Varför har vi ens ett donationsregister?

Det är ju så självklart! Under frukosten såg vi ett inslag om donation på Tv4. Den självklara frågan flög i rummet rakt över ljuset som fladdrade till och döden, döden var närvarande. Mitt svar kom utan tanke…

-Nej, jag har inte registrerat mig i donationsregistret.
-Vad är din inställning då?

Därefter kom en lång utläggning som föll ut i:

Varför har vi ens ett donationsregister för det är ju självklart.

Självklart vill jag bidra till andra människors liv. Visste ni att en människas organ kan rädda åtta liv. Det borde faktiskt vara precis tvärt om. Att de som inte kan tänka sig att donera sina organ får anmäla detta till ett register. Måhända detta vara ett ganska ogenomtänkt inlägg men min spontana känsla är faktiskt att det borde vara självklart.

Livsviktigt

Motargumenten till att det inte ska vara självklart kanske är religiösa eller vad vet jag? Hur som helst är jag för livet och eftersom det inte är självklart i Sverige ska jag göra slag i saken och anmäla mig till registret för donation trots att jag tänkt leva tills jag blir minst 100 år. Resten av dagen kommer vi ägna åt att tänka på livet, livet och shopping 😉

Välfärdsföretag med siktet inställt på utveckling

Under dagen besökte jag Attendo Frösunda äldreboende, en fantastiskt fin verksamhet där ett tydligt fokus på utveckling av verksamheten genomsyrade vårt samtal. Dagens besök och samtal fick mig att fundera lite kring det här med vinster i välfärden. I Solna stad har vi kommit en bra bit på väg i det fria valet av boende. Läs mer om hur Solnas äldre upplever äldreomsorgen ”Nöjdare äldre i Solna

Flera av våra omsorgsboenden i Solna har inriktning på olika tema. Frösunda äldreboende har tema mat och lägger stor vikt vid att maten ska vara vällagad, näringsrik och välsmakande och att måltidsmiljön ska vara trevlig och inbjuda till gemenskap. På onsdagarna serveras gourmetlunch med vin till. De hittar gärna på aktiviteter och teman runt måltiden – mat från hembygden, provsmakning av champagne eller choklad eller så italiensk temavecka. Senaste temat är ”från Ockelbo till…” där mat från all världens hörn serveras och personalen använder sin egen matkultur som kunskapskälla. Närstående bjuds in på festligheter varje kvartal och du har också möjlighet att bjuda hem gäster till din lägenhet för en trevlig måltid. Jag lade särskilt märke till att brukaren kunde ha sin egen kaffeservis och bjuda på kafferep på sitt rum. För något år sedan gjorde Attendo en kokbok med god mat.

image

I Frösunda finns två våningsplan för brukare med demens och två våningsplan där vårdbehovet är av mera fysisk karaktär. Gemensamt för alla avdelningar är att personalen arbetar med konceptet planering-genomförande-utvärdering-utveckling-planering och under rubriken utveckling är värdegrundsfrågorna centrala. Vi uppehöll oss en lång stund i vårt samtal kring bemötande. Personalen berättade att de själva bland annat borstat tänderna på varandra för att få en känsla av hur det skulle kunna upplevas av brukaren. Dagligen samtalar personalen om hur de själva kan medvetandegöra sig själva och sina kollegor på hur de bemöter brukaren och hur de kan utvecklas. Utvecklingen är central i detta välfärdföretag beskriver alla som dessutom vittnar om att de arbetat under en längre tid i företaget. De satsar på att behålla personalstyrkan och välkomnar när personalen vill fortbilda sig.

image

“ Underbart att jobba på Frösunda där det är härlig atmosfär bland kollegor och brukare.”
Undersköterska
Linda

“ Att få planera och laga maten tillsammans med brukarna är mycket inspirerande. Tänk att skala potatis kan framkalla så många berättelser!”
Vårdbiträde
Emma

I media läser jag hur det klagas över välfärdsföretag och jag oroar mig för vad som kommer ske om Vänstern skulle vinna valet, då de vill förbjuda företag som går i vinst. Alltså, de vill inte förbjuda snickeriföretaget som arbetar med konceptet planera-genomföra utan de vill förbjuda företag som Attendo som arbetar med planera-genomföra-utvärdera-utveckla. Stanna upp och tänk längre… Hur har detta äldreboende lyckats med kvalitén? Tror jag att de äldre mår bra av att känna doften av sockerkaka, att vara omgiven av personal som jobbar dagligen med att förbättra sitt eget bemötande och tror jag att människor är olika och har olika behov? Attendo lyckas för att de arbetar långsiktigt och mycket målmedvetet. Läs gärna ”Kommuner mer kortsiktiga än vad vi vårdföretagare är
Jag är för vinster i välfärden. Min erfarenhet plockar jag från den här typen av möten där jag med egna ögon ser hur nöjd och stolt personalen berättar om sin verksamhet. Jag plockar också erfarenheten från friskolornas värld där jag själv varit yrkesverksam. Det finns nämligen en gemensam nämnare hos dem alla ”Att personalen vill utveckla företaget” och just den känslan möter jag inte alltid i kommunala verksamheter även om den finns hos många eldsjälar på kommunala skolor och äldreboenden.

