Byggplanerna nere vid Råstasjön ändras

Nu föreslår vi i Alliansen stora förändringar i byggplanerna nere vid Råstasjön. Vi har tagit till oss av folks åsikter och känslor i frågan. Dessutom visar den nya Naturinventeringen på en unik artrikedom av växter, insekter, groddjur, fåglar och fladdermöss. I det ursprungliga förslaget ianspråktogs i princip hela remsan på norra sidan av sjön, dessutom planerades bostäder inom strandskyddat område. Då beräknades det bli cirka 1800 bostäder, det nya förslaget från oss i Alliansen innebär cirka 600 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden kommer fatta beslut om det nya förlaget, där de fyra Allianspartierna är eniga onsdagen den 19 februari. För er som vill titta närmare på handlingarna kommer de finnas tillgängliga under eftermiddagen den 12 februari.
Politik ska för mig vara närodlad och därför är det viktigt att lyssna in Solnaborna. Vi politiker ska ju föra invånarnas talan. Det är också viktigt att vara ödmjuk och ta till sig nya fakta som vi nu gör i fråga om bebyggelsen nere vid Råstasjön.

image

Det nya förslaget, februari 2014 med slutna kvarter.

Centerpartiet i Solna lämnade redan 2007 ett yttrande kring byggplanerna nere vid Arenastaden.
Vi var då, och är fortfarande, av den åsikten att Råstasjöns natur- och rekreationsområden är unika i Solna och därmed värda att bevara. Solna är en växande stad och vi ska fortsätta överväga var och hur ny byggnation planeras.

image

I mitten av februari 2013 publicerade vi Centerpartister i Solna denna artikel i tidningen Mitt i.

Du kan läsa mer om den nya naturvärdesinventeringen på Anders Ekegrens(fp) blogg, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

image

Minns ni det ursprungliga förslaget som innebar att hela norra sidan bebyggdes och att strandskyddet naggades i kanten rejält. Vi har kommit en bit sedan dess.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Järvastaden växer fram

Drömmen om hus blir verklighet för många familjer när de flyttar till Solnas nya stadsdel Järvastaden. En ruggig förmiddag har jag tillbringat just här och med hel del intryck tar jag nu en sen lunch.

Stadsdelen Järvastaden växer, vi får en ny stadsdel i Solna med stadsradhus och även friliggande villor. I dag mötte jag flera pappor med barnvagn och det är nog så att i den här stadsdelen bor småbarnsfamiljerna. Alla är nyinflyttade och många förverkligar sin dröm om eget hus. Jag ser i framtiden hur ungarna leker ute på gatan och familjeidyllen är trygg. Järvastaden nära naturen, en bit bort från stadspulsen är nog den perfekta stadsdelen för många familjer.

Men jag ser också bilberoendet här, familjen behöver i princip två bilar för att inte vara helt avskuren från världen. Här skulle vi behöva bygga ut den kollektiva trafiken, en utmaning för SL. Jag lade också märke till hur sorteringen av sopor saknas. Den unga kvinnan slängde sina två olika soppåsar i en sopsug utan att ens reflektera över att hon sorterat i sitt kök. Samtidigt är området en byggarbetsplats och de familjer som bott här längst har inte haft lugn och ro.

image

Allt detta till trots blir jag varm i hjärta av Ica Brotorps ägare som hejar glatt på alla sina kunder. Jag blir varm i hjärtat när jag tänker på att familjerna och barnen får växa upp nära naturen. Jag blir varm i hjärtat när det byggs i Solna för vi bidrar med bostadsyta i en Stockholmsregionen som andas bostadsbrist. Den lägenhet som dessa familjer lämnar kan någon annan flyttat in i och vi skapar rörelse i boendet som i slutändan gynnar den där unga tjejen som just flyttat till Stockholm för sitt första arbete eller studier.

image

Nu låter det kanske lite negativt, men sanningen är den att jag är glad att vi bygger, att vi visar handlingskraft och tar ansvar för bostadsbristen. Att många unga och äldre familjer kan få möjlighet att köpa hus. Förverkliga sina drömmar, det är gott. Vi kommer aldrig bli klara, det kommer alltid finnas utmaningar och det är det som är drivkraften för oss politiker. Vi ser alltid möjligheter att utveckla och förbättra. Genom att jag besöker just din stadsdel och pratar med byggjobbare, nyinflyttade och de som bott i området sedan första huset stod klart kan jag driva på med närodlad politik. Vader närodlad politik? Det är att jag ser bilberoendet som kan åtgärdas genom utbyggd kollektivtrafik. Jag ser möjligheterna att kompostera på sig egen tomt, odla grönsaker eller ha ett eget potatisland. Någon familj kanske kommer smälla upp solceller på taket eller ha en bikupa på tomten. Järvastaden skapar också möjligheter. Det är att jag ser behovet av att sopsortera/källsortera. Detta är exempel för hur miljöpolitik blir lokal och konkret, med andra ord närodlad politik i Järvastaden.

