Leksaker ska bli giftfria

I dag beslutades att en utredning tillsätts angående Bisfenol A. Vår miljöminister Lena Ek sätter ner foten och visar vägen. Med den tydlighet Lena visar kan jag tryggt fortsätta mitt arbete här i Solna, där vi sakta men säkert förändrar. Jag vill se en giftfri vardag för våra barn och unga. Tack för att du visar vägen Lena Ek.

Att driva miljöpolitik kräver mod. Att vara politiker överhuvudtaget kräver mod. Lena Ek visar att hon har både mod och handlingskraft att göra skillnad.

Leksaker ska bli giftfria

– Anledningen är att barn är mer utsatta för farliga kemikalier än vad man tror och barn är särskilt känsliga. Jag tycker det är viktigt att när vi börjar med det här arbetet i Sverige nu att kommunerna verkligen ser till att sanera och kontrollera alla förskolor så att de är bra ur kemikaliesynpunkt, säger Lena Ek till SVT.

solna 2013 097

Just nu arbetar vi med att skapa en miljöpolicy här i Solna, ett initiativ av mig. Den är just nu ute på remiss i våra nämnder, därefter ska den upp i Kommunstyrelsen och så småningom klubbas den i Kommunfullmäktige. I min tanke om närodlad politik har jag lyssnat in föräldrar här i Solna och tack för att ni för en dialog med mig som er politiker. Just nu är miljöpolicyn ute på remiss i våra nämnder och jag peppar mina medlemmar som har nämndsuppdrag att försöka påverka i nämnderna att skriva skarpare i remissyttrandena. Centerpartiet i Solna har fått med sig miljö och hälsoskyddsnämnden där jag är vice ordförande på ett riktigt bra remissyttrande där vi belyser giftfri vardag. I Barn- och utbildningsnämnden lade vi ett yttrande med likalydande skrivning som i miljö och hälsoskyddsnämnden. Att vara politiker kräver mod, det kräver handlingskraft men mest av allt kräver det tålamod. Jag önskar av hela mitt hjärta att vi i Centerpartiet får ett större mandat i Solna efter valet för Centerpartiet har så mycket viktigt som vi måste göra för våra barn och ungdomar. Just nu väljer jag att nämna giftfri vardag och giftfria leksaker.

Ta gärna en titt på miljödepartementets sida, för genom att sprida kunskapen förstår vi varför bisfenol A måste bort.

3 år av handlingskraft

När vi gick till val 2010 lovade vi inte er guld och gröna skogar.

Däremot lovade vi er att göra allt vi kunde för att utveckla Solna till en hållbar stad. Vi ville behålla de grönområden som vi vet att många av er Solnabor uppskattar, vi ville bibehålla Solnas låga arbetslöshet och vi ville ge våra barn och unga den bästa starten i livet på en bra skola med bra mat.

Nu har det gått tre år av fruktsamt Allianssamarbete i Solna. Vi i Centerpartiet blickar bakåt och ser att vi får saker att hända. Vi har visat handlingskraft och infriat många av de vallöften vi gav er 2010.

Tack vare Alliansen och Centerpartiet…  

Demokrati

Kan man numera följa kommunfullmäktiges sändningar via webben
Ger Solna Stad numera ut informationsblad till alla hushåll
Utvecklar Solna Stad nu en kundtjänst för att bättre kunna bemöta Solnaborna.

image

Miljö

Har det satsats extra pengar på parker och grönområden
Har Solna stad genomfört en standardhöjning vad gäller städning och skötsel av Solnas mark samt lanserat en e-tjänst för klagomål
Arbetar Solna Stad aktivt med att energieffektivisera stadens lokaler, bland annat har man tagit fram en energikartläggning av skolor och vissa förskolor
Har Solna stad skärpt tillsynen av farligt avfall hos bilverkstäder och annan fordonsrelaterad verksamhet som hanterar kemikalier och farligt avfall.
Finns det numera en stadträdgårdsmästare i Solna
Har Norrvatten, som producerar och distribuerar dricksvatten till bl.a. Solna vatten AB, satsat mer på vindkraftverk
Finns det nu ett avtal om skötsel på våra återvinningsstationer
Har Solna stad påbörjat arbetet med att ta fram en Grönplan; som ska visa hur Solna stads gröna offentliga miljöer, parker, natur, platser och gatumiljöer ska utvecklas framöver, samt en miljöpolicy. Grönplanen är ett resultat av den medborgardialog som stadsträdgårdsmästaren har genomfört med boenden i samtliga stadsdelar.
Kommer det uppföras en returpark i Rissne där Solnabor kan lämnas sin återvinning
Erbjuder numera Solna stad miljödiplomering för företag, där utbildning av personal samt framtagande av miljöpolicy, miljömål och handlingsplan ingår.

