Det är en ynnest att få…

Den finaste av gåvor är att få arbeta för att dessa personer ska få en gnutta bättre liv. Ja har sagt det förut och jag fortsätter att säga det om och om igen tills alla i hela samhället förstår att alla behövs och alla är vi viktiga resurser i vårt samhälle. Det är en ynnest att få arbeta konkret med alla ovanliga vanliga ungar. Tacksamhet!

öppen hand med växt

Jag stannar upp och reflekterar bakåt i tiden ganska ofta för att kunna förstå och analysera framtidens utmaningar och möjligheter. Inför min första lektion 1987 fick jag ett tips om att vara sträng. Jag var 20 år och hade fått ett föräldraledighetsvikariat som biologi och kemi adjunkt. Att vara sträng tolkade jag genom att vara tydlig. Varje lektion inleddes på exakt samma vis, jag befann mig i klassrummet, öppnade dörren och hälsade eleverna välkomna in. Mycket har förändrats i mitt sätt att tänka kring metodik, beroende på en massa utbildning men främst beroende på yrkeserfarenhet och ett öppet sinne att vilja förbättra. Det som inte förändrats är att elever med funktionsnedsättningar söker sig till mig, de gjorde det då när jag var 20 år och de gör det ännu i dag. Kanske för att jag ser dem i ögonen och bryr mig på riktigt eller för att jag förstår eller för att jag visar dem att jag vet att de behövs.

År 2017 är det 30 år sedan jag inledde min första lektion och jag ställer mig frågan ”Hur långt har vi kommit?” Jag tycker att rubriken är missvisande och debatten är lite för snäv eftersom problematiken är långt mer komplex men trots det vill jag rekommendera er alla att se denna film för att lära mer om olika personligheter eftersom jag insett att det är i kunskapen det brister. Alla i samhället behöver lära mer om alla olika personlighetstyper för att inse att alla behövs i vårt samhälle. Skolan vill bara ha vanliga jävla ungar

Med all rätt

I morse när jag såg mitt FB flöde läste jag ett av de bättre inläggen på länge. Cissi Wallin drämde näven i bordet. Så bra att jag väljer att skicka vidare detta budskap. Se den kompetenta människan!

Cissi Wallin skriver så här: ”image

image

image

Här kommer länken adhdpappan

Jag arbetar också mot dessa fördomar. I slutet av 1980-talet trädde jag in i skolans värld som lärare och jag sökte styrkorna hos mina elever. På den tiden ”stämplade” vi inte med bokstavskombinationer på samma sätt som i dag. Men vuxna dömde ut elever och jag jobbade sannerligen i motvind. Genom åren har det blivit många handledningssamtal med lärare och enskilda samtal med föräldrar och jag understryker alltid elevens styrkor…och möts alltid av samma glädje och förvåning ”Du är den första som sagt något bra om mitt barn”

Jag undrar hur det kan vara så svårt att inte se det fantastiska och unika i varje person. Känner tacksamhet inför att få arbeta med detta i mitt företag ACNK

Att vara anhörig!

Efter 20 år som lärare och Specialpedagog blev jag politiker med målet inställt på att göra skillnad. Under åren som handledare och föreläsare insåg jag att anhöriga och föräldrar behöver lyftas. Jag har ofta mött frustrerade anhöriga som känner att landstinget, försäkringsbolag och skolan sviker. Alla dessa möten med personer som hamnat utanför med självkänsla i skoskaften har gjort mig fast besluten att aldrig vika ner. Alla människor är viktiga oavsett vem vi är eller vad vi bär. Nu gör vi i Solna ett försök att göra skillnad för er.

Kom med i en anhöriggrupp i vår

Har du en vän, partner eller någon annan i din närhet som missbrukar alkohol, tabletter eller narkotika? Har du en anhörig med ADHD/ADD, högfungerande autism eller Aspergers syndrom? Då kan en anhöriggrupp vara något för dig.

Anhörig till person med missbruksproblematik
Vuxenenhetens anhörigprogram vänder sig till vuxna solnabor, 25 år eller äldre, som drabbats av annan persons alkohol- och/eller drogbruk. Till anhöriga räknas såväl familjemedlemmar som andra närstående såsom maka, make, sambo, särbo, syskon, föräldrar, ”vuxet barn”, vän eller kollega. Anhöriggrupp för missbruksptoblematik.

Nästa anhörigprogram startar när vi har tillräckligt många anmälda, dock tidigast v 10 (2014). Vi träffas en gång i veckan på onsdagar kl. 17:30 – 20:30.

Anhörig till person med ADD/ADHD
Anhörigstödets anhöriggrupp finns för dig som vill träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter. Gruppen startar torsdag den 4 februari klockan 17.30-19.00. Gruppen träffas i Solna.
Anhöriggrupp för Add/Adhd.

Anhörig till person med Aspergers eller högfungerande autism
Vill du träffa andra och utbyta erfarenheter är du välkommen till anhöriggruppen som startar tisdag 6 februari kl 17.30-19.00. Denna anhöriggrupp kommer att arrangeras på Frivilligcentralen i Sollentuna.
Anhöriggrupp för högfungerande autism.