Välfärdsföretag med siktet inställt på utveckling

Under dagen besökte jag Attendo Frösunda äldreboende, en fantastiskt fin verksamhet där ett tydligt fokus på utveckling av verksamheten genomsyrade vårt samtal. Dagens besök och samtal fick mig att fundera lite kring det här med vinster i välfärden. I Solna stad har vi kommit en bra bit på väg i det fria valet av boende. Läs mer om hur Solnas äldre upplever äldreomsorgen ”Nöjdare äldre i Solna

Flera av våra omsorgsboenden i Solna har inriktning på olika tema. Frösunda äldreboende har tema mat och lägger stor vikt vid att maten ska vara vällagad, näringsrik och välsmakande och att måltidsmiljön ska vara trevlig och inbjuda till gemenskap. På onsdagarna serveras gourmetlunch med vin till. De hittar gärna på aktiviteter och teman runt måltiden – mat från hembygden, provsmakning av champagne eller choklad eller så italiensk temavecka. Senaste temat är ”från Ockelbo till…” där mat från all världens hörn serveras och personalen använder sin egen matkultur som kunskapskälla. Närstående bjuds in på festligheter varje kvartal och du har också möjlighet att bjuda hem gäster till din lägenhet för en trevlig måltid. Jag lade särskilt märke till att brukaren kunde ha sin egen kaffeservis och bjuda på kafferep på sitt rum. För något år sedan gjorde Attendo en kokbok med god mat.

image

I Frösunda finns två våningsplan för brukare med demens och två våningsplan där vårdbehovet är av mera fysisk karaktär. Gemensamt för alla avdelningar är att personalen arbetar med konceptet planering-genomförande-utvärdering-utveckling-planering och under rubriken utveckling är värdegrundsfrågorna centrala. Vi uppehöll oss en lång stund i vårt samtal kring bemötande. Personalen berättade att de själva bland annat borstat tänderna på varandra för att få en känsla av hur det skulle kunna upplevas av brukaren. Dagligen samtalar personalen om hur de själva kan medvetandegöra sig själva och sina kollegor på hur de bemöter brukaren och hur de kan utvecklas. Utvecklingen är central i detta välfärdföretag beskriver alla som dessutom vittnar om att de arbetat under en längre tid i företaget. De satsar på att behålla personalstyrkan och välkomnar när personalen vill fortbilda sig.

image

“ Underbart att jobba på Frösunda där det är härlig atmosfär bland kollegor och brukare.”
Undersköterska
Linda

“ Att få planera och laga maten tillsammans med brukarna är mycket inspirerande. Tänk att skala potatis kan framkalla så många berättelser!”
Vårdbiträde
Emma

I media läser jag hur det klagas över välfärdsföretag och jag oroar mig för vad som kommer ske om Vänstern skulle vinna valet, då de vill förbjuda företag som går i vinst. Alltså, de vill inte förbjuda snickeriföretaget som arbetar med konceptet planera-genomföra utan de vill förbjuda företag som Attendo som arbetar med planera-genomföra-utvärdera-utveckla. Stanna upp och tänk längre… Hur har detta äldreboende lyckats med kvalitén? Tror jag att de äldre mår bra av att känna doften av sockerkaka, att vara omgiven av personal som jobbar dagligen med att förbättra sitt eget bemötande och tror jag att människor är olika och har olika behov? Attendo lyckas för att de arbetar långsiktigt och mycket målmedvetet. Läs gärna ”Kommuner mer kortsiktiga än vad vi vårdföretagare är
Jag är för vinster i välfärden. Min erfarenhet plockar jag från den här typen av möten där jag med egna ögon ser hur nöjd och stolt personalen berättar om sin verksamhet. Jag plockar också erfarenheten från friskolornas värld där jag själv varit yrkesverksam. Det finns nämligen en gemensam nämnare hos dem alla ”Att personalen vill utveckla företaget” och just den känslan möter jag inte alltid i kommunala verksamheter även om den finns hos många eldsjälar på kommunala skolor och äldreboenden.

