer över mig, ja så är det. Jag lever i nuet, det är nu det sker. Inte sedan och inte då. Men det kommer över mig för jag saknar er så, mina elever som jag mött genom åren. Den första redan 1987.

Nu är jag politiker, kommunalråd i Solna sedan januari 2012. Tidigare ”en massa saker” men att jag varit lärare det sitter hårt som en tatuering. Det var ju också barnperspektivet, allt det jag upplevt som fick mig att välja engagemanget i politiken. Trots att jag känner ödmjuk tacksamhet att få vara er röst i den politiska debatten saknar jag mitt ”gamla” jobb. Mötet med eleven, det där äkta mötet när ögonen glittrar till. Ofta saknar jag skolans värld, både min tid som föreläsare, specialpedagog, handledare, undervisande speciallärare och lärare. I morse läste jag därför igenom min Master uppsats ”Tonårsflickor med Asperger syndrom-copingstrategier”. Intressant tillbakablick över hur jag tänkte 2006 när jag gjorde studien och jämföra det med hur jag resonerar i dag kring begrepp som inkludering kontra exkludering och om diagnosernas stigma.

image

Jag vill vara din politiker, som lever i verkligheten och förstår sin samtid. För att kunna göra det krävs närvaro och dessa återblickar in i historien, både den personliga och den hela för att skapa korrekt omvärldsanalys. När jag då varit i ”det kommer över mig” en stund känner jag starkare energi för att uträtta något gott i min roll som politiker i demokratins namn. Det är så viktigt att komma ihåg för vem och varför jag har mitt uppdrag, med andra ord står jag på din sida. Ha en bra dag och trevlig helg och läsa gärna med ett klick på länken.

Anna-Karin Hatt i demokratins namn

Att jag tillhör samma politiska parti som Anna-Karin Hatt känns stort, Centerpartiet. Jag läser reportaget om Anna-Karin Hatt i Expressen ”Anna-Karin reste sig…” och känner enorm stolthet över att det är en kvinna och en Centerpartist som utmanar Kina i demokratins namn, vilket mod!

image

Ibland hör vi uttrycket ”äkta” och vi funderar sällan på ordets innebörd. Vad är att vara en äkta människa? Alla är väl äkta vara, för vi klonar inte människor. Ibland hör vi uttrycket ”att vara i kontakt med sig själv” och vad innebär det egentligen? Vi relaterar olika till våra erfarenheter av våra liv. Vi har möjlighet att välja att se våra erfarenheter som styrkor och omforma dem till verktyg. Samtidigt har vi möjligheten att omforma våra erfarenheter till hinder och vi kan välja att bli offer. Jag har sett båda hos mina medmänniskor, vissa fastnar i offerrollen medan andra skakar av sig och blir vinnare. Vad är det som avgör hur vi hanterar våra liv? Viljan? Envisheten? Eller är det våra mål? Hur som helst kan vi lära av Anna-Karin Hatt att livserfarenheter kombinerat med klokskap ger oss modet att stå upp för våra värderingar. Anna-Karin Hatt har modet att våga vara den hon är, en äkta människa och grym förebild. Tack för att just du delar med dig för det ger mig styrka!