Byggplanerna nere vid Råstasjön ändras

Nu föreslår vi i Alliansen stora förändringar i byggplanerna nere vid Råstasjön. Vi har tagit till oss av folks åsikter och känslor i frågan. Dessutom visar den nya Naturinventeringen på en unik artrikedom av växter, insekter, groddjur, fåglar och fladdermöss. I det ursprungliga förslaget ianspråktogs i princip hela remsan på norra sidan av sjön, dessutom planerades bostäder inom strandskyddat område. Då beräknades det bli cirka 1800 bostäder, det nya förslaget från oss i Alliansen innebär cirka 600 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden kommer fatta beslut om det nya förlaget, där de fyra Allianspartierna är eniga onsdagen den 19 februari. För er som vill titta närmare på handlingarna kommer de finnas tillgängliga under eftermiddagen den 12 februari.
Politik ska för mig vara närodlad och därför är det viktigt att lyssna in Solnaborna. Vi politiker ska ju föra invånarnas talan. Det är också viktigt att vara ödmjuk och ta till sig nya fakta som vi nu gör i fråga om bebyggelsen nere vid Råstasjön.

image

Det nya förslaget, februari 2014 med slutna kvarter.

Centerpartiet i Solna lämnade redan 2007 ett yttrande kring byggplanerna nere vid Arenastaden.
Vi var då, och är fortfarande, av den åsikten att Råstasjöns natur- och rekreationsområden är unika i Solna och därmed värda att bevara. Solna är en växande stad och vi ska fortsätta överväga var och hur ny byggnation planeras.

image

I mitten av februari 2013 publicerade vi Centerpartister i Solna denna artikel i tidningen Mitt i.

Du kan läsa mer om den nya naturvärdesinventeringen på Anders Ekegrens(fp) blogg, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

image

Minns ni det ursprungliga förslaget som innebar att hela norra sidan bebyggdes och att strandskyddet naggades i kanten rejält. Vi har kommit en bit sedan dess.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Järvastaden växer fram

Drömmen om hus blir verklighet för många familjer när de flyttar till Solnas nya stadsdel Järvastaden. En ruggig förmiddag har jag tillbringat just här och med hel del intryck tar jag nu en sen lunch.

Stadsdelen Järvastaden växer, vi får en ny stadsdel i Solna med stadsradhus och även friliggande villor. I dag mötte jag flera pappor med barnvagn och det är nog så att i den här stadsdelen bor småbarnsfamiljerna. Alla är nyinflyttade och många förverkligar sin dröm om eget hus. Jag ser i framtiden hur ungarna leker ute på gatan och familjeidyllen är trygg. Järvastaden nära naturen, en bit bort från stadspulsen är nog den perfekta stadsdelen för många familjer.

Men jag ser också bilberoendet här, familjen behöver i princip två bilar för att inte vara helt avskuren från världen. Här skulle vi behöva bygga ut den kollektiva trafiken, en utmaning för SL. Jag lade också märke till hur sorteringen av sopor saknas. Den unga kvinnan slängde sina två olika soppåsar i en sopsug utan att ens reflektera över att hon sorterat i sitt kök. Samtidigt är området en byggarbetsplats och de familjer som bott här längst har inte haft lugn och ro.

image

Allt detta till trots blir jag varm i hjärta av Ica Brotorps ägare som hejar glatt på alla sina kunder. Jag blir varm i hjärtat när jag tänker på att familjerna och barnen får växa upp nära naturen. Jag blir varm i hjärtat när det byggs i Solna för vi bidrar med bostadsyta i en Stockholmsregionen som andas bostadsbrist. Den lägenhet som dessa familjer lämnar kan någon annan flyttat in i och vi skapar rörelse i boendet som i slutändan gynnar den där unga tjejen som just flyttat till Stockholm för sitt första arbete eller studier.