cropped-solna-2013-033.jpg

Trafik

Har det upprättats en cykelplan, som presenterar ett helhetsperspektiv för cykelfrågor
Finns det numera tillgång till lånecyklar och en cykelpump för dig som vill pumpa dina cykeldäck
Kommer tunnelbanan att byggas ut till Hagastaden och Arenastaden
Rullar numera Tvärbanan ända fram till Solna Centrum, och snart till Solna station
Stannar pendeltåget mot Arlanda/Uppsala även i Solna, vilket underlättar pendlingen för alla solnabor
Utreds möjligheterna att överdäcka Bergshamraleden
Har vi börjat jobba för att göra om Centralplan till en bilfri piazza med torghandel och caféer

Jobb, företagande och tillväxt

Har Solna stad blivit utsett till Sveriges bästa kommun att driva företag i, 5 år i rad
Har arbetslösheten kontinuerligt gått nedåt, liksom antalet personer med försörjningsstöd
Har fler ungdomar fått möjlighet till sommarjobb inom stadens regi
Har vi fått en ny fin arena; Friends Arena
Byggs det nu ett nytt, stort shoppingcentrum; Mall of Scandinavia
Har det satsats på fortbildning för Solnas specialpedagoger och modersmålslärare
Satsar Solna Stad särskilt på hållbar arbetshälsa för stadens alla anställda.

cropped-solna-2013-312.jpg

Boende

Utvecklas Solna Stad och nya bostäder byggs genom förtätning, men också genom att nya stadsdelar växer fram. Nu har det byggts, alternativt planeras det att byggas i Råsunda, i Järvastaden, i Arenastaden, i Huvudsta, i Ulriksdal, i Frösunda, vid Haga Norra, vid Karolinska och vid Armégatan
Finns det numera ett stängsel vid bostäderna invid Friends Arena
Har det byggts en ny hundrastgård, som komplement till de fyra som finns sedan tidigare
Ser man nu över trappan vid Hagalund, som utgör en fara för de boende i Hagalund.

Barn och ungdom

Har det satsats extra pengar på skolupprustningar runt om i Solna, renoveringar av förskolor, idrottshallar och Vasalundshallen
Har ventilationen i alla förskolor kontrollerats  
Har Solna stad utrett behovet av barnomsorg på oregelbundna arbetstider och bestämt att ett nattis ska starta
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel till lärarnas löner framöver samt att en vikariepool inom förskolan kommer att upprättas
Har det byggts flera nya lekparker, bland annat i Skytteholmsparken
Kommer det i framtiden byggas en ny temalekplats i Bergshamra
Har förskolepengen, skolpengen och den obligatoriska särskolans peng ökat
Har det tecknats avtal om en regional ungdoms- och elevdatabas för ungdomar i åldern 16-19 år
Byggs det en miljöklassad skola i Ulriksdal med plats för 900 elever; från förskola till årskurs 9
Har förskolan Pumpan, som erbjuder verksamhet för barn med funktionsnedsättning, nyinvigts efter en omfattande renovering
Har ungdomsgården Villa Odin i Hagalund förbättrat sina öppettider, till att även inkludera helgerna.

cropped-solna-2013-2981.jpg
Äldre och vård

Har Solna stad fått profilerade äldreboenden, t.ex. Konst och hantverk, Natur och trädgård och Djur
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel på stadens hemtjänst
Har det införts LOV (lagen om valfrihet) både i hemtjänsten och på stadens omvårdnadsboenden.

Kultur och fritid

Har Bergshamra Bibliotek numera öppet sex dagar i veckan
Har Solna stad tittat på hur halltider fördelas mellan pojkar och flickor.

Integration

Har Solna stad mött stora framgångar i arbetet med att integrera nyanlända svenskar; arbetslösheten bland utrikes födda ligger långt under genomsnittet i länet och riket som helhet
Erbjuder numera Solna Stad cykelkurser för de som aldrig har lärt sig cykla, eller bara kan cykla lite grann.