Tack för besöket och framtiden utvisar om Attendo genomför en börsintroduktion ”Attendo vill in på börsen

Jag gjorde en resa till Tobago

När jag nyligen besökte Tobago hade jag turen att lära känna Eric Williams, politiker för partiet ”Power to the people” och han tog bland mycket annat med oss på en fantastisk resa runt hela Tobago där vi kom närmare kärnan av landet än de flesta turister. Vi tog oss naturligtvis också friheten att prata samhällsutveckling, miljö och så gjorde vi jämförelser mellan Sverige och Tobago.

813

Eric Williams företräder partiet ”Power to the people” och jag måste säga att jag gillar namnet. Mer makt till folket och självständighet för Tobago som i dag är ett land tillsammans med Trinidad. Tobago är ön där de smutsiga oljeindustrierna inte förstört naturen, här lever de flesta 50000 invånarna på landsbygd. Det är endast på Tobagos södra spets där flygplatsen ligger som det finns lite industri och stadskänsla, i övrigt är ön till synes ett paradis för oss miljövänner. Här är så vackert att jag blir mållös, ljuden från hundratals fåglar skapar den vackraste av symfonier och luftfuktigheten gör att min hud andas och jag blir ett med naturen. Skratta om ni vill, men jag och Eric diskuterade naturligtvis sophantering och hur den skulle kunna utvecklas. Viljan att skapa ett hållbart samhälle av Tobago finns och viljan att bli självständiga från Trinidad men eftersom majoriteten av befolkningen bor på Trinidad är detta en diplomatisk långbänk. I framtiden kan kanske Tobago få vara inte bara bilden av paradiset utan också under ytan ett miljömässigt hållbart samhälle. Jag oroar mig för vad som kommer ske med ön nu när turismen ökar och därmed konsumtionen. I sanningens namn lägger man sitt skräp i en korg vid vägen, skräpet hämtas upp och läggs i en hög i regnskogens utkant. Samtidigt berättar Eric för mig att deras vatten från källorna är så rent att det kan tappas på flaska direkt, vi inleder ett samtal om vatten och att sopor läcker bland annat kemikalier. Ja, det finns mycket att göra och jag kände att jag gjorde skillnad eftersom mina och Erics miljösamtal är blev en ögonöppnare för honom. Så inte nog med att deras parti jobbar för att makten ska till folket kommer de nu också börja driva på i fråga om miljöaspekter. Det är ju så viktigt på denna vackra ö.

345

Peter Cox är fågelexpert och han tog oss med på en fantastisk vandring i regnskogen. Regnskogen på Tobago är världens första regnskogsreservat, läs mer på Unescos sida om Tobagos regnskog

082

Att vandra i regnskogen och få möjlighet att se kolibri, papegojor och många andra fågelarter var fantastiskt. Samtidigt var det relativt mörkt då ljuset hade svårt att nå genom de höga, täta trädkronorna som ögat nådde då jag lät de följa lianerna uppåt. Luftfuktigheten var i princip 100%, källor porlade och marken var i öppen så den järnrika jorden låg öppen. I en håla plocka Peter Cox upp en skorpion som inte var giftig. Här på ön finns inga giftiga djur, varken ormar, spindlar eller skorpioner så det passade mig utmärkt. Däremot finns många växer och faunan är mångfald. Från detta träd har forskarna lyckats hitta substanser som är användbara i tillverkningen av bromsmediciner för Parkinson och demens.

027

Som ni vet älskar jag god mat och fisk är gott på Tobago. Öns befolkning skulle i dag kunna vara självförsörjande på fiskerinäring och turism men Trinidad ser gärna att Tobagoanerna förlitar sig på Trinidads oljepengar. Tilläggas kan att oljefyndigheterna ligger inom Tobagos vatten och inom Trinidads vatten, men Trinidad anser att det är Trinidads. Eric Williams berättade att om alla pengar från oljan skulle fördelas på alla invånare skulle var och en få cirka 10 miljoner kronor, tyvärr förekommer korruption och de pengar som borde gå till miljösatsningar hamnar i fickorna på företagsledare.

060

Jag kommer definitivt återvända till Tobago och hoppas då kunna göra fler vandringar i regnskogen men naturligtvis också få chans att njuta av havet, maten och den trevliga befolkningen. Jag säger Tack Tobago för det genuina och äkta.