image

Nu låter det kanske lite negativt, men sanningen är den att jag är glad att vi bygger, att vi visar handlingskraft och tar ansvar för bostadsbristen. Att många unga och äldre familjer kan få möjlighet att köpa hus. Förverkliga sina drömmar, det är gott. Vi kommer aldrig bli klara, det kommer alltid finnas utmaningar och det är det som är drivkraften för oss politiker. Vi ser alltid möjligheter att utveckla och förbättra. Genom att jag besöker just din stadsdel och pratar med byggjobbare, nyinflyttade och de som bott i området sedan första huset stod klart kan jag driva på med närodlad politik. Vader närodlad politik? Det är att jag ser bilberoendet som kan åtgärdas genom utbyggd kollektivtrafik. Jag ser möjligheterna att kompostera på sig egen tomt, odla grönsaker eller ha ett eget potatisland. Någon familj kanske kommer smälla upp solceller på taket eller ha en bikupa på tomten. Järvastaden skapar också möjligheter. Det är att jag ser behovet av att sopsortera/källsortera. Detta är exempel för hur miljöpolitik blir lokal och konkret, med andra ord närodlad politik i Järvastaden.

Ett miljöbrott

Paul kom förbi med mopeden om somrarna, han hade fiskat till katterna. Så en dag berättade han att katten fått ungar som han vart tvungen att slå ihjäl. Alla var missbildade och Paul trodde att det berodde på fisken som han givit till kattmamman. Aluminiumfabriken borta i skogen släppte ut något i sjön berättade han för mig på 1970-talet. Detta är en sann historia som format mitt miljöengagemang.

Känslan att starkt känna att något är fel och samtidigt veta att man bara är en liten människa, en ung flicka utan makt formade mig att bära mod. För jag kommer aldrig blunda för det som är fel. På 1980-talet tog vi vattenprover som visade ett PH värde upp emot 9, vattnet var som tvål. När jag och min bror blev äldre tog vi vattenprover som vi testade i kemin. När jag jobbade på Vimmerby Tidning ,på 1990-talet, tipsade jag miljö- och hälsoskyddkontoret i Kisa. Domen föll i början av 2000-talet. Miljöbrott tar tid och straffen är svaga. Bedrövelsen över att läsa domen att grundvatten inte får tas på det utmärkta området på kartan de närmaste 135 åren kändes för jävligt. Ska det vara så?

Att förstöra miljö, kretsloppet, fåglarna, fiskarna och slutligen oss människor är aldrig okej.

Just därför är dagens utspel som vi i Centerpartiet gör så viktigt.
C vill skärpa straffen för miljöbrott.

Jag gjorde en resa till Tobago

När jag nyligen besökte Tobago hade jag turen att lära känna Eric Williams, politiker för partiet ”Power to the people” och han tog bland mycket annat med oss på en fantastisk resa runt hela Tobago där vi kom närmare kärnan av landet än de flesta turister. Vi tog oss naturligtvis också friheten att prata samhällsutveckling, miljö och så gjorde vi jämförelser mellan Sverige och Tobago.

813

Eric Williams företräder partiet ”Power to the people” och jag måste säga att jag gillar namnet. Mer makt till folket och självständighet för Tobago som i dag är ett land tillsammans med Trinidad. Tobago är ön där de smutsiga oljeindustrierna inte förstört naturen, här lever de flesta 50000 invånarna på landsbygd. Det är endast på Tobagos södra spets där flygplatsen ligger som det finns lite industri och stadskänsla, i övrigt är ön till synes ett paradis för oss miljövänner. Här är så vackert att jag blir mållös, ljuden från hundratals fåglar skapar den vackraste av symfonier och luftfuktigheten gör att min hud andas och jag blir ett med naturen. Skratta om ni vill, men jag och Eric diskuterade naturligtvis sophantering och hur den skulle kunna utvecklas. Viljan att skapa ett hållbart samhälle av Tobago finns och viljan att bli självständiga från Trinidad men eftersom majoriteten av befolkningen bor på Trinidad är detta en diplomatisk långbänk. I framtiden kan kanske Tobago få vara inte bara bilden av paradiset utan också under ytan ett miljömässigt hållbart samhälle. Jag oroar mig för vad som kommer ske med ön nu när turismen ökar och därmed konsumtionen. I sanningens namn lägger man sitt skräp i en korg vid vägen, skräpet hämtas upp och läggs i en hög i regnskogens utkant. Samtidigt berättar Eric för mig att deras vatten från källorna är så rent att det kan tappas på flaska direkt, vi inleder ett samtal om vatten och att sopor läcker bland annat kemikalier. Ja, det finns mycket att göra och jag kände att jag gjorde skillnad eftersom mina och Erics miljösamtal är blev en ögonöppnare för honom. Så inte nog med att deras parti jobbar för att makten ska till folket kommer de nu också börja driva på i fråga om miljöaspekter. Det är ju så viktigt på denna vackra ö.