Ekonomi

Har Solnas kommunalskatt lämnats oförändrad på 17,12 per skattekrona
Är numera alla parkeringsplatser i Solna avgiftsbelagda, dygnet runt, året runt
Genomsyrar begreppet ”före-under-efter” numera hela Solna stads ekonomi, vilket bidrar till bättre struktur, ökad styrning och kontinuerlig kontroll av upphandlingar och fakturahantering.

Vi ser hela Solna

cropped-solna-2013-238.jpg

Har det tagits fram en utvecklingsstrategi för Bergshamra där frågor som rör bostäder, handelsmöjligheter, stadsmiljö och kollektivtrafik
Har en detaljplan tagits fram för Överjärva gård
Finns det numera en utvecklingsstrategi för Hagalund, som ska ta vara på potentialen som finns i området och skapa framtida förutsättningar
Är det numera krav på att sanera klotter i offentlig miljö inom tre arbetsdagar, efter upptäckt eller inkommen anmälan under förutsättning att temperaturen är tillräckligt hög för att kunna sanera effektivt.

En vecka in i 2014 med batterierna laddade är jag redo att fortsätta arbeta hårt för Solnaborna. Vägen till framgång är förmågan att bemöta och lyssna till alla som bor och verkar här i Solna. Vi Centerpartister ser möjligheterna, kom med du också!

Vilken underbar morgon!

Årets sista frukostbricka avslutades med hajmatning på fjärilshuset i Hagaparken. Till bordet hade jag ingen mindre än Micael Bindefeldt och han berättade om häftiga dykupplevelser med livet som insats. Hajarna i Solna matades med fisk så ni kan vara lugna. Morgonens höjdpunkt var dock våra traditionsenliga prisutdelningar.

Årets frukostbricka inleddes med att Micael Bindefeldt intog scenen där han beskrev mingladets vikt för framgång i näringslivet. Visste ni förresten att det var herr Bindefeldt som introducerade begreppet mingel? För 20 år sedan var det många som rynkade på näsan när det kom till att prata om just mingel. I dag är det allmänt vedertaget som verktyg att mingla och knyta sociala nätverk. Då bestod ungdomars kontaktnät av max 100 personer medan de i dag har nätverk på Facebook och Instagram på 1000 tals personer. Framtidens företagare är ungdomarna och vi har mycket att lära av dem.

image

Två unga tjejer som jag vill lyfta fram i dag är Hasti Asadi och Hedieh Asadi, som fick priset för Årets ung företagare. Grattis! Hedieh och Hasti är kvinnorna bakom Deodoc! När hon presenterade sitt företag lyckades hon få oss alla att skratta. Men det ligger ett stort allvar bakom, som är djupt. Många kvinnor lider i dag av dålig doft från underlivet.
-Vem vill lukta fisk? Nu har vi tagit fram en produkt som förändrar livet för många, många kvinnor säger Hedieh Asadi som sprudlar av energi.
DeoDoc utsågs tidigare i höst till vinnare i Business Challenge 2013, då de erhöll 30000:- i prispengar som då gick till att betala räkningar. Vi ska komma ihåg att det är kostsamt att produktutveckla. Dagens prischeck bestod av 50000:- och denna prissumma är mycket välkommen då produkten nu ska ut på gynekologmottagningar för test, så att evident kan skapas. Den här typen av produktutveckling främjar jämställdheten, bidrar till effektivare sjukvård och med det som bakgrund hoppas jag att någon finurlig investerare ser potentialen i DeoDoc och Hasti Asadi och Hedieh Asadi…för jag tror att vi kommer få se mycket av denna driftiga tjej.

image

Sist men inte minst! För mig, ofta omnämnd som kaffetanten, är årets miljöpristagare extra kul att presentera. Arvid Nordqvist vann årets miljöpris som sedan 1961 rostat kaffe här i Solna.

image

Nu rullar dagen vidare med företagsbesök hos två tjejer som nyligen startat var sitt företag här i Solna, men först en kopp gott kaffe från Solna stads miljöpristagare Arvid Nordqvist

Om konsten att bli bättre

Under veckan har jag funderat mycket på hur jag kan bli bättre men också på hur vi kan göra det bättre för våra företagare. I tisdags fick jag möjlighet att delta på Svenskt Näringslivs inspirationsdag om konsten att bli bättre där bland många andra Jens Spendrup talade.

Inspirationsdag om konsten att bli bättre gav många insikter men också flera mycket givande möten med kloka människor.

