Det är en ynnest att få…

Den finaste av gåvor är att få arbeta för att dessa personer ska få en gnutta bättre liv. Ja har sagt det förut och jag fortsätter att säga det om och om igen tills alla i hela samhället förstår att alla behövs och alla är vi viktiga resurser i vårt samhälle. Det är en ynnest att få arbeta konkret med alla ovanliga vanliga ungar. Tacksamhet!

öppen hand med växt

Jag stannar upp och reflekterar bakåt i tiden ganska ofta för att kunna förstå och analysera framtidens utmaningar och möjligheter. Inför min första lektion 1987 fick jag ett tips om att vara sträng. Jag var 20 år och hade fått ett föräldraledighetsvikariat som biologi och kemi adjunkt. Att vara sträng tolkade jag genom att vara tydlig. Varje lektion inleddes på exakt samma vis, jag befann mig i klassrummet, öppnade dörren och hälsade eleverna välkomna in. Mycket har förändrats i mitt sätt att tänka kring metodik, beroende på en massa utbildning men främst beroende på yrkeserfarenhet och ett öppet sinne att vilja förbättra. Det som inte förändrats är att elever med funktionsnedsättningar söker sig till mig, de gjorde det då när jag var 20 år och de gör det ännu i dag. Kanske för att jag ser dem i ögonen och bryr mig på riktigt eller för att jag förstår eller för att jag visar dem att jag vet att de behövs.

År 2017 är det 30 år sedan jag inledde min första lektion och jag ställer mig frågan ”Hur långt har vi kommit?” Jag tycker att rubriken är missvisande och debatten är lite för snäv eftersom problematiken är långt mer komplex men trots det vill jag rekommendera er alla att se denna film för att lära mer om olika personligheter eftersom jag insett att det är i kunskapen det brister. Alla i samhället behöver lära mer om alla olika personlighetstyper för att inse att alla behövs i vårt samhälle. Skolan vill bara ha vanliga jävla ungar

Jag fick ett mail från en av många hjältar i Solnas skolor

Sent i går kväll fick jag ett mail från en av Solnas många lärare, Bengt Andersson på Råsundaskolan. Terminen närmar sig sitt slut, eleverna är trötta men ni lärare jobbar envist på med entusiasm och det är stort. Jag vet att alla våra lärare i staden gör ett enormt bra jobb och därför väljer jag att publicera Bengts fina mail som ett exempel på bloggen. Tack Bengt och alla andra lärare för att ni gör skillnad för Solnas elever!

Hej!

Vi hade en grupp med 22 elever som reste runt i Andalusien i november. De skrev ner en kortare dagbok och tog mängder av bilder som du kan ta del av via länken nedan. Eleverna går i sex olika klasser i två årskurser (8 och 9).
Det är vårt sätt att visa att elevernas arbete inte sker i ett vacuum, utan återkopplas till samhället runt om skolan. 
Filen är för stor för att skickas på mail, därav denna lösning som dock är rätt smidig…

Elevernas resa bekostades av EU och kommer att följas upp med ett stort avslutande möte i Solna den 19 -23 maj 2014. Då är ni alla välkomna till Råsunda skola.

Trevlig läsning!

https://www.evernote.com/shard/s103/sh/0c9c9c17-daae-4118-aeff-a2ee21747bb7/4616ad28ed5f418a5744fef135defed5

Länken

mvh

Bengt Anderson
Råsunda Skola

Barn som tänker annorlunda

Under rubriken ”Barn som tänker annorlunda – om barn med autismspeltrumtillstånd och/eller samspelsvprigheter” erbjuds nu pedagoger i Solna fortbildning.

Under november och december månad utbildas pedagoger i både kommunala- och fristående skolor om barn som tänker annorlunda. Syftet är att öka kunskapen om hur barn med autismspektrumtillstånd och/eller samspelsvårigheter ska bemötas för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla barn i förskolan.

Föreläsningen ”Barn som tänker annorlunda – om barn med autismspektrumtillstånd och/eller samspelsvårigheter” hålls av det Centrala förskoleteamet i Solna stad. Från det Centrala förskoleteamet kommer Karin Hellberg, Alexandra Bergqvist Vogel och Maja Söderlund. Deras uppdrag är att samverka med förskolorna i Solna stad och ge stöd till förskolechef och förskolans personal i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. De ger specialpedagogisk handledning, konsultation och utbildning.

1120928_meadow

Mer förståelse för barn med olika samspelsvårigheter och autismspektrumtillstånd har efterfrågats av pedagoger och förskolechefer i förskolorna. Det är också många pedagoger i staden som har visat intresse för föreläsningen och sammanlagt kommer 65 personer att ta del av den kompetenshöjande utbildningen. Pedagogerna vill ha utökad kunskap om hur barnen ska bemötas för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla barn i förskolan. Därför kopplar det Centrala förskoleteamet teorier om barn med autismspektrumtillstånd och/eller samspelsvårigheter, till praktiska exempel. De pratar bland annat om vilka svårigheter barnen kan ha i samspelet med andra och vilka strategier pedagogerna kan använda för ett inkluderande arbetssätt.