345

Peter Cox är fågelexpert och han tog oss med på en fantastisk vandring i regnskogen. Regnskogen på Tobago är världens första regnskogsreservat, läs mer på Unescos sida om Tobagos regnskog

082

Att vandra i regnskogen och få möjlighet att se kolibri, papegojor och många andra fågelarter var fantastiskt. Samtidigt var det relativt mörkt då ljuset hade svårt att nå genom de höga, täta trädkronorna som ögat nådde då jag lät de följa lianerna uppåt. Luftfuktigheten var i princip 100%, källor porlade och marken var i öppen så den järnrika jorden låg öppen. I en håla plocka Peter Cox upp en skorpion som inte var giftig. Här på ön finns inga giftiga djur, varken ormar, spindlar eller skorpioner så det passade mig utmärkt. Däremot finns många växer och faunan är mångfald. Från detta träd har forskarna lyckats hitta substanser som är användbara i tillverkningen av bromsmediciner för Parkinson och demens.

027

Som ni vet älskar jag god mat och fisk är gott på Tobago. Öns befolkning skulle i dag kunna vara självförsörjande på fiskerinäring och turism men Trinidad ser gärna att Tobagoanerna förlitar sig på Trinidads oljepengar. Tilläggas kan att oljefyndigheterna ligger inom Tobagos vatten och inom Trinidads vatten, men Trinidad anser att det är Trinidads. Eric Williams berättade att om alla pengar från oljan skulle fördelas på alla invånare skulle var och en få cirka 10 miljoner kronor, tyvärr förekommer korruption och de pengar som borde gå till miljösatsningar hamnar i fickorna på företagsledare.

060

Jag kommer definitivt återvända till Tobago och hoppas då kunna göra fler vandringar i regnskogen men naturligtvis också få chans att njuta av havet, maten och den trevliga befolkningen. Jag säger Tack Tobago för det genuina och äkta.

116

Centerpartiet välkomnar minskade krav på höjdrestriktioner

I dagarna stod det klart att Swedavia föreslår minskade krav på höjdrestriktioner runt Bromma flygplats i samband med den planerande uppgraderingen.

Detta innebär i praktiken att det är fortsatt fritt fram för högre hus i Solna, Sundbyberg och norra delen av Stockholms innerstad. Ett beslut som vi i Centerpartiet i Solna välkomnar.

Bromma Flygplats har länge velat vara en flygplats som även kan ta emot större flygplan. Men för detta ändamål behövs en uppgradering till det som kallas 3C-flygplats, där nybyggnation över en viss höjd inom säkerhetszonen runt flygplatsen är förbjudet. En uppgradering skulle ha haft stor påverkan för Solna och den planerade nybyggnation i området, om inte Swedavia hade föreslagit de här minskade kraven.

Tidigare i år författade jag debattartikeln ”Uppgradering av Bromma hot mot bostadsbyggandet” med och skrev under var även Stefan Bergström, kommunalråd (C) Sundbyberg.

image

”Staten måste agera. En uppgradering av Bromma Flygplats skulle innebära ett hårt slag mot planerna på nya bostäder i framförallt Solna och Sundbyberg, eftersom säkerhetszonen kring flygplatsen skulle utvidgas. Vi uppmanar därför Transportstyrelsen att inte uppgradera Bromma.”