Tack för besöket och framtiden utvisar om Attendo genomför en börsintroduktion ”Attendo vill in på börsen

Dold kvinnosjukdom bakom mångas ohälsa

Alltid lika kul när mina artiklar publiceras. Den 7 januari skrev jag på debattsida i Enköpings-Posten om den dolda kvinnosjukdomen Anemi. Ni kan även läsa ett reportage med mig i senaste numret av Tidningen Doktorn där jag berättar personligt om mina erfarenheter. Och Ja! jag är frisk och mår mycket bättre nu. Och Ja! det har varit en tuff period för mig. Tack och lov upptäckte jag min blodbrist i tid och har under hela hösten medicinerat. Jag bestämde mig för att bli stark, anmälde mig till Tjejklassikern, sprang Lidingöloppet med muskler som hade problem att syresättas eftersom de röda blodkropparna var få. Ännu en gång i mitt liv är jag katten som landade med tassarna neråt. Om ett par veckor kör jag Tjejvasan, jag kör för kvinnohälsa. Men alla gör inte det, många drabbas mycket hårt och hamnar i lång sjukskrivning på grund av Anemi eller som vi i daglig tal säger blodbrist. Redan har flera kvinnor hört av sig och berättat om sina livsöden efter att ha läst artikeln i Enköpings-Posten och reportaget i Tidningen Doktorn (skrålla till sid 35). I artikeln nedan pekar jag på möjligheten att förbättra kvinnors hälsa, en mycket viktig fråga för hela samhället. Jag föreslår att det i samband med cellprovtagning och mammografi erbjuds provtagning av blodets järnvärden. En enkel åtgärd för våra Landstingspolitiker att fatta beslut om och som skulle gynna så många kvinnor och faktiskt på lång sikt bidra till ökad jämställdhet. Med detta vill jag också tacka alla er som i landstingsvalkrets nords medlemsomröstning givit mig en fjärdeplats. Extra stolt är jag över Solnas Eva-Britt Sandlund som är nominerad till en andra plats. Eva-Britt Sandlund är Centerkvinna och har under hela sitt liv arbetat inom sjukvården både inom ledande funktioner och drivit hälsoföretag. Jag vet att hon har mycket att tillföra som Landstingspolitiker och håller tummarna då det är viktigt med både män och kvinnor inom landstingspolitiken.

image

image

”Trött, tröttare – utbränd. Sjukskrivningstalen ökar, fler och fler kvinnor sjukskrivs, det är hög tid att ta kvinnor hälsa på allvar. Anemi är en dold kvinnosjukdom som sakta smyger sig på med successivt ökande trötthet som om den inte behandlas kan få mycket allvarliga konsekvenser för kvinnan. Med ett enkelt blodprov kan vi upptäcka begynnande blodbrist och tidigt vända ohälsa till hälsa. Jag föreslår att det i samband med cellprovtagning och mammografi erbjuds provtagning av blodets järnvärden.
Tröttheten smyger sig sakta men säkert på många kvinnor, så sakta att vi inte själva uppmärksammar förändringen. Kvinnor med rikliga menstruationer förlorar en hel del blod varje månad och över tid påverkas blodets järnvärde vilket betyder att blodets syreupptagningsförmåga försämras. Detta kan upplevas genom att personen känner sig orkeslös eller blir lättare andfådd. Många kvinnor förlorar dessutom en hel del blod i samband med barnafödandet. Samtidigt förväntar vi oss att ha en viss trötthet under småbarnsåren till följd av sömnbrist och ser därför inte kopplingen mellan blodbristen och tröttheten.
Livspusslet är svårt att få ihop. Ansvaret för barnen vilar ofta tungt på kvinnan, det vet vi. I dag är det självklart att kvinnor har en egen yrkeskarriär där vi ofta satsar mycket tid och engagemang. Dessutom vet vi att det ofta är kvinnan i relationen som tar det största ansvaret för hemmet och relationen med vännerna. Till detta lägger vi en trötthet på grund av blodbrist och vi har en långtidssjukskrivning framför oss. För mig är det viktigt med god fysisk hälsa som också leder till god psykisk hälsa och det är samhällsekonomiskt hållbart.
Lyssna på kroppens signaler och ta dem på allvar är mitt främsta råd, samtidigt har jag mött många kvinnor som inte sett några tecken hos sig själva. Beskedet om Anemin kom som en chock för många som jag mött, men också som en lättnad då kvinnorna plötsligt kom till insikt om sin utmattning. Vid anemi på grund av järnbrist är järntabletter det första behandlingsalternativet. Om detta inte hjälper finns även järn via injektion, och i sista hand ger man blodtransfusion. Det är med andra ord ganska enkelt att behandla denna svårupptäckta sjukdom.
I dag erbjuds vi kvinnor mammografi och cellprovtagning och det räddar många människoliv. Genom att cancer upptäcks tidigt är chanserna mycket högre att bli frisk. Att i samband med dessa undersökningar erbjuda ett enkelt blodprov kan vi förebygga denna mycket allvarliga blodsjukdom, anemi. Kostnaden för blodprovet minskar om det utförs i samband med annan undersökning, därför är detta en smart hälsoåtgärd. Det är samhällsekonomiskt försvarbart att genomföra den här typen av förebyggande åtgärder, då det i detta fall bidrar till minskade sjukskrivningar hos kvinnor. Viktigast är dock att kvinnohälsan ökar och att vi uppmärksammar den här typen av hälsofrämjande arbete.”