När de tre föreläsningarna genomförts kommer föreläsningsbilderna att publiceras på intranätet för att kunskapen ska kunna spridas vidare till fler pedagoger i förskolorna i Solna stad.

Särskilt stolt känner jag mig över att vi nu i Solna stad erbjuder just den är utbildningen med min bakgrund som lärare/specialpedagog och föreläsare om bemötande och Autism/Adhd. Läs gärna Tonårsflickor med Asperger Syndrom – coopingstrategier.

Det kommer över mig

Det kommer över mig, ja så är det. Jag lever i nuet, det är nu det sker. Inte sedan och inte då. Men det kommer över mig för jag saknar er så, mina elever som jag mött genom åren. Den första redan 1987.

Nu är jag politiker, kommunalråd i Solna sedan januari 2012. Tidigare ”en massa saker” men att jag varit lärare det sitter hårt som en tatuering. Det var ju också barnperspektivet, allt det jag upplevt som fick mig att välja engagemanget i politiken. Trots att jag känner ödmjuk tacksamhet att få vara er röst i den politiska debatten saknar jag mitt ”gamla” jobb. Mötet med eleven, det där äkta mötet när ögonen glittrar till. Ofta saknar jag skolans värld, både min tid som föreläsare, specialpedagog, handledare, undervisande speciallärare och lärare. I morse läste jag därför igenom min Master uppsats ”Tonårsflickor med Asperger syndrom-copingstrategier”. Intressant tillbakablick över hur jag tänkte 2006 när jag gjorde studien och jämföra det med hur jag resonerar i dag kring begrepp som inkludering kontra exkludering och om diagnosernas stigma.

image

Jag vill vara din politiker, som lever i verkligheten och förstår sin samtid. För att kunna göra det krävs närvaro och dessa återblickar in i historien, både den personliga och den hela för att skapa korrekt omvärldsanalys. När jag då varit i ”det kommer över mig” en stund känner jag starkare energi för att uträtta något gott i min roll som politiker i demokratins namn. Det är så viktigt att komma ihåg för vem och varför jag har mitt uppdrag, med andra ord står jag på din sida. Ha en bra dag och trevlig helg och läsa gärna med ett klick på länken.

Ställ miljökrav på skolmaten

Miljöstyrningsrådet – MSR – är ett bolag som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. MSR har fått regeringens uppdrag att administrera tre frivilliga system varav ett är msr:s upphandlingskriterier (tidigare eku). Syftet är att stödja företag och offentliga organisationer i deras miljöarbete så att det kan ske på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt.

image

När jag är ute i Solna träffar jag många invånare som jag lyssnar till. I morse träffade jag en förälder som gjorde mig uppmärksam på Miljöstyrningsrådet. Att vi i Centpartiet i Solna är måna om barnen är ingen nyhet. Skolmaten och tillagningskök är frågor vi driver. Vid den Nya Ulriksdalsskolan som nu byggs kommer det finnas ett tillagningskök. Jag vill att alla Solnas barn ska få bra mat i skolan. Mer eko i skolan!

Uppdrag att minska miljö­påverkan från livsmedel

MSR har ett specifikt uppdrag för livsmedel och att hjälpa upphandlare att minska miljöpåverkan av mat. På hemsidan finns därför mycket information, goda exempel och verktyg som hjälper till i beslut som ger livsmedel och måltider med begränsad miljöpåverkan, god djurhänsyn samt näringsriktig och välsmakande mat till barn och gamla.

Bra råd från Skolmatens Vänner

Skolmatens Vänner arbetar för att främja maten i skolor och förskolor. Verksamheten bedrivs av Lantbrukarnas Riksförbund, lrf – en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna.

Skolmatens Vänner bevakar skolmatsnyheter och gör undersökningar om vad skolmaten kostar i varje kommun och hur kommunerna styr upp skolmatshanteringen. På sajten www.battreskolmat.nu sprids goda exempel.

Skolmatens Vänners hemsida är full av praktiska tips och råd. Verktygslåda 3 på hemsidan ger bra hjälp och stöd för att komma igång med upphandling som både tar hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.

Ladda ner Miljöstyrningsrådets kriterier

I morse när vi stod vid Tunnelbanan i Huvudsta valde en förälder att dela med sig av kunskap om Miljöstyrningsrådet och nu delar jag detta till er. Med ökad kunskap på alla fronter kan vi förändra och göra skillnad för bättre skolmat. Välkommen du också att prata med mig! Bli medlem i Centerpartiet och gör skillnad. Annac.nilsson@solna.se

Jag vill utöka idrotten i grundskolan

Just nu pågår Centerpartiets stämma. I morgon kommer vi behandla utbildningspolitiken där jag yrkar att idrottsundervisningen i grundskolan utökas.

