Sjukvården måste bli jämställd

Den svenska sjukvården är usel på att fånga upp och hjälpa kvinnor med sjukdomen endometrios.” Så inleder Josefin Lennen Merckx dagens artikel på Svt. När du nu läst länken inser vi vid närmare eftertanke att den finns ett helt pärlband av sjukdomar och andra krämpor, typiska för oss kvinnor som marginsliseras.

Sjukvårdspolitiker envisas med att det visst är jämställt inom vården. Kvinnors hjärtinfarkter har symptom som är specifika för 50 procent av befolkningen. Mediciner testas på män så hur vi kvinnor påverkas med både nytta och biverkningar vet man inte med säkerhet.

Endometrios, psykiskt ohälsa, fertilitetsproblematik, hormoniell problematik där inräknat PMS. Själv drabbades jag för ett år sedan av anemi, blodbrist till följd av att jag är en menstruerande kvinna. Ja, de flesta kvinnor är menstruerande kvinnor som varje månad lider med smärtor och trötthet. Men det är ju bara halva befolkningen… Om detta har jag skrivit debattartiklar tidigare och i Tidningen Doktorn gick det att läsa om Anemi. image

Det måhända vara så att jag slutat med politiken. Just nu pågår Nordiskt Forum i Malmö där feminister samlas. Tyvärr har de gått ut med att de är emot surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap är förövrigt en möjlig väg för alla kvinnor som lider av barnlöshet genom sin endometrios. Hur tänkte de som är emot, jag är för på samma sätt som jag är för en jämställd sjukvård. I dessa tider av feministisk framfart vill jag även påminna om att den smartaste vägen till ett jämställt samhälle är genom ekonomisk tillväxt men det kan jag utveckla en annan gång.

Dold kvinnosjukdom bakom mångas ohälsa

Alltid lika kul när mina artiklar publiceras. Den 7 januari skrev jag på debattsida i Enköpings-Posten om den dolda kvinnosjukdomen Anemi. Ni kan även läsa ett reportage med mig i senaste numret av Tidningen Doktorn där jag berättar personligt om mina erfarenheter. Och Ja! jag är frisk och mår mycket bättre nu. Och Ja! det har varit en tuff period för mig. Tack och lov upptäckte jag min blodbrist i tid och har under hela hösten medicinerat. Jag bestämde mig för att bli stark, anmälde mig till Tjejklassikern, sprang Lidingöloppet med muskler som hade problem att syresättas eftersom de röda blodkropparna var få. Ännu en gång i mitt liv är jag katten som landade med tassarna neråt. Om ett par veckor kör jag Tjejvasan, jag kör för kvinnohälsa. Men alla gör inte det, många drabbas mycket hårt och hamnar i lång sjukskrivning på grund av Anemi eller som vi i daglig tal säger blodbrist. Redan har flera kvinnor hört av sig och berättat om sina livsöden efter att ha läst artikeln i Enköpings-Posten och reportaget i Tidningen Doktorn (skrålla till sid 35). I artikeln nedan pekar jag på möjligheten att förbättra kvinnors hälsa, en mycket viktig fråga för hela samhället. Jag föreslår att det i samband med cellprovtagning och mammografi erbjuds provtagning av blodets järnvärden. En enkel åtgärd för våra Landstingspolitiker att fatta beslut om och som skulle gynna så många kvinnor och faktiskt på lång sikt bidra till ökad jämställdhet. Med detta vill jag också tacka alla er som i landstingsvalkrets nords medlemsomröstning givit mig en fjärdeplats. Extra stolt är jag över Solnas Eva-Britt Sandlund som är nominerad till en andra plats. Eva-Britt Sandlund är Centerkvinna och har under hela sitt liv arbetat inom sjukvården både inom ledande funktioner och drivit hälsoföretag. Jag vet att hon har mycket att tillföra som Landstingspolitiker och håller tummarna då det är viktigt med både män och kvinnor inom landstingspolitiken.

image

image

”Trött, tröttare – utbränd. Sjukskrivningstalen ökar, fler och fler kvinnor sjukskrivs, det är hög tid att ta kvinnor hälsa på allvar. Anemi är en dold kvinnosjukdom som sakta smyger sig på med successivt ökande trötthet som om den inte behandlas kan få mycket allvarliga konsekvenser för kvinnan. Med ett enkelt blodprov kan vi upptäcka begynnande blodbrist och tidigt vända ohälsa till hälsa. Jag föreslår att det i samband med cellprovtagning och mammografi erbjuds provtagning av blodets järnvärden.
Tröttheten smyger sig sakta men säkert på många kvinnor, så sakta att vi inte själva uppmärksammar förändringen. Kvinnor med rikliga menstruationer förlorar en hel del blod varje månad och över tid påverkas blodets järnvärde vilket betyder att blodets syreupptagningsförmåga försämras. Detta kan upplevas genom att personen känner sig orkeslös eller blir lättare andfådd. Många kvinnor förlorar dessutom en hel del blod i samband med barnafödandet. Samtidigt förväntar vi oss att ha en viss trötthet under småbarnsåren till följd av sömnbrist och ser därför inte kopplingen mellan blodbristen och tröttheten.
Livspusslet är svårt att få ihop. Ansvaret för barnen vilar ofta tungt på kvinnan, det vet vi. I dag är det självklart att kvinnor har en egen yrkeskarriär där vi ofta satsar mycket tid och engagemang. Dessutom vet vi att det ofta är kvinnan i relationen som tar det största ansvaret för hemmet och relationen med vännerna. Till detta lägger vi en trötthet på grund av blodbrist och vi har en långtidssjukskrivning framför oss. För mig är det viktigt med god fysisk hälsa som också leder till god psykisk hälsa och det är samhällsekonomiskt hållbart.
Lyssna på kroppens signaler och ta dem på allvar är mitt främsta råd, samtidigt har jag mött många kvinnor som inte sett några tecken hos sig själva. Beskedet om Anemin kom som en chock för många som jag mött, men också som en lättnad då kvinnorna plötsligt kom till insikt om sin utmattning. Vid anemi på grund av järnbrist är järntabletter det första behandlingsalternativet. Om detta inte hjälper finns även järn via injektion, och i sista hand ger man blodtransfusion. Det är med andra ord ganska enkelt att behandla denna svårupptäckta sjukdom.
I dag erbjuds vi kvinnor mammografi och cellprovtagning och det räddar många människoliv. Genom att cancer upptäcks tidigt är chanserna mycket högre att bli frisk. Att i samband med dessa undersökningar erbjuda ett enkelt blodprov kan vi förebygga denna mycket allvarliga blodsjukdom, anemi. Kostnaden för blodprovet minskar om det utförs i samband med annan undersökning, därför är detta en smart hälsoåtgärd. Det är samhällsekonomiskt försvarbart att genomföra den här typen av förebyggande åtgärder, då det i detta fall bidrar till minskade sjukskrivningar hos kvinnor. Viktigast är dock att kvinnohälsan ökar och att vi uppmärksammar den här typen av hälsofrämjande arbete.”