Här kommer mina reflektioner som jag delar med mig av ett enda skäl, att det ska bli lite bättre. Hårt arbetande företage som inte ger upp drivs av något, en inre kraft. Jeanette Bohman, driver Skivarps gäsgiveri och uttryckte sin oro för vad som skulle ske med alla företagare om vi fick regeringsskifte 2014. Att ta bort restaurangmomsen skulle för många kockar innebära att de fick slå igen butiken.
-Vad händer med mitt företag nästa år, arbetsgivaravgiften min restautangmoms osv. Skapa en större lyhördhet från oss företagare. Varje gång det kommer en ny inspektör är det nya regler, jag vet aldrig om jag gör rätt eller om jag får nya avgifter. Som företagare vill jag ha långsiktighet då kan jag våga ta steget att expandera, säger Jaenette Bohman.

Hon avslutade sitt anförande med dessa tänkbara ord som jag kan använda även som politiker ”Ta skit och gör det till guld – hårt arbete lönar sig alltid i slutändan.

Jag fick också lära mig att det magiska ordet är vill. Vill är ett magiskt ord, det magiska villet och det får man när man förstår varföret. Det du inte har tänkt själv kommer du aldrig att förstå och om du inte tänkt hur du ska förstå kommer du glömma bort det. Varför ska vi förbättra företagsklimatet i Solna? Vad innebär det för invånarna och för samhället. Jag vill förbättra företagsklimatet i Solna och jag vet varför och vet att svaret på frågan hur är genom samverkan och kreativa idéer. När vi vill ska vi fundera på hur 
 
Börja gör…. Var inte rädd för att göra fel. Så om du går och fundera på att starta företag i Solna, Kör!

Utveckling är inte en pil snett upp till höger utan en snirklig garntråd. Gnetar vi på kommer vi till slut hitta rätt, lösningen finns bortom hörnet. Fastna inte i utredningsträsket kasta er in i arbetet. Angående att starta företag, driva och bland annat delta i upphandlingar.

Fokusera på att få andra att lyckas är mitt fokus.

Jag gör även en del företagsbesök, den hör veckan fick jag träffa gänget på Videobolaget med Philip von Krusenstierna i spetsen. Jag blev mäkta imponerad över att se vad som skapas här i Solna av ett litet företag med 6 anställda, det görs film på Råsundavägen, visste ni det?
image

Vi ser hela Solna – hållbara budgetsatsningar för 2014

Vi i Alliansen presenterar en offensiv budget med rejäla välfärdssatsningar inför 2014 där jag som socialliberal politiker för Centerpartiet i Solna blickar tillbaka på en bra budgetprocess med mina kollegor i Alliansen.
Vi ökar den totala budgeten med 32 miljoner kronor, därutöver lägger vi till extra satsningar om cirka 38 miljoner kronor. Det innebär att vi totalt ökar med 70 miljoner kronor, den mest offensiva satsningen sedan 2008.

Så här fördelar vi våra extrasatsningar:

Skolupprustning inklusive energieffektiviseringar 16 miljoner kronor
– Att våra skolor rustas upp är en viktigt fråga för mig som haft just skolan som arbetsplats sedan 1980-talet. En bra ventilation är viktigare än vad man kan tro och det är inte något som direkt syns utan snarare upplevs. Det har också stor betydelse för inlärningen att eleverna tillbringar sina många gånger långa skoldagar i lokaler där de trivs. Vi vet att skollokaler generellt sett slits hårdare än exempelvis kontor där vuxna har sina arbetsplatser. Vad det gäller kommunens lokaler anser jag att det ska finnas underhållsplaner, särskilt viktigt är detta vad gäller de lokaler där våra barn och unga vistas. Sist men inte minst vill jag nämna hur nöjd jag är med att vi även ser över energiåtgången och hur vi kan energieffektivisera våra skolor. Det kan exempelvis vara isolering av fönster, byte av belysning och andra åtgärder som är miljömässigt smarta.

solna 2013 097

Kvalitetssäkring i förskolan 7 miljoner kronor
– Vi höjer förskolepengen 2 % och det kostar 4,5 miljon kronor, dessa pengar kan komma att användas av förskolecheferna för att säkerställa att barngruppstorlekarna hålls på en rimlig nivå för att barnens behov ska tillgodoses. Dessutom tillskjuter vi 2,5 miljon kronor så till en vikariepool, en viktig åtgärd för att kunna hålla god kvalité och alldeles nödvändigt. I Solna har vi många barn i de yngsta åldrarna vilket innebär särskilt höga krav på förskolan och det är så välkommet att så många barn föds i vår stad. Dessutom har vi under året genomfört en utredning och tagit reda på behovet av Nattis, vi kommer att under 2014 starta Nattis och det välkomnar jag då många arbetar på oregelbundna tider under dygnet. Vi i Centerpartiet vill utveckla detta till en barnomsorg som vi kallar Dygnis, barnomsorg som erbjuds dygnet runt eftersom flera inte arbetar dag eller natt utan eftermiddag, kväll, morgon osv. och oregelbundet under månaden.

