Elevhälsan måste stärkas

Just nu nås vi av nyheten att anrika Lundsbergs internatskola stängs av Skolinspektionen, rubriker når oss om djup kris. I en skola med stark elevhälsovård har vuxna koll på hur barnen har det, något säger mig att det har gått över styr när Skolinspektionen tvingas vidta så drastiska åtgärder som att stänga en skola. Jag har fullt förtroende för Skolinspektionen.

Ingen enda unge ska behöva känna känslan av övergiven

Ingen enda unge ska behöva känna känslan av övergiven

Jag vill se en stärkt elevhälsovård i alla Sveriges skolor i såväl kommunala som i friskolor och privata. Ännu en gång som ett ”vad var det jag sa”, efterlyser jag vuxna med närvaro i skolan. Äkta närvaro som ger barnen känslan av ”Jag ser dig”. Vuxna är viktiga för alla barn, allt för många barn växer upp utan att föräldrarna är närvarande. Frånvarande föräldrar är ett vanligt fenomen för barn med föräldrar i karriären. Jag undrar ibland varför vissa familjer skaffar barn då det mest verkar tycka att barnen är ett problem och att någon annan ska ta hand om dem. När de är små kallas barnflickor in eller så skickas de iväg på alla tänkbara och otänkbara aktiviteter och läger. För en tid sedan hörde jag om någon som tog med sig barnflickan på semestern som det mest självklara i hela världen…för att få lite egentid och slippa barnen. Ja, slippa barnen, ni hörde rätt. Att få umgås med barn är ett privilegium, men det tycker uppenbarligen inte alla vuxna. Istället skickas de snarast iväg till internatskolan Lundsberg, föräldrarna behöver ju egentid och all status som kan köpas för pengar. Det ser ju trots allt väldigt bra ut, att kunna säga till sina affärbekanta att barnen är på internatskola…

Vi lägger ofta fokus på att barn i segregerade områden behöver mer stöd men där tror jag att vi glömmer en barngrupp. För många år sedan kom jag i kontakt med en flicka vars föräldrar arbetade utomlands i veckorna. Flickan bodde ensam i ett stort hus på Djursholm, i kylskåpet fanns uppmärkta plastlådor med varje dags middag och på kontokortet fanns pengar. Flickan var 13 år och alla som vet något om barn vet att 13 åriga tjejer har massor med funderingar som de behöver prata med någon om. En 13 åring är ett barn som ibland är mörkrädd, vill sitta i knät eller dricka mjölk och äta kanelbulle uppkrupen i soffan bredvid sin förälder. Den här flickan var ensam för hennes föräldrar valde arbetet framför henne och detta skapade en känsla av övergivenhet hos henne. Detta fick konsekvensen att hon på annat sett försökte skapa sig uppmärksamhet och det var då jag träffade på henne, en flicka på glid med destruktivt självskadebeteende. Vi kan inte tvinga föräldrar att vara ”bra” föräldrar men vi kan säkerställa att de barn som mår dåligt upptäcks genom en stärkt elevhälsovård. Psykisk ohälsa ökar bland unga, självmorden ökar och i sommar nås vi av nyheter att barn säljer sex i högre utsträckning…systemfel!

När pojkar bränner varandra med strykjärn är det en stark signal till oss vuxna, ett rop på hjälp. När respekten för sina medmänniskor försvinner och elakheten tar över har vi vuxna misslyckats. Vi i vuxenvärlden har en plikt att vara förebilder och vi får inte lämna framtidens generation i sticket. Ingen har någonsin rätten att slå ut med armarna med orden ”Det är inte mitt problem”. Jag skuldbelägger inte Lundsbergs internatskola, jag skuldbelägger inte enskilda föräldrar för jag vet att alla gör så gott de kan. När barn mår dåligt vet jag att föräldrar gör så gott de kan men för att de ska kunna bättre skulle vi kunna skapa föräldrautbildningar där de får lära sig om anknytningsprocesser och om hur barn utvecklas. Vi lever i ett systemfel och vi måste förändra och ställa till rätta. En stärkt elevhälsovård innebär att skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog finns för alla elever och dessa yrkesgrupper är experter på att se och upptäcka psykisk ohälsa, dessutom har de mod att agera. Men i slutändan landar det ändå alltid i knät på föräldrarna, det är föräldrarnas yttersta ansvar att uppfostra de barn som de satt till världen. Vid en skola som Lundsberg har föräldrarna gjort valet att lämna bort sina barn till andra vuxna att uppfostra och då måste det finnas vuxna dygnet runt. Jag drar parallellen till behandlingshem, där det åligger huvudmannen att ha vuxna med utbildning för barnen. Reflekterar en stund över de möten jag haft med vårdnadshavare vars barn det varit aktuellt med behandlingshem för och ofta vill inte föräldrarna, de känner skam. Men Lundsbergs internatskola som inte är ett behandlingshem men som i praktiken är samma sak för barnet, där är det ”fint” att vara…

Ni barn som inte fick den kärlek och omtanke som aldrig fanns, ni barn som känner er som sommarkatter till er vill jag ge allt det där som inte kan köpas för pengar, till er vill jag ge kramar och ramar och kanelbullar och mjölk, till er vill jag ge tid att lyssna och tid till att skratta. Jag ser er!