De där förlorade barnen

Jag vill se en haverikommission! De förlorade barnen, vad var det som gick fel? Psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle och mitt framför oss vuxna försöker barn döda sig själva. Det kallas självmord och det sker mer än en gång varje år. Men om det bara var en enda unge som försökte döda sig själv vore det ändå tragiskt olyckligt.

För varje fall av försök till självmord ska en haverikommission utreda och gå till botten med vad som gick fel. Vi måste helt enkelt få ett stop på den ökande psykiska ohälsan bland våra barn. Det är helt oacceptabelt när barn försöker döda sig själva i det där som vi knappt ens vågar uttala högt…självmord.

image

Organisationen BRIS gör ett mycket bra jobb och här kan du gå in och läsa mer om BRIS fokusområde psykisk ohälsa

BRIS ställer upp dessa punkter:

» Bygg ut och förstärk tidiga insatser mot psykisk ohälsa och säkerställ kvaliteten på vården. Det måste vara lätt för barn och unga att söka hjälp när de mår dåligt, oavsett var i landet barnet bor. Det är därför viktigt att de tidiga insatserna mot psykisk ohälsa är lättillgängliga och välkända för alla barn och unga. Insatserna måste också, oavsett om de erbjuds via elevhälsan, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen, inkludera rätt kompetens för att hjälpa barn som mår dåligt och vid behov kunna slussa dem vidare till rätt specialistvård.

» Fokusera inte ensidigt på kötider. Uppföljningsbesök och samarbetsfrämjande arbete får inte av ekonomiska skäl nedprioriteras till förmån för förstagångsbesök. Det är viktigt att vårdköerna kortas, men detta får inte ske på bekostnad av kvaliteten.

» Ge bättre information till barn och unga om vart de kan vända sig. Det är viktigt att informationen om var barn och unga kan få hjälp är anpassad för målgruppen och att den finns tillgänglig på barn och ungas arenor. Bris mottar dagligen samtal från barn och unga som saknar denna rättighetsgrundade information, och vi vet att detta kan få allvarliga konsekvenser.

» En närvarande elevhälsa vid varje skola. Elevhälsan behöver mer resurser. Det förebyggande arbetet och de allra tidigaste insatserna kan få avgörande betydelse för ett barns liv.

» Följ upp alla självmord bland barn och unga. Utvidga dödsfallsutredningarna enligt Lex Bobby till att även omfatta barn som har tagit sitt eget liv. Sådana utredningar skulle ge oss nödvändig kunskap och kunna rädda barn och ungas liv.

image

Jag vill tillägga att vi behöver utveckla system där vi omedelbart har haverikommission när barn gör självmordsförsök. Det är faktiskt vår skyldighet som vuxna att bära modet att se och höra de barn som påkallar vår uppmärksamhet. Det räcker nu!

Kriminalisera mobbing

Mobbing är aldrig okej, trots det är det många barn som går till skolan med en klump i magen, i dag också. Bris gör ett fantastiskt arbete mot mobbing, Barnombudsmannen driver på i frågan och Friends arbetar aktivt med sin HEJ kampanj. Arbetet mot mobbing pågår dagligen av många organisationer och av pedagoger i skolan, det har pågått i decennier men nu räcker det. Vi måste få slut på mobbingen bland barnen nu så kriminalisera mobbing.

Johan Linander, Centerpartiets rättspolitiska talesperson och riksdagsledamot går i dag ut med förslaget i SvD om att kriminalisera mobbing, läs hela intervjun i länken ovan.

johan Linander

Enligt Skolverkets beräkningar är cirka 50000 barn utsatta för mobbing. Jag säger som alltid ”Ingen enda unge” ska behöva somna på kvällen med en klump i magen. Jag vet hur det känns att inte kunna sova, att behöva fundera på vad som ska hända. Jag vet hur det äter upp själen inifrån och förlamar handlingskraften att kunna göra något annat än att frysa till is. Mobbing drabbar alla, det handlar bara om att ha oturen att träffa fel person och jag skulle vilja hård dra det och säga att mobbing är en form av övergrepp. Skuld är lika närvarande hos offret som vid alla andra övergrepp och detta utnyttjar den som mobbar genom att försöka vända allt emot den utsatta. Vuxenmobbing är mycket vanligt och gör precis lika ont som när barn mobbar barn, men det är så tabubelagt så de flesta tiger och lider.

”– Mobbning ska vara något man kan lagföras för. Det skulle vara samhällets starkaste markering mot att det inte är acceptabelt att bete sig så, men det måste förstås utredas hur en lagstiftning kan se ut, förklarar Johan Linander.” SvD 29 aug 2013

Vid Centerpartiets stämma ska frågan tas upp och jag kommer stödja partistyrelsens förslag som Johan Linander presenterade i dag.