116

3 år av handlingskraft

När vi gick till val 2010 lovade vi inte er guld och gröna skogar.

Däremot lovade vi er att göra allt vi kunde för att utveckla Solna till en hållbar stad. Vi ville behålla de grönområden som vi vet att många av er Solnabor uppskattar, vi ville bibehålla Solnas låga arbetslöshet och vi ville ge våra barn och unga den bästa starten i livet på en bra skola med bra mat.

Nu har det gått tre år av fruktsamt Allianssamarbete i Solna. Vi i Centerpartiet blickar bakåt och ser att vi får saker att hända. Vi har visat handlingskraft och infriat många av de vallöften vi gav er 2010.

Tack vare Alliansen och Centerpartiet…  

Demokrati

Kan man numera följa kommunfullmäktiges sändningar via webben
Ger Solna Stad numera ut informationsblad till alla hushåll
Utvecklar Solna Stad nu en kundtjänst för att bättre kunna bemöta Solnaborna.

image

Miljö

Har det satsats extra pengar på parker och grönområden
Har Solna stad genomfört en standardhöjning vad gäller städning och skötsel av Solnas mark samt lanserat en e-tjänst för klagomål
Arbetar Solna Stad aktivt med att energieffektivisera stadens lokaler, bland annat har man tagit fram en energikartläggning av skolor och vissa förskolor
Har Solna stad skärpt tillsynen av farligt avfall hos bilverkstäder och annan fordonsrelaterad verksamhet som hanterar kemikalier och farligt avfall.
Finns det numera en stadträdgårdsmästare i Solna
Har Norrvatten, som producerar och distribuerar dricksvatten till bl.a. Solna vatten AB, satsat mer på vindkraftverk
Finns det nu ett avtal om skötsel på våra återvinningsstationer
Har Solna stad påbörjat arbetet med att ta fram en Grönplan; som ska visa hur Solna stads gröna offentliga miljöer, parker, natur, platser och gatumiljöer ska utvecklas framöver, samt en miljöpolicy. Grönplanen är ett resultat av den medborgardialog som stadsträdgårdsmästaren har genomfört med boenden i samtliga stadsdelar.
Kommer det uppföras en returpark i Rissne där Solnabor kan lämnas sin återvinning
Erbjuder numera Solna stad miljödiplomering för företag, där utbildning av personal samt framtagande av miljöpolicy, miljömål och handlingsplan ingår.

cropped-solna-2013-033.jpg

Trafik

Har det upprättats en cykelplan, som presenterar ett helhetsperspektiv för cykelfrågor
Finns det numera tillgång till lånecyklar och en cykelpump för dig som vill pumpa dina cykeldäck
Kommer tunnelbanan att byggas ut till Hagastaden och Arenastaden
Rullar numera Tvärbanan ända fram till Solna Centrum, och snart till Solna station
Stannar pendeltåget mot Arlanda/Uppsala även i Solna, vilket underlättar pendlingen för alla solnabor
Utreds möjligheterna att överdäcka Bergshamraleden
Har vi börjat jobba för att göra om Centralplan till en bilfri piazza med torghandel och caféer

Jobb, företagande och tillväxt

Har Solna stad blivit utsett till Sveriges bästa kommun att driva företag i, 5 år i rad
Har arbetslösheten kontinuerligt gått nedåt, liksom antalet personer med försörjningsstöd
Har fler ungdomar fått möjlighet till sommarjobb inom stadens regi
Har vi fått en ny fin arena; Friends Arena
Byggs det nu ett nytt, stort shoppingcentrum; Mall of Scandinavia
Har det satsats på fortbildning för Solnas specialpedagoger och modersmålslärare
Satsar Solna Stad särskilt på hållbar arbetshälsa för stadens alla anställda.

cropped-solna-2013-312.jpg

Boende

Utvecklas Solna Stad och nya bostäder byggs genom förtätning, men också genom att nya stadsdelar växer fram. Nu har det byggts, alternativt planeras det att byggas i Råsunda, i Järvastaden, i Arenastaden, i Huvudsta, i Ulriksdal, i Frösunda, vid Haga Norra, vid Karolinska och vid Armégatan
Finns det numera ett stängsel vid bostäderna invid Friends Arena
Har det byggts en ny hundrastgård, som komplement till de fyra som finns sedan tidigare
Ser man nu över trappan vid Hagalund, som utgör en fara för de boende i Hagalund.