Läs hela artikeln ”Uppgradering av Bromma hot mot bostadsbyggandet”. Och ta gärna en titt på det blogginlägg jag gjorde om Bromma flygplats.

Läs även svt ”Fritt fram för höghus
Texten nedan är klipp från pressmeddelande som vi skickade ut i dag:

Problemet handlade alltså inte bara om vilka flygplan som borde få landa på Bromma, utan i förlängningen handlade det även om vilka konsekvenser det får på bostadsbyggandet i regionen.

– Stockholmsregionen i allmänhet och Solna i synnerhet växer och blir större för varje år.
För detta krävs kraftfulla politiska åtgärder, så som nybyggnation av bostäder. Vi behöver fler, och högre, bostäder för att komma till bukt med bostadsproblematiken i Solna, säger Anna C Nilsson, kommunalråd för Centerpartiet i Solna.

 – I Centerpartiet ser vi positivt på att bygga på höjden. Höga hus betyder mindre markanspråk och en möjlighet att bevara de grönområden som vi och Solnaborna uppskattar så mycket. Vi är glada att Swedavia har fattat det här beslutet så att vi kan fortsätta utveckla vår region på ett grönt och miljövänligt sätt, säger Anna C Nilsson.

Bygg solcellsdrivna laddstationer i Solna

Vi har höga nivåer av partiklar och buller i vår stad och detta är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Därför är det viktigt att vi satsar på klimatsmarta åtgärder. Att främja 100% fossilfri el till våra elfordon är en viktig markering som skapar möjligheter. Vi i Centerpartiet i Solna tar hållbar miljöpolitik ett steg längre och föreslår nu en solcellsdriven laddstation för elfordon.

image

Sverige har satt upp ambitiösa miljömål – år 2030 ska vi ha en fossilfri fordonsflotta. I Sverige står transporterna för cirka en tredjedel av de totala CO2 utsläppen. Solna har en utmaning att nå klimatmålen och redan i dag har vi för höga halter av partiklar och buller.

Centerpartiet i Solna verkar för att skapa en hållbar urban stad där samhällsutvecklingen sker med klimatutmaningen i fokus. För att möta dessa utmaningar välkomnar vi ny teknik, innovationer och entreprenörsanda. Därför ser vi solcellsdrivna laddstationer som en möjlighet där vi erbjuder närproducerad el som är helt fossilfri.

Att köra en elbil cirka 17 mil med nordisk elmix kostar 2,4 kg CO2 för klimatet. Med svensk elproduktion sjunker siffran snabbt till 0,5 kg CO2. Mot detta ska vägas att en ny bensinbil kostar cirka 30 kg CO2, en diselbil 20 kg CO2. Elbil som laddas i solcellsdriven laddstation producerar 0 kilo koldioxidutsläpp och uppfyller kraven för 2030.

En solcellsdriven laddstation kan placeras i Arenastaden nära pendeltågsstationen eller i centralt läge vid Solna centrum.

Ett första steg är en laddstation med solcellspanel till en kostnad om cirka 250 000 kronor. Därefter ser jag självklart att vi ska ha minst en laddstation med fossilfri el i varje stadsdel. Tillgängligheten är A och O för att skynda på utvecklingen.

Jag välkomnar också system som liknar lånecykelsystemet – tänk er den här typen av laddstationer inklusive lånebil vid exempelvis pendeltågstationen här i Solna. För att skapa bra miljö krävs kunskap och kreativitet men framför allt mod och det har vi i Solna Centern.

image

Det är faktiskt möjligt att bygga den här typen av laddstationer. I går träffade jag Patrik Noring på Solelia greentech, ett företag som håller till på KTH- området. En anläggning som den på bilden kostar cirka 250000:- och det innebär alltså att det skulle vara möjligt att direktupphandla för en kommun som Solna. Självklart är det ju intressant och mycket viktigt att först undersöka marknaden och se om det finns fler innovationsföretag som kan erbjuda liknande produkter. Hur som helst har vi i budget för 2014 avsatt 5 miljoner extra för park och gatumiljö, dessutom får Stadsbyggnadsförvaltningen in miljonbelopp på parkeringsavgifter i staden. Med andra ord ser jag möjligheten och de goda förutsättningarna för att kunna bygga en solcellsdriven laddstation.

