Program för jämställdhetsintegrering drar igång på våra statliga myndigheter

Jämställdhetsintegrering kan göra verksamheten ännu bättre
Regeringen har inlett ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Skatteverket är en av 18 pilotmyndigheter som har fått i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Under 2014 ska planerna bli genomförda. Därefter ska myndigheterna visa hur lärdomarna från året ska leva kvar i organisationen.

Vad är jämställdhetsintegrering?
I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Ett av de viktigaste verktygen för detta är könsuppdelad statistik som bidrar till att synliggöra såväl skillnader som likheter mellan mäns och kvinnors situation.

image

I dag, den 29 januari, arrangerar Nationella sekretariatet för genusforskning, ett nationellt informationscentrum för genusvetenskap vid Göteborgs universitet, en kick-off som markerar startskottet för pilotmyndigheternas arbete med handlingsplanerna.

Här kommer en av åra statliga myndigheters handlingsplan:
Fokus i Skatteverkets handlingsplan är utveckling av bemötandeutbildning. Syftet är att män och kvinnor som är i kontakt med myndigheten inte ska bemötas olika.

De jämställdhetspolitiska målen är beslutade av regeringen. De ställer krav som samtliga myndigheter utifrån sitt uppdrag ska bidra till. Dessa mål är:
– En jämn fördelning av makt och inflytande.
– Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare.
– De ska ha samma rätt och möjlighet att forma villkoren för beslutsfattandet.
– Ekonomisk jämställdhet.
– Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning samt betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
– Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
– Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet.
– De ska ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
– Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Jämställ.nu kan du läsa ännu mer om jämställdhet. Webbplatsen är en samverkanssatsning mellan Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova och Europeiska Socialfondens Tema Likabehandling.
 
 
 
http://jamstall.nu/
 
 

Till alla män

”Jag ska älska med dig!” sa mannen och något brast inom oss. Nu ska jag berätta en helt vanlig händelse från den här veckan. Det är så här vi har det, vi kvinnor.

I tisdags kväll var vi ett gäng tjejer som var ute och åt middag tillsammans. Vi hade riktigt trevligt och konstaterade att vi borde gå ut tillsammans oftare. Vid 23-tiden begav vi oss hemåt, nu för tiden känns det sent och jag är aldrig ute så sent ensam. Vi var, hur som helst, tre personer som valde att ta pendeltåget. Två av oss klev av vid Solna station.

När vi klev av på perrongen möttes vi av en lång välkädd man. Vi uppskattar att han är cirka 55 år, välklädd och absolut inte typen man blir rädd för. Han frågade oss ”Tåget till Stockholm?” Vi pekade unisont på andra sidan plattformen och sa ”Där”. Vi hade inga utmanande kläder. Tvärt om hade vi byltiga vinterkläder. Vi var trevliga, inte ett dugg hotfulla. Vi skulle gå åt var sitt håll på perrongen och stod därför kvar, vi ville säga hej då till varandra. Då plötsligt växlade mannens humör och han spände ögonen i mig och sa med iskall röst ”Jag ska älska med dig när ni är klara”.

Jag och min väninna stelnade till och tiden stannade för oss båda, skräcken välde upp i oss. Mannen gick iväg åt det håll där jag skulle gå upp och vi tittade på varandra. Han satte aig på en bänk, tittadeåt vårt håll och väntade. Vi pratade en kort stund, kände stressen. ”Vad ska vi göra?” Hennes man skulle möta vid den andra uppgången och den otäcka mannen var ungefär mitt på perrongen. I övrigt var den långa plattformen helt tom och det var 11 minuter till nästa tåg. Jag tog mod till mig och vi kom överens om att vi var tvungna att gå ut. Hon gick raka vägen till sin spärrvakt och berättade om den otäcka mannen och mötte sin man, sedan ringde hon mig. Jag gick med raska steg, beredd att börja springa samtidigt fick jag syn på en person som satt med sina kassar och sov på en bänk. Jag stannade och sa snabbt ”Kan du följa mig till entrén, mannen där har uttalat ett hot om våldtäkt”. Den slitna mannen som troligen hade tänkt sova på pendeln den natten gav mig en varm blick och sa ”Självklart ska jag hjälpa dig” När vi kom fram till dörren fanns två vakten innanför dörren och jag berättade om den läskiga mannen för dem. Vakterna tog genast tag i saken och jag kom hem säkert.

Jag väljer att berätta om den här händelsen i syfte att beskriva många kvinnors vardag. Vi utsätts för den här typen av maktövergrepp där män genom ord trycker ner och skrämmer oss. Med ord och kroppsspråk hotade han mig med våldtäkt och det har han ingen rätt att göra, helt fel. En till synes välfungerande och troligen en helt vanlig familjefar väljer att skrämma skiten ur två kvinnor en vardagskväll. Samtidigt väljer mannen som bor på gatan att visa sin omtanke och är absolut inte i behov av att skrämma eller trycka ner.

Centerpartiet ett feministiskt parti

Alla män är inte monster, de flesta män är väldigt bra och jag inser att det måste kännas jobbigt att vara man när våldtäkter diskuteras som de gör. Men det är fortfarande oacceptabelt när personer oavsett kön utövar sitt makt. Det enda sättet att få bukt med det här är att ni män börjar prata och ta ställning. När det hög tid att ni män gör handling i att ni kallar er feminister annars tappar ni i trovärdighet.

När ni drar ut stolen, håller upp dörren är väl det fint men det är också ett sätt att utöva härskarteknik. Visst ska ni fortsätta att vara trevliga med oss kvinnor men vad än viktigare är, det är att ni börjar prata med varandra och i rum där vi inte lyssnar säga nej när någon uttrycker sig nedlåtande om en kvinna. Det är attitydförändringar som ska till, attitydförändringar på djupet.