Hemtjänst 6 miljoner kronor
– Under året har jag fört samtal med personer som har hemtjänst och som arbetar inom hemtjänsten och jag har fått klart för mig att det finns en hel del utmaningar. Att vi håller en hög valfrihet med flera aktörer som säkerställer hög kvalité i hemtjänsten är för mig mycket viktigt. Det här är ett område där vi i alliansen lyssnat och gör därför en extra satsning om 6 miljoner kronor.

solna 2013 075

Parker och gator 5 miljoner kronor
– Solnas gröna rum är viktiga för medborgarna, därför satsar vi extra på skötsel och utveckling av stadens parker och utemiljöer.

Kvalitetssäkring skolan 2 miljoner kronor
– Att vi satsar 2 miljoner särskilt riktat för lärarlöner i budgeten känns för mig som lärare mycket bra. Vi som någon gång arbetat i skolan vet hur värdefullt det är med bra och skickliga lärare.

Cykelplan 1 miljon kronor
– Tidigare har vi fattat beslut att göra en cykelplan i Solna, på mitt och Centerpartiets initiativ. Nu har arbetet med planen inletts och den kommer att gå ut på remiss till bland andra Cykelfrämjandet vid årsskiftet 2013-14. Under våren-sommaren 2014 kommer vi att kunna fastställa Cykelplanen. Därför känns det mycket bra att vi redan innan planen är klar har avsatt 1 miljon kronor för att kunna starta åtgärder redan under vår-sommar.

solna 2013 322

Bergshamra – Hagalund 1 miljon kronor
– Vi ser hela Solna, precis som vi i Centerpartiet ser hela landet. Att vi nu fattat beslut om en särskild Bergshamra strategi som inkluderar utredning om överdäckning av Bergshamraleden, att Signalisten lyckats säkerställa att vårdcentralen blir kvar i Bergshamra centrum är viktigt. Vi satsar 500 000 kronor på Bergshamra bibliotek under 2014. Hagalund är en fantastisk stadsdel där det verkligen finns utvecklingspotential så som jag ser det, samtidigt finns en del utmaningar det sticker jag inte under stol med. Det glädjer mig att Blue Hill kommer att kunna återfå sina lokaler efter renoveringen efter den olyckliga branden. Under 2014 satsar vi 500 000 kronor för att kunna hålla Villa Odin öppet, det är en verksamhet för våra ungdomar.

Sommarjobb 0,5 miljoner kronor
– Under året har vi utvecklat det goda samarbetet med företagare i Solna och det har medfört att sommarjobben fördubblats, en mycket lyckad satsning där ungdomarna i sin utvärdering är mycket nöjda. Vi gör en satsning under 2014 om 500 000 kronor och därmed kommer vi kunna fördubbla antalet ungdomar som erbjuds sommarjobb.

cropped-solna-2013-033.jpg

Mia Simm årets energirådgivare

Mia Simm har utsetts till årets bästa energirådgivare av organisationen EnergiRådgivarna. Mia får utmärkelsen för att hon ständigt sporrar till energieffektiva stordåd. På sitt energiska vis inspirerar Mia dagligen Solnas företagare och boende till att förändra ett invant beteende i energisnål och miljövänlig riktning.Här har vi en kvinna som gör skillnad på riktigt, bra jobbat!

image

Med kreativa idéer arbetar Mia för att forma ett hållbart samhälle och med stort engagemang har hon genom åren drivit igenom många projekt i Solna stad. Nu senast har hon startat upp cyklingskurs för vuxna för att skapa ett hållbart resande.

– Fler ska kunna ta sig fram på ett enkelt sätt och Solna är utmärkt att cykla i. Många av deltagarna arbetar inom hemtjänsten, berättar Mia Simm.