Solnas gröna rum

Vart jag mig i Solna vänder finns en park i sikte. Visste ni att cirka 1/3 av Solnas totala yta är park eller natur? Här finns stora landskapsparker, flera strandpromenader och många fina små och halvstora parker. Jag som hundägare rör mig i hela Solna och kan se att vi Solnabor gillar att vara ute för våra parker är sällan öde, tvärt om är det liv och rörelse i vår urbana stad.

image

Solna är en växande stad och vart vi än vänder blicken ser vi också byggkranar och nya byggnader som växer fram. Vi bygger bostäder i bostadsbristens Stockholmsregion och vi bygger ny skola som exempel. Helt nya stadsdelar växer fram med såväl bostäder som arbetsplatser. I en föränderlig och dynamisk stad som Solna är det därför viktigt att skapa ett levande stadsliv. Mitt och Centerpartiets fokus är att skapa en hållbar och urban stad, där alla invånare trivs. Vi arbetar hårt för att hela Solna ska leva. Det är med oss som Solna blir en grönare stad.

Ny grönplan ska leda vägen
Solna stad har sedan i våras påbörjat arbetet med att ta fram en ny grönplan. En grönplan används som ett underlag både vid fysisk planering och vid drift och utveckling av park och natur. Grönplanen ska visa hur Solna stads gröna offentliga miljöer, parker, natur, platser och gatumiljöer ska utvecklas framöver.

Vad tycker solnaborna?
Inför den kommande grönplanen fick solnaborna vara med att kartlägga sina upplevelser av stadens gröna rum. Under sex olika träffar gavs medborgarna möjligheten att berätta hur, var och varför man använder parker, naturområden, stränder, gator och torg. Resultatet av medborgardialogerna håller i skrivande stund på att sammanställas, men redan nu kan man se att solnabor gärna cyklar, promenerar och leker i den offentliga miljön. Man passar också på att ta en paus i vardagen genom att fika eller äta sin lunch ute.
Arbetet med den nya grönplanen leds av stadens stadsbyggnadsförvaltning med Kristin Andersson, tf stadsbyggnadschef i spetsen, läs en kort intervju med Kristin på länken.

Ställ miljökrav på skolmaten

Miljöstyrningsrådet – MSR – är ett bolag som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. MSR har fått regeringens uppdrag att administrera tre frivilliga system varav ett är msr:s upphandlingskriterier (tidigare eku). Syftet är att stödja företag och offentliga organisationer i deras miljöarbete så att det kan ske på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt.

image

När jag är ute i Solna träffar jag många invånare som jag lyssnar till. I morse träffade jag en förälder som gjorde mig uppmärksam på Miljöstyrningsrådet. Att vi i Centpartiet i Solna är måna om barnen är ingen nyhet. Skolmaten och tillagningskök är frågor vi driver. Vid den Nya Ulriksdalsskolan som nu byggs kommer det finnas ett tillagningskök. Jag vill att alla Solnas barn ska få bra mat i skolan. Mer eko i skolan!

Uppdrag att minska miljö­påverkan från livsmedel

MSR har ett specifikt uppdrag för livsmedel och att hjälpa upphandlare att minska miljöpåverkan av mat. På hemsidan finns därför mycket information, goda exempel och verktyg som hjälper till i beslut som ger livsmedel och måltider med begränsad miljöpåverkan, god djurhänsyn samt näringsriktig och välsmakande mat till barn och gamla.

Bra råd från Skolmatens Vänner

Skolmatens Vänner arbetar för att främja maten i skolor och förskolor. Verksamheten bedrivs av Lantbrukarnas Riksförbund, lrf – en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna.

Skolmatens Vänner bevakar skolmatsnyheter och gör undersökningar om vad skolmaten kostar i varje kommun och hur kommunerna styr upp skolmatshanteringen. På sajten www.battreskolmat.nu sprids goda exempel.