Barn och ungdom

Har det satsats extra pengar på skolupprustningar runt om i Solna, renoveringar av förskolor, idrottshallar och Vasalundshallen
Har ventilationen i alla förskolor kontrollerats  
Har Solna stad utrett behovet av barnomsorg på oregelbundna arbetstider och bestämt att ett nattis ska starta
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel till lärarnas löner framöver samt att en vikariepool inom förskolan kommer att upprättas
Har det byggts flera nya lekparker, bland annat i Skytteholmsparken
Kommer det i framtiden byggas en ny temalekplats i Bergshamra
Har förskolepengen, skolpengen och den obligatoriska särskolans peng ökat
Har det tecknats avtal om en regional ungdoms- och elevdatabas för ungdomar i åldern 16-19 år
Byggs det en miljöklassad skola i Ulriksdal med plats för 900 elever; från förskola till årskurs 9
Har förskolan Pumpan, som erbjuder verksamhet för barn med funktionsnedsättning, nyinvigts efter en omfattande renovering
Har ungdomsgården Villa Odin i Hagalund förbättrat sina öppettider, till att även inkludera helgerna.

cropped-solna-2013-2981.jpg
Äldre och vård

Har Solna stad fått profilerade äldreboenden, t.ex. Konst och hantverk, Natur och trädgård och Djur
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel på stadens hemtjänst
Har det införts LOV (lagen om valfrihet) både i hemtjänsten och på stadens omvårdnadsboenden.

Kultur och fritid

Har Bergshamra Bibliotek numera öppet sex dagar i veckan
Har Solna stad tittat på hur halltider fördelas mellan pojkar och flickor.

Integration

Har Solna stad mött stora framgångar i arbetet med att integrera nyanlända svenskar; arbetslösheten bland utrikes födda ligger långt under genomsnittet i länet och riket som helhet
Erbjuder numera Solna Stad cykelkurser för de som aldrig har lärt sig cykla, eller bara kan cykla lite grann.

Ekonomi

Har Solnas kommunalskatt lämnats oförändrad på 17,12 per skattekrona
Är numera alla parkeringsplatser i Solna avgiftsbelagda, dygnet runt, året runt
Genomsyrar begreppet ”före-under-efter” numera hela Solna stads ekonomi, vilket bidrar till bättre struktur, ökad styrning och kontinuerlig kontroll av upphandlingar och fakturahantering.

Vi ser hela Solna

cropped-solna-2013-238.jpg

Har det tagits fram en utvecklingsstrategi för Bergshamra där frågor som rör bostäder, handelsmöjligheter, stadsmiljö och kollektivtrafik
Har en detaljplan tagits fram för Överjärva gård
Finns det numera en utvecklingsstrategi för Hagalund, som ska ta vara på potentialen som finns i området och skapa framtida förutsättningar
Är det numera krav på att sanera klotter i offentlig miljö inom tre arbetsdagar, efter upptäckt eller inkommen anmälan under förutsättning att temperaturen är tillräckligt hög för att kunna sanera effektivt.

En vecka in i 2014 med batterierna laddade är jag redo att fortsätta arbeta hårt för Solnaborna. Vägen till framgång är förmågan att bemöta och lyssna till alla som bor och verkar här i Solna. Vi Centerpartister ser möjligheterna, kom med du också!

Att bygga hållbar stad

Den manliga normen dominerar stadsbyggande. Vi förväntar oss att det är män som är mest kunniga och som ska fatta beslut om allt från infrastruktur till hur hus ska placeras i stadsbilden. Detta påverkar livskvalitet, levnadsvillkor och jämställdhet. Se er om, vem är det som sitter ensam bakom ratten i bilkön? Ska man ta bilen till jobbet eller tunnelbanan? Eller är det cykeln som är det smartaste färdmedlet?

image

Infrastrukturen bär upp den hållbara staden. Parker i form av andningshål ger oss möjlighet till vila. Historiskt är det männen som byggt stad och planerat den för att passa män. Inte visste väl ni att jag är byggnadsingengör? Nej, jag ser inte mig själv så heller. Jag gick 4-årig Teknisk linje på gymnasiet med inriktning bygg. Arbetade 6 veckor som ”bas” på ett stort bygge och lärde mig att kvinnor icke före sig besvär. Karriären som byggnadsingengör blev kort och det var mycket roligare att arbeta som journalist där jag fick skriva.