Förälder till tonåring- Föräldrastegen
Föräldrastegen är en kunskapsbyggande utbildning för föräldrar och är utformad för att förebygga missbruk av tobak, alkohol och droger bland ungdomar samt för att stärka familjeband och familjekompetens.

Nästa omgång av Föräldrastegen startar den 22 januari kl 17.30 och pågår fem onsdagar framöver. Välkommen att anmäla dig nu!

Anhöriggrupp för tonåringar

Intressant läsning om Adhd och Autism

Susanne Bejerot, Psykiater, leg. Psykoterapeut och docent vid Karolinska institutet. I dag finns att läsa mycket intressant artikel ”Psykisk sjukdom under lupp

Denna måndag väljer jag att lyfta Susanne Bejerot som gör skillnad för så många människor genom sitt arbete.

Ett youtubeklipp:
http://m.youtube.com/watch?v=ADUv0X83ywY

Böcker väl värda att läsa:
Vem var det du sa var normal?
Tvångssyndrom/OCD

Forskning inom detta neuropsykiatriska området är värt att lyfta, i framtiden hoppas jag att den här forskningen kan jämställas med typiskt mansdominerad forskning inom exempelvis teknikutveckling. Genom ökad forskning når vi kunskap som kan minska en av vår tids största utmaningar: Den psykiska hälsan

image

Spela datorspel och bli mer fokuserad

I dagens DN kan vi läsa att Datorspelen föryngrar hjärnan och det stämmer men är ingen nyhet.

Jag har använt den här metoden själv och även ordinerat den till mina elever de senaste 15 åren, detta faktum är alltså ingen nyhet och just därför välkomnar jag studien som University of Carlifonia i San Fransisco gjort. Nu finns forskningsresultaten som stärker mina teorier UCSF Study finds Brain Training Game Effective In Improving Multitasking Skills

På 1990-talet kom jag i kontakt med Gudrun Malmer som med glädje delade sina kunskaper till mig i samband med att jag var med och startade en friskola för elever i behov av särskilt stöd. Hon förklarade att när eleverna ”spelar”/ ”arbetar” med hennes konkreta matematikmaterial stimuleras båda hjärnhalvorna på ett sätt så att kopplingarna mellan höger och vänster hjärnhalva stärks.

Detta var på den tiden då mobiltelefoner endast gick att ringa med och skicka sms, men på datorerna gick det att spela spel. Jag testade tidigt att låta elever med exempelvis ADHD skriva sina texter på datorn och det blev framgångsrikt. De här eleverna hittade snabbt internettuppkopplingen och var inne på sidor med enklare dataspel, jag blev nyfiken och lät dem hållas samtidigt som jag iakktog processen. Jag uppfann uttrycket ”energipåfyllare” till elever med ADHD och Autismspektrum, först i form av en chokladbit eller en bit morot. Efter en tid insåg jag att deras spelande på datorn fungerade som energipåfyllare. Det här utvecklades så att när elev arbetade med sitt skolarbete och koncentrationen inte räckte längre, fick jag ordet ”energipåfyllare” och eleven kunde sätta sig vid datorn i 5 minuter och fylla på för att sedan återgå till skoluppgiften. I dag är detta ett vedertaget begrepp och lärare låter eleverna spela på sina telefoner en stund för att sedan kunna fortsätta arbeta fokuserat.

Gudruns konkreta matematikmaterial fungerade på samma vis som en viss typ av datorspel. Teknikutvecklingen gick snabbt i Lund där Bodil Jönsson byggde upp Certec som har haft enormt stor betydelse för hjälpmedel till personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

När jag såg hur positivt de olika Datorspelen påverkade mina elever provande jag på min normalstörda hjärna och upptäckte att min förmåga att fokusera på en specifik sak stärktes samtidigt som min förmåga till det vi kallar multitasking/mångsysslande ökade. Plötsligt kunde jag alltså lösa svåra uppgifter som kräver maximal koncentration, specifikt fokus. Jag insåg att jag kunde ta in flera medier samtidigt. Men när jag slutade träna mig med datorspel upphörde eller minskade förmågan så i dagens läge är jag inte särskilt bra på multitasking. Dessutom bör tilläggas att detta endast gäller en viss typ av datorspel och de ska spelas en kortare sekvens under total koncentration. Metoden går ut på att träna hjärnans synapser och få dem att samarbeta bättre med varandra exempelvis mellan hjärnhalvorna.

Alla har nytta av att genomföra olika typer av minnesträningsprogram och andra typer av interaktiva träningsprogram oavsett om vi är äldre, har neuropsykiatrisk diagnos, lider av depression, stress eller bara vill vara vältränad i hela kroppen. Att träna sin kondition och hålla sig i fysisk form är självklart men svara snabbt på frågan vad är 7 gånger 8 och du vet om din hjärna slappat till sig.