Spela datorspel och bli mer fokuserad

I dagens DN kan vi läsa att Datorspelen föryngrar hjärnan och det stämmer men är ingen nyhet.

Jag har använt den här metoden själv och även ordinerat den till mina elever de senaste 15 åren, detta faktum är alltså ingen nyhet och just därför välkomnar jag studien som University of Carlifonia i San Fransisco gjort. Nu finns forskningsresultaten som stärker mina teorier UCSF Study finds Brain Training Game Effective In Improving Multitasking Skills

På 1990-talet kom jag i kontakt med Gudrun Malmer som med glädje delade sina kunskaper till mig i samband med att jag var med och startade en friskola för elever i behov av särskilt stöd. Hon förklarade att när eleverna ”spelar”/ ”arbetar” med hennes konkreta matematikmaterial stimuleras båda hjärnhalvorna på ett sätt så att kopplingarna mellan höger och vänster hjärnhalva stärks.

Detta var på den tiden då mobiltelefoner endast gick att ringa med och skicka sms, men på datorerna gick det att spela spel. Jag testade tidigt att låta elever med exempelvis ADHD skriva sina texter på datorn och det blev framgångsrikt. De här eleverna hittade snabbt internettuppkopplingen och var inne på sidor med enklare dataspel, jag blev nyfiken och lät dem hållas samtidigt som jag iakktog processen. Jag uppfann uttrycket ”energipåfyllare” till elever med ADHD och Autismspektrum, först i form av en chokladbit eller en bit morot. Efter en tid insåg jag att deras spelande på datorn fungerade som energipåfyllare. Det här utvecklades så att när elev arbetade med sitt skolarbete och koncentrationen inte räckte längre, fick jag ordet ”energipåfyllare” och eleven kunde sätta sig vid datorn i 5 minuter och fylla på för att sedan återgå till skoluppgiften. I dag är detta ett vedertaget begrepp och lärare låter eleverna spela på sina telefoner en stund för att sedan kunna fortsätta arbeta fokuserat.

Gudruns konkreta matematikmaterial fungerade på samma vis som en viss typ av datorspel. Teknikutvecklingen gick snabbt i Lund där Bodil Jönsson byggde upp Certec som har haft enormt stor betydelse för hjälpmedel till personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

När jag såg hur positivt de olika Datorspelen påverkade mina elever provande jag på min normalstörda hjärna och upptäckte att min förmåga att fokusera på en specifik sak stärktes samtidigt som min förmåga till det vi kallar multitasking/mångsysslande ökade. Plötsligt kunde jag alltså lösa svåra uppgifter som kräver maximal koncentration, specifikt fokus. Jag insåg att jag kunde ta in flera medier samtidigt. Men när jag slutade träna mig med datorspel upphörde eller minskade förmågan så i dagens läge är jag inte särskilt bra på multitasking. Dessutom bör tilläggas att detta endast gäller en viss typ av datorspel och de ska spelas en kortare sekvens under total koncentration. Metoden går ut på att träna hjärnans synapser och få dem att samarbeta bättre med varandra exempelvis mellan hjärnhalvorna.

Alla har nytta av att genomföra olika typer av minnesträningsprogram och andra typer av interaktiva träningsprogram oavsett om vi är äldre, har neuropsykiatrisk diagnos, lider av depression, stress eller bara vill vara vältränad i hela kroppen. Att träna sin kondition och hålla sig i fysisk form är självklart men svara snabbt på frågan vad är 7 gånger 8 och du vet om din hjärna slappat till sig.