Barn som tänker annorlunda

Under rubriken ”Barn som tänker annorlunda – om barn med autismspeltrumtillstånd och/eller samspelsvprigheter” erbjuds nu pedagoger i Solna fortbildning.

Under november och december månad utbildas pedagoger i både kommunala- och fristående skolor om barn som tänker annorlunda. Syftet är att öka kunskapen om hur barn med autismspektrumtillstånd och/eller samspelsvårigheter ska bemötas för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla barn i förskolan.

Föreläsningen ”Barn som tänker annorlunda – om barn med autismspektrumtillstånd och/eller samspelsvårigheter” hålls av det Centrala förskoleteamet i Solna stad. Från det Centrala förskoleteamet kommer Karin Hellberg, Alexandra Bergqvist Vogel och Maja Söderlund. Deras uppdrag är att samverka med förskolorna i Solna stad och ge stöd till förskolechef och förskolans personal i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. De ger specialpedagogisk handledning, konsultation och utbildning.

1120928_meadow

Mer förståelse för barn med olika samspelsvårigheter och autismspektrumtillstånd har efterfrågats av pedagoger och förskolechefer i förskolorna. Det är också många pedagoger i staden som har visat intresse för föreläsningen och sammanlagt kommer 65 personer att ta del av den kompetenshöjande utbildningen. Pedagogerna vill ha utökad kunskap om hur barnen ska bemötas för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla barn i förskolan. Därför kopplar det Centrala förskoleteamet teorier om barn med autismspektrumtillstånd och/eller samspelsvårigheter, till praktiska exempel. De pratar bland annat om vilka svårigheter barnen kan ha i samspelet med andra och vilka strategier pedagogerna kan använda för ett inkluderande arbetssätt.

När de tre föreläsningarna genomförts kommer föreläsningsbilderna att publiceras på intranätet för att kunskapen ska kunna spridas vidare till fler pedagoger i förskolorna i Solna stad.

Särskilt stolt känner jag mig över att vi nu i Solna stad erbjuder just den är utbildningen med min bakgrund som lärare/specialpedagog och föreläsare om bemötande och Autism/Adhd. Läs gärna Tonårsflickor med Asperger Syndrom – coopingstrategier.

Dygnis löser livspusslet!

Känner du någon vuxen som har barn? Som lever själv med barnen alltid eller varannan vecka? Som arbetar tidiga morgnar, sena kvällar eller nätter? Som ofta behöver barnvakt? Om du svarar Ja på dessa frågor är du troligen en person med verklighetsförankring. Lösningen kan vara Dygnis, men vad är det?

Jag har funderat mycket på hur livspusslet ska kunna gå ihop för vuxna som lever ensamna med sina barn. Varför? För att det är vanligt att i vårt urbana samhälle leva ensam med sina barn och arbeta oregelbundna tider. Det är faktiskt ovanligt att två vuxna lever tillsammans med sina barn och samtidigt arbetar när förskolan är öppen. Många föräldrar i dag har svårt att få ihop livspusslet och därför har jag grunnat på tänkbara lösningar. 

hållbart val

Ett Dygnis är en förskoleverksamhet som är öppen dygnet runt. Aktiviteterna på Dygnis varierar under dygnet. Ni som vet hur verksamheten är utformad på Kortis vet precis hur ett Dygnis fungerar, en hemlik milö skapas med hemlika rutiner. Ett dygn på Dygnis kan se ut som följer:
6.00-9.00 väckning och frukost, avfärd till annan förskola eller hämtning. 
9.00-11.00 pedagogisk verksamhet
11.00-12.00 pedagogisk lunch
12.00-15.00 pedagogisk verksamhet
15.00-16.00 mellanmål
16.00-17.30 pedagogisk verksamhet
18.00-19.00 pedagogisk middag
19.00-20.00 pedagogisk verksamhet
20.00-06.00 sömn

Under dygnet sker hämtningar och lämningar utifrån varje barns och förälders individuella schema. Inget barn vistas på Dygnis dygnet runt 365 dagar per år, självklart inte. Dygnis är däremot öppet dygnet runt 365 dagar per år för att möta föräldrar som inte har en partner, granne, vän eller släkting som kan ta hand om barnet när föräldern är på sitt arbete. 

Dygnis har en rad fördelar.
1. Barnets behov av struktur och rutiner tillfredsställs
2. Struktur i vardagspusslet ger trygghet för både barnet och föräldern och den psykiska hälsan ökar
3. En flexibel barnomsorg ökar kvalitetstiden med föräldern.
4. Det är en jämställd lösning där jag ser alla kvinnor som inte har möjlighet att byta arbete eller har ekonomiska förutsättningar att hyra in barnpassning. När föräldern mår bra mår också barnen bra.

image

Några levnadsexempel/fallbeskrivningar ur verkligheten:
Kvinna, 39 år med ett barn 4 år separerad sedan 2 år och lever själv med barnet varannan vecka. Halva tiden är barnet med den andra föräldern som arbetar 08.00-17.00 i Solna på gångavstånd från Dygnis. Varannan vecka lever barnet med kvinnan som arbetar på H&M i Kista, hennes arbetstider är mellan 12.00-20.00. Med Dygnis innebär det att barnet varannan vecka är på Dygnis mellan 7.30-17.30 och varannan vecka är barnet på Dygnis mellan 11.00-21.00. I det här fallet sover barnet inte på Dygnis och får kvalitetsstund med sin förälder på förmiddagen.

Man, 39 år med två barn 2 år respektive 5 år har ensam vårdnad och lever ensam med barnen. Han arbetar som pendeltågsförare med varierande arbetstider. Under en månad arbetar han totalt 20 arbetspass: två helger(4dagar) på dagtid 8.00-17.00, 10 dagar 05.00-12.00 och 6 dagar vardag dagtid 08.00-17.00. De två barnen är med sin pappa 10 dagar varje månad(helt lediga från Dygnis), de sover på Dygnis 10 dagar och blir hämtade av pappan vid lunchtid dessa dagar. Barnen är på Dygnis dagtid två helger. Totalt sett är dessa barn mindre på förskolan än de barn som är där måndag till fredag 07.00-18.00 

Kvinna 32 år 1 barn 3 år. Kvinna arbetar 15 nätter per månad på Karolinska sjukhuset och barnet lämnas på Dygnis 30 minuter före passet och hämtas 4 timmar efter nattpasset. Lämnas 18.00 och hämtas 12.00. Det här barnet är hemma med sin mamma de dagar då mamman inte arbetar. Barnet träffar sin andra förälder torsdag till söndag varannan vecka då föräldern försöker lägga sina nattpass. Barnet sover i snitt 12 nätter per månad på Dygnis och är trygg med personalen och sitt rum.

Titta gärna på SVT ABC inslaget där jag blir intervjuad om Dygnis

Dygnis

Dygnis är en hållbar lösning med fokus på barnets välmående. Jag arbetar för att vi i Solna ska inrätta ett Dygnis, i Solna är det många föräldrar som har oregelbundna arbetstider och det blundar inte jag för. Jag ser er verklighet och har full förståelse för att livspusslet är komplext. Förhoppningsvis kan Dygnis vara lösningen för några.