Regeringen ökar statliga bidraget till kvinnojourerna

Våld i nära relationer är det största jämställdhetsproblemet. Regeringen ökar nu de statliga bidragen till organisationer som arbetar med våldutsatta personer.

Att leva i en vardag med en partner som använder knytnävarna är bland det värsta en människa kan råka ut för. Lika illa är en vardag med ett ständigt hot om våld eller i en relation där psykiskt våld är ständigt närvarande.

Ingen enda unge ska behöva känna känslan av övergivenKvinnojourer…”

image

På lokal nivå förde jag igår samtal med Lars Råden (M), ordf. Socialnämnden där jag lyfte upp personer i samkönade relationer. Detta är även en fråga som jag tidigare diskuterat med RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund som då var tydligt med att RFSL behöver mer pengar för att klara att ta hand om HBT-personer som är utsatta för våld i nära relationer. I dag finns ett skyddat boende för HBT-personer och det ligger i Stockholm. I går framförde jag till Lars Råden att vi bör se över om vi i Solna kan skapa ett skyddat boende specifikt för HBT-personer. Våldsutsatta homosexuella män och kvinnor orkar inte alltid ”komma ut” inför Polis i en situation då de utsatts för våld då det i sig är nog så påfrestande. HBT-kompetensen bör öka hos alla som kan tänkas möta HBT-personer som upplever våld i nära relation. Det faktum att det enbart finns en lägenhet i hela landet är inte okej. Att i en pressad situation behöva höra ”du kan väl bo kvar” eller ”flytta hem till en kompis ett par dagar” är inte okej oavsett om du är hetro eller homo.

Hur som helst, jag välkomnar de extra bidragen då pengar behövs och vi i Alliansen jobbar med dessa viktiga frågor här i Solna. Om du är utsatt, tveka inte utan hör av dig till Socialtjänsten eller någon av de brottsofferjourer som finns.