solna 2013 035

Vi män och kvinnor nyttjar vår stad olika. Vi reser olika. Män sitter ofta ensamna i sin bil som de tar till arbetet medan kvinnan lämnar barnen på förskolan och sedan går, cyklar eller åker kollektivt till sin arbetsplats. Maria Börjesson, docent i transportsystemanalys menar att en av de viktigaste delarna till samhällets utveckling är våra resor. Vidare menar hon att en stor del av orsakerna till de problem vi i dag ser är de som fattar beslut. Det är oftast män som har makten i de olika stadsbyggnadsorganen. Gröna kilar, parker och cykelvägar i all ära men vi kvinnor väljer att stanna hemma eller ta bilen när områden är mörka, saknar belysning eller upplevs ensliga och otrygga. Den hållbara staden är tät, ljus och erbjuder social möten mellan människor, där trivs människor och har en hög livskvalité oavsett kön eller ålder.

image

Problemet handlar om vilka som fattar beslut. I dag, 30 år senare står jag stabilt med båda benen grundade och vågar och kan ta fighten för att skapa vår hållbara stad. Var lade du din röst i förra valet? Tänk längre i 2014 års val, vem vill du ska vara ordförande i exempelvis stadsbyggnadsnämnden i Solna? Är det dags för en kvinna

Centerpartiet välkomnar minskade krav på höjdrestriktioner

I dagarna stod det klart att Swedavia föreslår minskade krav på höjdrestriktioner runt Bromma flygplats i samband med den planerande uppgraderingen.

Detta innebär i praktiken att det är fortsatt fritt fram för högre hus i Solna, Sundbyberg och norra delen av Stockholms innerstad. Ett beslut som vi i Centerpartiet i Solna välkomnar.

Bromma Flygplats har länge velat vara en flygplats som även kan ta emot större flygplan. Men för detta ändamål behövs en uppgradering till det som kallas 3C-flygplats, där nybyggnation över en viss höjd inom säkerhetszonen runt flygplatsen är förbjudet. En uppgradering skulle ha haft stor påverkan för Solna och den planerade nybyggnation i området, om inte Swedavia hade föreslagit de här minskade kraven.

Tidigare i år författade jag debattartikeln ”Uppgradering av Bromma hot mot bostadsbyggandet” med och skrev under var även Stefan Bergström, kommunalråd (C) Sundbyberg.

image

”Staten måste agera. En uppgradering av Bromma Flygplats skulle innebära ett hårt slag mot planerna på nya bostäder i framförallt Solna och Sundbyberg, eftersom säkerhetszonen kring flygplatsen skulle utvidgas. Vi uppmanar därför Transportstyrelsen att inte uppgradera Bromma.”

Läs hela artikeln ”Uppgradering av Bromma hot mot bostadsbyggandet”. Och ta gärna en titt på det blogginlägg jag gjorde om Bromma flygplats.

Läs även svt ”Fritt fram för höghus
Texten nedan är klipp från pressmeddelande som vi skickade ut i dag:

Problemet handlade alltså inte bara om vilka flygplan som borde få landa på Bromma, utan i förlängningen handlade det även om vilka konsekvenser det får på bostadsbyggandet i regionen.

– Stockholmsregionen i allmänhet och Solna i synnerhet växer och blir större för varje år.
För detta krävs kraftfulla politiska åtgärder, så som nybyggnation av bostäder. Vi behöver fler, och högre, bostäder för att komma till bukt med bostadsproblematiken i Solna, säger Anna C Nilsson, kommunalråd för Centerpartiet i Solna.

 – I Centerpartiet ser vi positivt på att bygga på höjden. Höga hus betyder mindre markanspråk och en möjlighet att bevara de grönområden som vi och Solnaborna uppskattar så mycket. Vi är glada att Swedavia har fattat det här beslutet så att vi kan fortsätta utveckla vår region på ett grönt och miljövänligt sätt, säger Anna C Nilsson.

Vi ser hela Solna – hållbara budgetsatsningar för 2014

Vi i Alliansen presenterar en offensiv budget med rejäla välfärdssatsningar inför 2014 där jag som socialliberal politiker för Centerpartiet i Solna blickar tillbaka på en bra budgetprocess med mina kollegor i Alliansen.
Vi ökar den totala budgeten med 32 miljoner kronor, därutöver lägger vi till extra satsningar om cirka 38 miljoner kronor. Det innebär att vi totalt ökar med 70 miljoner kronor, den mest offensiva satsningen sedan 2008.

