Byggplanerna nere vid Råstasjön ändras

Nu föreslår vi i Alliansen stora förändringar i byggplanerna nere vid Råstasjön. Vi har tagit till oss av folks åsikter och känslor i frågan. Dessutom visar den nya Naturinventeringen på en unik artrikedom av växter, insekter, groddjur, fåglar och fladdermöss. I det ursprungliga förslaget ianspråktogs i princip hela remsan på norra sidan av sjön, dessutom planerades bostäder inom strandskyddat område. Då beräknades det bli cirka 1800 bostäder, det nya förslaget från oss i Alliansen innebär cirka 600 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden kommer fatta beslut om det nya förlaget, där de fyra Allianspartierna är eniga onsdagen den 19 februari. För er som vill titta närmare på handlingarna kommer de finnas tillgängliga under eftermiddagen den 12 februari.
Politik ska för mig vara närodlad och därför är det viktigt att lyssna in Solnaborna. Vi politiker ska ju föra invånarnas talan. Det är också viktigt att vara ödmjuk och ta till sig nya fakta som vi nu gör i fråga om bebyggelsen nere vid Råstasjön.

image

Det nya förslaget, februari 2014 med slutna kvarter.

Centerpartiet i Solna lämnade redan 2007 ett yttrande kring byggplanerna nere vid Arenastaden.
Vi var då, och är fortfarande, av den åsikten att Råstasjöns natur- och rekreationsområden är unika i Solna och därmed värda att bevara. Solna är en växande stad och vi ska fortsätta överväga var och hur ny byggnation planeras.

image

I mitten av februari 2013 publicerade vi Centerpartister i Solna denna artikel i tidningen Mitt i.

Du kan läsa mer om den nya naturvärdesinventeringen på Anders Ekegrens(fp) blogg, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

image

Minns ni det ursprungliga förslaget som innebar att hela norra sidan bebyggdes och att strandskyddet naggades i kanten rejält. Vi har kommit en bit sedan dess.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Järvastaden växer fram

Drömmen om hus blir verklighet för många familjer när de flyttar till Solnas nya stadsdel Järvastaden. En ruggig förmiddag har jag tillbringat just här och med hel del intryck tar jag nu en sen lunch.

Stadsdelen Järvastaden växer, vi får en ny stadsdel i Solna med stadsradhus och även friliggande villor. I dag mötte jag flera pappor med barnvagn och det är nog så att i den här stadsdelen bor småbarnsfamiljerna. Alla är nyinflyttade och många förverkligar sin dröm om eget hus. Jag ser i framtiden hur ungarna leker ute på gatan och familjeidyllen är trygg. Järvastaden nära naturen, en bit bort från stadspulsen är nog den perfekta stadsdelen för många familjer.

Men jag ser också bilberoendet här, familjen behöver i princip två bilar för att inte vara helt avskuren från världen. Här skulle vi behöva bygga ut den kollektiva trafiken, en utmaning för SL. Jag lade också märke till hur sorteringen av sopor saknas. Den unga kvinnan slängde sina två olika soppåsar i en sopsug utan att ens reflektera över att hon sorterat i sitt kök. Samtidigt är området en byggarbetsplats och de familjer som bott här längst har inte haft lugn och ro.

image

Allt detta till trots blir jag varm i hjärta av Ica Brotorps ägare som hejar glatt på alla sina kunder. Jag blir varm i hjärtat när jag tänker på att familjerna och barnen får växa upp nära naturen. Jag blir varm i hjärtat när det byggs i Solna för vi bidrar med bostadsyta i en Stockholmsregionen som andas bostadsbrist. Den lägenhet som dessa familjer lämnar kan någon annan flyttat in i och vi skapar rörelse i boendet som i slutändan gynnar den där unga tjejen som just flyttat till Stockholm för sitt första arbete eller studier.

image

Nu låter det kanske lite negativt, men sanningen är den att jag är glad att vi bygger, att vi visar handlingskraft och tar ansvar för bostadsbristen. Att många unga och äldre familjer kan få möjlighet att köpa hus. Förverkliga sina drömmar, det är gott. Vi kommer aldrig bli klara, det kommer alltid finnas utmaningar och det är det som är drivkraften för oss politiker. Vi ser alltid möjligheter att utveckla och förbättra. Genom att jag besöker just din stadsdel och pratar med byggjobbare, nyinflyttade och de som bott i området sedan första huset stod klart kan jag driva på med närodlad politik. Vader närodlad politik? Det är att jag ser bilberoendet som kan åtgärdas genom utbyggd kollektivtrafik. Jag ser möjligheterna att kompostera på sig egen tomt, odla grönsaker eller ha ett eget potatisland. Någon familj kanske kommer smälla upp solceller på taket eller ha en bikupa på tomten. Järvastaden skapar också möjligheter. Det är att jag ser behovet av att sopsortera/källsortera. Detta är exempel för hur miljöpolitik blir lokal och konkret, med andra ord närodlad politik i Järvastaden.