Jag slutar med politiken

Kommunalrådet Anna C Nilsson meddelade onsdagen den 5 mars att hon på egen begäran kommer att avgå som kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Solna.

– Jag måste dessvärre meddela att jag avgår som kommunalråd och gruppledare i Solna på grund av privata skäl från och med den 31 mars,” säger Anna C Nilsson.

Ersättare kommer väljas i samband med extrainsatt årsmöte den 17 mars. Vid eventuella frågor ring Centerpartiets pressjour 08 23 43 20

anna svensk näringsliv - Kopia

– Nu avslutar jag ett kapitel i mitt liv och påbörjar en annan fas. Jag vill rikta ett varmt tack till alla jag fått möjlighet att lära känna inom ramen för politiken.

Vi ser hela Solna – hållbara budgetsatsningar för 2014

Vi i Alliansen presenterar en offensiv budget med rejäla välfärdssatsningar inför 2014 där jag som socialliberal politiker för Centerpartiet i Solna blickar tillbaka på en bra budgetprocess med mina kollegor i Alliansen.
Vi ökar den totala budgeten med 32 miljoner kronor, därutöver lägger vi till extra satsningar om cirka 38 miljoner kronor. Det innebär att vi totalt ökar med 70 miljoner kronor, den mest offensiva satsningen sedan 2008.

Så här fördelar vi våra extrasatsningar:

Skolupprustning inklusive energieffektiviseringar 16 miljoner kronor
– Att våra skolor rustas upp är en viktigt fråga för mig som haft just skolan som arbetsplats sedan 1980-talet. En bra ventilation är viktigare än vad man kan tro och det är inte något som direkt syns utan snarare upplevs. Det har också stor betydelse för inlärningen att eleverna tillbringar sina många gånger långa skoldagar i lokaler där de trivs. Vi vet att skollokaler generellt sett slits hårdare än exempelvis kontor där vuxna har sina arbetsplatser. Vad det gäller kommunens lokaler anser jag att det ska finnas underhållsplaner, särskilt viktigt är detta vad gäller de lokaler där våra barn och unga vistas. Sist men inte minst vill jag nämna hur nöjd jag är med att vi även ser över energiåtgången och hur vi kan energieffektivisera våra skolor. Det kan exempelvis vara isolering av fönster, byte av belysning och andra åtgärder som är miljömässigt smarta.

solna 2013 097

Kvalitetssäkring i förskolan 7 miljoner kronor
– Vi höjer förskolepengen 2 % och det kostar 4,5 miljon kronor, dessa pengar kan komma att användas av förskolecheferna för att säkerställa att barngruppstorlekarna hålls på en rimlig nivå för att barnens behov ska tillgodoses. Dessutom tillskjuter vi 2,5 miljon kronor så till en vikariepool, en viktig åtgärd för att kunna hålla god kvalité och alldeles nödvändigt. I Solna har vi många barn i de yngsta åldrarna vilket innebär särskilt höga krav på förskolan och det är så välkommet att så många barn föds i vår stad. Dessutom har vi under året genomfört en utredning och tagit reda på behovet av Nattis, vi kommer att under 2014 starta Nattis och det välkomnar jag då många arbetar på oregelbundna tider under dygnet. Vi i Centerpartiet vill utveckla detta till en barnomsorg som vi kallar Dygnis, barnomsorg som erbjuds dygnet runt eftersom flera inte arbetar dag eller natt utan eftermiddag, kväll, morgon osv. och oregelbundet under månaden.

Hemtjänst 6 miljoner kronor
– Under året har jag fört samtal med personer som har hemtjänst och som arbetar inom hemtjänsten och jag har fått klart för mig att det finns en hel del utmaningar. Att vi håller en hög valfrihet med flera aktörer som säkerställer hög kvalité i hemtjänsten är för mig mycket viktigt. Det här är ett område där vi i alliansen lyssnat och gör därför en extra satsning om 6 miljoner kronor.

solna 2013 075

Parker och gator 5 miljoner kronor
– Solnas gröna rum är viktiga för medborgarna, därför satsar vi extra på skötsel och utveckling av stadens parker och utemiljöer.