Så här fördelar vi våra extrasatsningar:

Skolupprustning inklusive energieffektiviseringar 16 miljoner kronor
– Att våra skolor rustas upp är en viktigt fråga för mig som haft just skolan som arbetsplats sedan 1980-talet. En bra ventilation är viktigare än vad man kan tro och det är inte något som direkt syns utan snarare upplevs. Det har också stor betydelse för inlärningen att eleverna tillbringar sina många gånger långa skoldagar i lokaler där de trivs. Vi vet att skollokaler generellt sett slits hårdare än exempelvis kontor där vuxna har sina arbetsplatser. Vad det gäller kommunens lokaler anser jag att det ska finnas underhållsplaner, särskilt viktigt är detta vad gäller de lokaler där våra barn och unga vistas. Sist men inte minst vill jag nämna hur nöjd jag är med att vi även ser över energiåtgången och hur vi kan energieffektivisera våra skolor. Det kan exempelvis vara isolering av fönster, byte av belysning och andra åtgärder som är miljömässigt smarta.

solna 2013 097

Kvalitetssäkring i förskolan 7 miljoner kronor
– Vi höjer förskolepengen 2 % och det kostar 4,5 miljon kronor, dessa pengar kan komma att användas av förskolecheferna för att säkerställa att barngruppstorlekarna hålls på en rimlig nivå för att barnens behov ska tillgodoses. Dessutom tillskjuter vi 2,5 miljon kronor så till en vikariepool, en viktig åtgärd för att kunna hålla god kvalité och alldeles nödvändigt. I Solna har vi många barn i de yngsta åldrarna vilket innebär särskilt höga krav på förskolan och det är så välkommet att så många barn föds i vår stad. Dessutom har vi under året genomfört en utredning och tagit reda på behovet av Nattis, vi kommer att under 2014 starta Nattis och det välkomnar jag då många arbetar på oregelbundna tider under dygnet. Vi i Centerpartiet vill utveckla detta till en barnomsorg som vi kallar Dygnis, barnomsorg som erbjuds dygnet runt eftersom flera inte arbetar dag eller natt utan eftermiddag, kväll, morgon osv. och oregelbundet under månaden.

Hemtjänst 6 miljoner kronor
– Under året har jag fört samtal med personer som har hemtjänst och som arbetar inom hemtjänsten och jag har fått klart för mig att det finns en hel del utmaningar. Att vi håller en hög valfrihet med flera aktörer som säkerställer hög kvalité i hemtjänsten är för mig mycket viktigt. Det här är ett område där vi i alliansen lyssnat och gör därför en extra satsning om 6 miljoner kronor.

solna 2013 075

Parker och gator 5 miljoner kronor
– Solnas gröna rum är viktiga för medborgarna, därför satsar vi extra på skötsel och utveckling av stadens parker och utemiljöer.

Kvalitetssäkring skolan 2 miljoner kronor
– Att vi satsar 2 miljoner särskilt riktat för lärarlöner i budgeten känns för mig som lärare mycket bra. Vi som någon gång arbetat i skolan vet hur värdefullt det är med bra och skickliga lärare.

Cykelplan 1 miljon kronor
– Tidigare har vi fattat beslut att göra en cykelplan i Solna, på mitt och Centerpartiets initiativ. Nu har arbetet med planen inletts och den kommer att gå ut på remiss till bland andra Cykelfrämjandet vid årsskiftet 2013-14. Under våren-sommaren 2014 kommer vi att kunna fastställa Cykelplanen. Därför känns det mycket bra att vi redan innan planen är klar har avsatt 1 miljon kronor för att kunna starta åtgärder redan under vår-sommar.

solna 2013 322

Bergshamra – Hagalund 1 miljon kronor
– Vi ser hela Solna, precis som vi i Centerpartiet ser hela landet. Att vi nu fattat beslut om en särskild Bergshamra strategi som inkluderar utredning om överdäckning av Bergshamraleden, att Signalisten lyckats säkerställa att vårdcentralen blir kvar i Bergshamra centrum är viktigt. Vi satsar 500 000 kronor på Bergshamra bibliotek under 2014. Hagalund är en fantastisk stadsdel där det verkligen finns utvecklingspotential så som jag ser det, samtidigt finns en del utmaningar det sticker jag inte under stol med. Det glädjer mig att Blue Hill kommer att kunna återfå sina lokaler efter renoveringen efter den olyckliga branden. Under 2014 satsar vi 500 000 kronor för att kunna hålla Villa Odin öppet, det är en verksamhet för våra ungdomar.

