Det handlar inte bara om lärartätheten utan också om innehållet i undervisningen

Lärartätheten är 11,2 elever per lärare i Solna. Riksgenomsnittet är 12,1 elev per lärare. Läs hela artikeln ”Rika kommuner har lägre lärartäthet” i SvD.

hållbart val

Nu ska ni få höra en liten historia som utspelade sig tidigt 1990-tal då jag arbetade som lärare. Jag hade en klass 4 som bestod av 36 11 åringar fördelade på två klassrum. Rektorn informerade mig stolt att hon låtit såga upp en dörröppning mellan klassrummen så att jag enkelt skulle kunna ha lektion med 18 plus 18 elever. Att undervisa två elevgrupper med vardera 18 elever per grupp krävde sin lärare, tänk er själva hur en engelskalektion utspelade sig med en lärare ståendes i en dörröppning. Det gick bra om man anser att det är god undervisning att eleverna sitter med var sin workbook och skriver och läser på egen hand. Något svårare var det att undervisa i matematik trots att eleverna hade var sin mattebok och ett räknehäfte. När man undervisar i matte behövs ofta individuell genomgång för att eleven ska förstå. Jag undervisade även denna klass i idrott och 36 härliga 11 åringar som hoppade, sprang, skrek och skrattade var faktiskt riktigt kul. Jo, jag minns undervisningen som utmanande och rolig men frågan är väl snarare hur dessa elever minns sin skolgång med en lärare som långt ifrån räckte till… men vet ni en sak, jag gjorde mitt bästa. Och eleverna i den här klassen, de är i dag en bit över 30 år. Några av dem kanske till och med fattar politiska beslut om elevgruppstorlek och då hoppas jag att de med stolthet kommer ihåg sin egen skolgång. Den här klassen var nämligen helt fantastisk. Jag minns att jag ofta på historielektionerna berättade om olika historiska händelser och klassen lyssnade så där så vi kunde hört en knappnål falla. På samhällskunskapslektionerna debatterade de högljutt och med liv och lust. Ja, jag tror sannerligen att det blev riktigt bra folk av dem allihop trots att de hade en lärarinna som bara gjorde så gott hon kunde.

Anna C Nilsson klättrar i träd

Självklart ska vi inte ha elevgrupper med 36 elever per lärare. Men, det handlar inte bara om lärartätheten utan också om innehållet i undervisningen. Det här med undervisning handlar om metodik, hur kommunicerar läraren och hur lyckas läraren väcka nyfikenhet och tända de där stjärnögonen hos varenda unge. Ja, det är klart att det är svårt och ibland helt omöjligt och med 11,2 elever per lärare som vi har i exempelvis Solna är det optimalt. Ja, faktiskt! För små elevgrupper är nämligen inte heller bra utan lagom är bäst. På den tiden då jag genomgick min lärarutbildning hade vi metodiklärare som iakttog oss när vi undervisade och de elever som inte höll måttet fick särskilda tips och fick extra möjlighet att träna. Det var till och med så att elever som inte klarade sina praktiska metodiktentor(undervisning) trots flera försök råddes att välja ett annat yrke. Var det bättre förr? Det är dagens fråga.