Kvalitetssäkring skolan 2 miljoner kronor
– Att vi satsar 2 miljoner särskilt riktat för lärarlöner i budgeten känns för mig som lärare mycket bra. Vi som någon gång arbetat i skolan vet hur värdefullt det är med bra och skickliga lärare.

Cykelplan 1 miljon kronor
– Tidigare har vi fattat beslut att göra en cykelplan i Solna, på mitt och Centerpartiets initiativ. Nu har arbetet med planen inletts och den kommer att gå ut på remiss till bland andra Cykelfrämjandet vid årsskiftet 2013-14. Under våren-sommaren 2014 kommer vi att kunna fastställa Cykelplanen. Därför känns det mycket bra att vi redan innan planen är klar har avsatt 1 miljon kronor för att kunna starta åtgärder redan under vår-sommar.

solna 2013 322

Bergshamra – Hagalund 1 miljon kronor
– Vi ser hela Solna, precis som vi i Centerpartiet ser hela landet. Att vi nu fattat beslut om en särskild Bergshamra strategi som inkluderar utredning om överdäckning av Bergshamraleden, att Signalisten lyckats säkerställa att vårdcentralen blir kvar i Bergshamra centrum är viktigt. Vi satsar 500 000 kronor på Bergshamra bibliotek under 2014. Hagalund är en fantastisk stadsdel där det verkligen finns utvecklingspotential så som jag ser det, samtidigt finns en del utmaningar det sticker jag inte under stol med. Det glädjer mig att Blue Hill kommer att kunna återfå sina lokaler efter renoveringen efter den olyckliga branden. Under 2014 satsar vi 500 000 kronor för att kunna hålla Villa Odin öppet, det är en verksamhet för våra ungdomar.

Sommarjobb 0,5 miljoner kronor
– Under året har vi utvecklat det goda samarbetet med företagare i Solna och det har medfört att sommarjobben fördubblats, en mycket lyckad satsning där ungdomarna i sin utvärdering är mycket nöjda. Vi gör en satsning under 2014 om 500 000 kronor och därmed kommer vi kunna fördubbla antalet ungdomar som erbjuds sommarjobb.

cropped-solna-2013-033.jpg

Anna-Karin Hatt i demokratins namn

Att jag tillhör samma politiska parti som Anna-Karin Hatt känns stort, Centerpartiet. Jag läser reportaget om Anna-Karin Hatt i Expressen ”Anna-Karin reste sig…” och känner enorm stolthet över att det är en kvinna och en Centerpartist som utmanar Kina i demokratins namn, vilket mod!

image

Ibland hör vi uttrycket ”äkta” och vi funderar sällan på ordets innebörd. Vad är att vara en äkta människa? Alla är väl äkta vara, för vi klonar inte människor. Ibland hör vi uttrycket ”att vara i kontakt med sig själv” och vad innebär det egentligen? Vi relaterar olika till våra erfarenheter av våra liv. Vi har möjlighet att välja att se våra erfarenheter som styrkor och omforma dem till verktyg. Samtidigt har vi möjligheten att omforma våra erfarenheter till hinder och vi kan välja att bli offer. Jag har sett båda hos mina medmänniskor, vissa fastnar i offerrollen medan andra skakar av sig och blir vinnare. Vad är det som avgör hur vi hanterar våra liv? Viljan? Envisheten? Eller är det våra mål? Hur som helst kan vi lära av Anna-Karin Hatt att livserfarenheter kombinerat med klokskap ger oss modet att stå upp för våra värderingar. Anna-Karin Hatt har modet att våga vara den hon är, en äkta människa och grym förebild. Tack för att just du delar med dig för det ger mig styrka!