Sommarjobb 0,5 miljoner kronor
– Under året har vi utvecklat det goda samarbetet med företagare i Solna och det har medfört att sommarjobben fördubblats, en mycket lyckad satsning där ungdomarna i sin utvärdering är mycket nöjda. Vi gör en satsning under 2014 om 500 000 kronor och därmed kommer vi kunna fördubbla antalet ungdomar som erbjuds sommarjobb.

cropped-solna-2013-033.jpg

Förstelärare, meröppet bibliotek och arkitekturpris i Solna

Nu har vi utsett 10 förstelärare i våra kommunala skolor här i Solna. På lördag invigs meröppet bibliotek i Bergshamra, öppet 08.00-22.00. Grattis till Karolina Keyzer som får årets Stadsmiljöpris, för Quality Hotel Friends i Arenastaden.

Förstelärare är en karriärtjänst för lärare och det ställs höga krav på tjänsten. Bland annat att man kan styrka minst fyra års vitsordat undervisande. Tio stycken förstelärare är utsedda i Solna stad. Reformen finansieras med statsbidrag. Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat till 16 månader. Lärarna får ett påslag på lönen med 5000 kr/mån under tiden de är förstelärare. Förhoppningsvis kommer dessa lärare att vara en del i hur vi ständigt försöker utveckla Solnas skolor. Grattis alla barn!

Läs på biblioteket, låna böcker och läs om meröppet. Jag har tidigare tagit upp det faktum att staden lever dygnet runt, vi har olika arbetstider och benämner dessa som oregelbundna arbetstider. Det finns ett behov av Dygnis, barnomsorg dygnet runt något jag och Centerpartiet jobbar för. Våra dygnsrytmer förändras varför jag välkomnar meröppet på biblioteket i Bergshamra. Vi är många som värdesätter våra bibliotek men som tyvärr aldrig hinner dit på grund av det så kallade livspusslet. Nu försöker vi hitta en lösning för att möta våra medborgares behov. Hör gärna av er med respons, då jag bryr mig mycket om det skrivna ordet och litteraturen.

Slutligen stadsmiljöpriset 2013

Men allra sist lite inspiration.

image

Vi vill se fler som cyklar

Fler väljer cykeln då måste det bli enklare och säkrare. I dag skriver jag tillsammans med 17 andra Centerpolitiker i Stockholms län ”Vi vill se ett cyklande Stockholm” i Dagens samhälle.

20-juni-2012-341x457-custom

Centerpartiet i Stockholmsregionen har länge arbetat för att cykeln ska bli ett mer attraktivt transportalternativt. Vi har nu samlat oss kring ett antal förslag som vi kommer att arbeta för på olika nivåer:

1. Gemensam regional planering av cykelstråken. Det är oacceptabelt att cykelvägar slutar vid kommungränserna. 

2. Ökade möjligheter att ta med sig cykeln på pendeltågen. Tågresan är ofta bara en del av hela resan. Genom att ta ut inredningen längts fram och längst bak i pendeltågen kan vi skapa plats för fler cyklar ombord på pendeltågen. 

3. Fler pendelbåtar med plats för cykel. Genom att skapa smarta genvägar där du kan ta med dig cykeln över vattnet bli den ett alternativ för fler genom att du slipper cykla långa omvägar över broar. 

4. Fler och säkrare cykelinfartsparkeringar. Vid stationer och hållplatser behövs större och säkrare cykelparkeringar. På så sätt kan fler välja cykel och kollektivtrafik istället för bilen. 

5. Ett utbyggt lånecykelsystem. Skapa möjligheter för alla kommuner i länet att bli en del av lånecykelsystemet genom att knyta cyklarna till SL:s Accesskort. Genom att lånecyklar aktiveras med Accesskortet och finns tillgängliga vid stationer och hållplatser underlättas pendlarnas resa från dörr till dörr. 

6. Fortsatt utveckling av ”motorvägar” för cyklister, så kallade velostrador för att underlätta längre cykelpendling mellan regionens kommuner. Velostradorna ska helst byggas flerfiliga så att det blir möjligt att köra om och cykla fort på ett sätt som är tryggt och säkert för alla.