Skolmatens Vänners hemsida är full av praktiska tips och råd. Verktygslåda 3 på hemsidan ger bra hjälp och stöd för att komma igång med upphandling som både tar hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.

Ladda ner Miljöstyrningsrådets kriterier

I morse när vi stod vid Tunnelbanan i Huvudsta valde en förälder att dela med sig av kunskap om Miljöstyrningsrådet och nu delar jag detta till er. Med ökad kunskap på alla fronter kan vi förändra och göra skillnad för bättre skolmat. Välkommen du också att prata med mig! Bli medlem i Centerpartiet och gör skillnad. Annac.nilsson@solna.se

Utreder överdäckning av Bergshamraleden

Kommunstyrelsen i Solna kommer att uppdra åt stadsledningsförvaltningen att i samråd med övriga förvaltningar och Signalisten ta fram en ny utvecklingsstrategi för Bergshamra.
 
Följande frågor kommer att adresseras i strategin för Bergshamra:
1. Tekniska och ekonomiska förutsättningar för att överdäcka Bergshamravägen.
2. Möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med nya bostäder i Bergshamra. 
3. Förutsättningarna för ökad tillgången till kommersiell och kommunal service i stadsdelen. 
4. Utvecklingsmöjligheterna för kollektivtrafiken till Bergshamra.
5. Förutsättningarna för utveckla och rusta stadsmiljön i Bergshamra.

– I Bergshamra finns möjligheter att utveckla stadsdelens miljö. Att vi nu tar initiativ och utreder överdäckning av Bergshamraleden kan i framtiden leda till bättre luft, minskat buller, fler bostäder och ett ökat utbud av service.

I förmiddags skickade vi i Alliansen ut pressmeddelande om utvecklingsstrategi för Bergshamra. I morse kunde ni läsa om Dygnis i tidningen Metro. I kväll hoppas jag att ni har möjlighet att titta på SVT ABC. Nedan en bild från förberedelserna inför TV intervju. Nyfiken på vad jag pratar om? Titta i kväll. Med det önskar jag er alla en trevlig helg.

image

Mia Simm årets energirådgivare

Mia Simm har utsetts till årets bästa energirådgivare av organisationen EnergiRådgivarna. Mia får utmärkelsen för att hon ständigt sporrar till energieffektiva stordåd. På sitt energiska vis inspirerar Mia dagligen Solnas företagare och boende till att förändra ett invant beteende i energisnål och miljövänlig riktning.Här har vi en kvinna som gör skillnad på riktigt, bra jobbat!

image

Med kreativa idéer arbetar Mia för att forma ett hållbart samhälle och med stort engagemang har hon genom åren drivit igenom många projekt i Solna stad. Nu senast har hon startat upp cyklingskurs för vuxna för att skapa ett hållbart resande.

– Fler ska kunna ta sig fram på ett enkelt sätt och Solna är utmärkt att cykla i. Många av deltagarna arbetar inom hemtjänsten, berättar Mia Simm.

Mia har genom åren hjälpt bostadsrättsföreningar att minska sin energianvändning genom projektet E-BRF, som står för Energieffektiv bostadsrättsförening. Hon anordnade studiebesök där bostadsrättsföreningarna visade upp sina smarta energilösningar för varandra och bytte goda idéer.

Inom projektet Energismart företag har organisationer fått möjlighet öka på sin kunskap kring energifrågor genom att få besök av en energikonsult. ICA Maxi i Solna Business Park har, efter att ha varit med i projektet, sparat 600 000 kWh per år.

Mia har arbetat i Solna stad sedan 1990. Hon cyklar från sin bostad i Bergshamra till jobbet varje dag. Mia uppskattar sin närmiljö – på sommaren blir det ett dopp i Brunnsviken och på vintern snörar hon på skridskorna för att åka på samma vatten.

Nyfiken på att veta mer om vårt arbete här i Solna med energieffektivisering och energirådgivning kika gärna in på Webben. Solna stads energi rådgivare bäst i landet.