Intressant läsning om Adhd och Autism

Susanne Bejerot, Psykiater, leg. Psykoterapeut och docent vid Karolinska institutet. I dag finns att läsa mycket intressant artikel ”Psykisk sjukdom under lupp

Denna måndag väljer jag att lyfta Susanne Bejerot som gör skillnad för så många människor genom sitt arbete.

Ett youtubeklipp:
http://m.youtube.com/watch?v=ADUv0X83ywY

Böcker väl värda att läsa:
Vem var det du sa var normal?
Tvångssyndrom/OCD

Forskning inom detta neuropsykiatriska området är värt att lyfta, i framtiden hoppas jag att den här forskningen kan jämställas med typiskt mansdominerad forskning inom exempelvis teknikutveckling. Genom ökad forskning når vi kunskap som kan minska en av vår tids största utmaningar: Den psykiska hälsan

image

Ett liv i rörelse med Inerventions

Det finns många människor som lever med ständiga kramper och spasmer och har man någon gång arbetat med dessa personer så vet man hur kroppen påverkas över tid. I dag används nästan uteslutande kemisk medicin(exempelvis nervgiftet botox) för att hämma muskelspänningarna. Fredrik Lundqvist berättade om sin innovation på medicinteknikområdet som gör livet bättre och ger människor ”Ett liv i rörelse”. Jag gjorde ett företagsbesök hos Inerventions som satte djupa avtryck, vi kan göra skillnad och jag vill driva frågor som gör skillnad, detta är en av dem.

image

Ett liv i rörelse
Mollii (tidigare Elektrodress) kan vara det nya grepp inom neurorehabilitering som många människor väntat på. Mollii är skräddarsydd rehabilitering i form av ett klädesplagg med elektroterapi som programmeras efter individens behov.

Med Mollii får personer med spasticitet ett hjälpmedel som i hemmiljö kan hjälpa till att minska oönskade reflexer och stelhet och gör det därmed möjligt att förbättra rörelseomfång och funktionsförmåga.

Mollii används av personer med neurologiska skador och sjukdomar som cerebral pares, multipel skleros, förvärvad hjärnskada, ryggmärgsskada, Parkinsons sjukdom och stroke.

I morse mötte han mig i dörren till företaget här i Solna, jag anade direkt att Fredrik är en mycket speciell person då han sprudlade av positiv energi, livsglädje. Ibland händer det sig så att jag möter de där människorna som är alldeles särskilt speciella och då skapas en speciell känsla i min mage. Fredrik är en mycket speciell person och jag ska försöka ge mig på att återberätta hans berättelse som började med en kiropraktorsutbildning och 7 år som assistent hos en man med Cerebral Pares En dag upptäckte Fredrik Lundqvist i arbetet med sin klient att små elpulser påverkade den mycket spända muskulaturen, han visste direkt att han måste göra något av sin upptäckt. Där tog resan fart och startskottet för arbetet med att utveckla produkten. En tid senare kunde Fredrik visa upp hur dräkten med inbyggda pulsplattor påverkade den lilla tjejen Johanna för personerna i Draknästet. Jag rekommenderar er att ta er tid att titta på dessa klipp från draknästet där Fredrik själv förklarar kring sin uppfinning.

Draknästet del 1

Draknästet del 2

Patentansökan inlämnad, investerade egna pengar genom lån och Drakarna trodde på ideen. Nu ett par år senare, ett företag, flera anställda tack vare att Fredrik själv har ett driv och envishet. Hans driv är att ge människor ett bättre liv…

image

Fredrik Lundqvist är en hjälte och sanna mina ord men i dag kämpade jag emot att börja gråta av glädje över den skillnad han gör för personer med fysiska neurologiska funktionsnedsättningar.

Metoden med Mollii kostar cirka 50000:- och det är en mycket hög kostnad för den enskilda personen/familjen. Samtidigt påverkar Mollii människor så att de kan få ett liv i rörelse med allt vad det innebär från att kunna leka till att ha ett arbeta och ta emot mindre sjukvård. Rent samhällsekonomiskt är alltså detta ett sjukvårdshjälpmedel som sparar pengar för landsting. Vi politiker gömmer oss ofta bakom begreppet evidens och jag tror att det handlar om rädsla och okunskap i vissa fall. Jag tror på det här iden och jag ser att det är bättre med elektropulser än med injicering av nervgiftet botox. För mig är det enkelt, självklart ska Mollii vara ett hjälpmedel som brukaren ska få på samma sätt som man får andra hjälpmedel i dag.

image

Här kommer länkar om Fredriks uppfinning:

Valdemarsvik
Ny teknik
Draknästet