Att bygga hållbar stad

Den manliga normen dominerar stadsbyggande. Vi förväntar oss att det är män som är mest kunniga och som ska fatta beslut om allt från infrastruktur till hur hus ska placeras i stadsbilden. Detta påverkar livskvalitet, levnadsvillkor och jämställdhet. Se er om, vem är det som sitter ensam bakom ratten i bilkön? Ska man ta bilen till jobbet eller tunnelbanan? Eller är det cykeln som är det smartaste färdmedlet?

image

Infrastrukturen bär upp den hållbara staden. Parker i form av andningshål ger oss möjlighet till vila. Historiskt är det männen som byggt stad och planerat den för att passa män. Inte visste väl ni att jag är byggnadsingengör? Nej, jag ser inte mig själv så heller. Jag gick 4-årig Teknisk linje på gymnasiet med inriktning bygg. Arbetade 6 veckor som ”bas” på ett stort bygge och lärde mig att kvinnor icke före sig besvär. Karriären som byggnadsingengör blev kort och det var mycket roligare att arbeta som journalist där jag fick skriva.

solna 2013 035

Vi män och kvinnor nyttjar vår stad olika. Vi reser olika. Män sitter ofta ensamna i sin bil som de tar till arbetet medan kvinnan lämnar barnen på förskolan och sedan går, cyklar eller åker kollektivt till sin arbetsplats. Maria Börjesson, docent i transportsystemanalys menar att en av de viktigaste delarna till samhällets utveckling är våra resor. Vidare menar hon att en stor del av orsakerna till de problem vi i dag ser är de som fattar beslut. Det är oftast män som har makten i de olika stadsbyggnadsorganen. Gröna kilar, parker och cykelvägar i all ära men vi kvinnor väljer att stanna hemma eller ta bilen när områden är mörka, saknar belysning eller upplevs ensliga och otrygga. Den hållbara staden är tät, ljus och erbjuder social möten mellan människor, där trivs människor och har en hög livskvalité oavsett kön eller ålder.

image

Problemet handlar om vilka som fattar beslut. I dag, 30 år senare står jag stabilt med båda benen grundade och vågar och kan ta fighten för att skapa vår hållbara stad. Var lade du din röst i förra valet? Tänk längre i 2014 års val, vem vill du ska vara ordförande i exempelvis stadsbyggnadsnämnden i Solna? Är det dags för en kvinna