Lägligt nog skriver en rad företrädare för ökad idrott i dag om idrottens roll i skolan ”Mer idrott i skolan ger bättre betyg” för mig är det mycket viktigt att vi bifaller mitt förslag om utökad idrott i grundskolan.

Svensk skola lever i ett paradigmskifte

I dag är fokus skola och skolutveckling, i alla fall under förmiddagen. Efter lunch är det dags för KvinnorKans ”Sociala skillnader i kvinnors hälsa”. Men först filosoferar jag kring skolan.

Svensk skola lever i ett paradigmskifte, uppdraget är att förbereda eleverna för framtiden och ge dem alla tänkbara och otänkbara möjligheter. Samtidigt vet vi att papper, penna och suddgummi är på väg ut från kontorslandskapen. På vissa håll i landet håller man kvar eleverna i dessa analoga kättingar. Låtsas för ett ögonblick att du reser tillbaka i tiden till din skolgång, kanske 30 år bakåt, vad hade du behövt lära dig? Mängdlära? Ta del av den här Youtubelänken, ge tankar om skolan 6 minuter och du kommer förstå lite bättre vilka utmaningar skolan ger oss.

Skolans paradigmskifte

Det handlar inte bara om lärartätheten utan också om innehållet i undervisningen

Lärartätheten är 11,2 elever per lärare i Solna. Riksgenomsnittet är 12,1 elev per lärare. Läs hela artikeln ”Rika kommuner har lägre lärartäthet” i SvD.

hållbart val

Nu ska ni få höra en liten historia som utspelade sig tidigt 1990-tal då jag arbetade som lärare. Jag hade en klass 4 som bestod av 36 11 åringar fördelade på två klassrum. Rektorn informerade mig stolt att hon låtit såga upp en dörröppning mellan klassrummen så att jag enkelt skulle kunna ha lektion med 18 plus 18 elever. Att undervisa två elevgrupper med vardera 18 elever per grupp krävde sin lärare, tänk er själva hur en engelskalektion utspelade sig med en lärare ståendes i en dörröppning. Det gick bra om man anser att det är god undervisning att eleverna sitter med var sin workbook och skriver och läser på egen hand. Något svårare var det att undervisa i matematik trots att eleverna hade var sin mattebok och ett räknehäfte. När man undervisar i matte behövs ofta individuell genomgång för att eleven ska förstå. Jag undervisade även denna klass i idrott och 36 härliga 11 åringar som hoppade, sprang, skrek och skrattade var faktiskt riktigt kul. Jo, jag minns undervisningen som utmanande och rolig men frågan är väl snarare hur dessa elever minns sin skolgång med en lärare som långt ifrån räckte till… men vet ni en sak, jag gjorde mitt bästa. Och eleverna i den här klassen, de är i dag en bit över 30 år. Några av dem kanske till och med fattar politiska beslut om elevgruppstorlek och då hoppas jag att de med stolthet kommer ihåg sin egen skolgång. Den här klassen var nämligen helt fantastisk. Jag minns att jag ofta på historielektionerna berättade om olika historiska händelser och klassen lyssnade så där så vi kunde hört en knappnål falla. På samhällskunskapslektionerna debatterade de högljutt och med liv och lust. Ja, jag tror sannerligen att det blev riktigt bra folk av dem allihop trots att de hade en lärarinna som bara gjorde så gott hon kunde.

Anna C Nilsson klättrar i träd

Självklart ska vi inte ha elevgrupper med 36 elever per lärare. Men, det handlar inte bara om lärartätheten utan också om innehållet i undervisningen. Det här med undervisning handlar om metodik, hur kommunicerar läraren och hur lyckas läraren väcka nyfikenhet och tända de där stjärnögonen hos varenda unge. Ja, det är klart att det är svårt och ibland helt omöjligt och med 11,2 elever per lärare som vi har i exempelvis Solna är det optimalt. Ja, faktiskt! För små elevgrupper är nämligen inte heller bra utan lagom är bäst. På den tiden då jag genomgick min lärarutbildning hade vi metodiklärare som iakttog oss när vi undervisade och de elever som inte höll måttet fick särskilda tips och fick extra möjlighet att träna. Det var till och med så att elever som inte klarade sina praktiska metodiktentor(undervisning) trots flera försök råddes att välja ett annat yrke. Var det bättre förr? Det är dagens fråga.

En liberal och individanpassad skola

Jag tror på en pedagogik som möter varje elev där individen befinner sig, som stimulerar och ger stöd för varje elev att nå sin fulla potential. Att skapa lust för inlärning är att tända stjärnögon.

I dag skriver jag om hur jag vill utveckla Solnas skola. Läs gärna artikeln i Mitt i Solna. Om du eller en grupp föräldrar vill samtala om dagens och framtidens skola kommer jag gärna till en träff. Jag ser möjligheter och lyssnar gärna till nya idéer för hur vi tillsammans kan nå min vision om att Solna har Sveriges bästa skola 2023.
image