Mia har genom åren hjälpt bostadsrättsföreningar att minska sin energianvändning genom projektet E-BRF, som står för Energieffektiv bostadsrättsförening. Hon anordnade studiebesök där bostadsrättsföreningarna visade upp sina smarta energilösningar för varandra och bytte goda idéer.

Inom projektet Energismart företag har organisationer fått möjlighet öka på sin kunskap kring energifrågor genom att få besök av en energikonsult. ICA Maxi i Solna Business Park har, efter att ha varit med i projektet, sparat 600 000 kWh per år.

Mia har arbetat i Solna stad sedan 1990. Hon cyklar från sin bostad i Bergshamra till jobbet varje dag. Mia uppskattar sin närmiljö – på sommaren blir det ett dopp i Brunnsviken och på vintern snörar hon på skridskorna för att åka på samma vatten.

Nyfiken på att veta mer om vårt arbete här i Solna med energieffektivisering och energirådgivning kika gärna in på Webben. Solna stads energi rådgivare bäst i landet.

Solna utarbetar cykelplan

I verksamhetsplanen och budgeten för 2014 har Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta en cykelplan tillsammans med Stadsbyggnadsnämnden. Detta efter initiativ från oss i Centerpartiet. Anna C Nilsson (C) driver på politiken för ett grönare och mer miljövänligt Solna.

– Att vi nu har beslut på att göra en cykelplan i Solna känns oerhört viktigt. Solna står inför stora trafik- och miljöutmaningar i framtiden, och för att möta dessa krävs det att staden utarbetar en helhetsstrategi för cykelfrågorna, säger Anna C Nilsson.

Centerpartiet i Solna har i många år arbetat för en god miljö i Solna, där bilen är den största källan till luftföroreningar. När vi gick till val 2010 var ett utav våra vallöften att det skulle ske en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet. En stor prioritet för oss var att just en cykelplan skulle utarbetas. Detta för att ta ett helhetsgrepp kring cykeltrafiken i staden. I och med beslutet att staden nu ska ta fram en cykelplan har vi infriat ytterligare ett vallöfte. Nästa steg blir att samordna oss regionalt med övriga kommuner i Stockholms län och utarbeta en regional cykelplan.

20-juni-2012-341x457-custom

– Vi vill fortsätta att arbeta för en god och hälsosam miljö i kommunen och att främja cyklandet är en konkret åtgärd som vi tror gör skillnad. Med över 60 000 inpendlare och 26 000 utpendlare innebär det stora belastningar på både framkomligheten och miljön. Vi måste underlätta för dessa pendlare att kunna välja att ta cykeln till och från arbetet. Då gör vi både miljön och trafikläget i Solna en stor tjänst, säger Anna C Nilsson.

Inriktningsmålen och effektmålen anger den inriktning som staden de närmaste åren ska sträva efter att uppnå och kan kopplas till givna ekonomiska ramar. Målen tar sin utgångspunkt i Solna Stads vision: ”Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd.”

Cykeln som trafikslag ökar allt mer och vi ser idag fler cyklister i trafiken. Att folk väljer cykeln är definitivt positivt ur en miljösynpunkt då det innebär att färre tar bilen. Dessutom ger det hälsofrämjande effekter för den individuella hälsan. Samtidigt som cyklandet ökar ställs högre krav på säkerheten, då vi tyvärr ser att cykeltrafiken också innebär risker för cyklisterna. Vi måste säkerställa att gångtrafikanter, cyklister och bilister samspelar i trafiken. Nu tar vi ett första steg genom att ta fram en cykelplan, där den aktuella bilden sammanställs och behoven av förbättringar struktureras.

– Att ta fram en cykelplan är för mig hållbar politik; vi tydliggör situationen och hittar riktning för framtiden, säger Anna C Nilsson.

image

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Regeringen ökar statliga bidraget till kvinnojourerna

Våld i nära relationer är det största jämställdhetsproblemet. Regeringen ökar nu de statliga bidragen till organisationer som arbetar med våldutsatta personer.

Att leva i en vardag med en partner som använder knytnävarna är bland det värsta en människa kan råka ut för. Lika illa är en vardag med ett ständigt hot om våld eller i en relation där psykiskt våld är ständigt närvarande.

Ingen enda unge ska behöva känna känslan av övergivenKvinnojourer…”

image

På lokal nivå förde jag igår samtal med Lars Råden (M), ordf. Socialnämnden där jag lyfte upp personer i samkönade relationer. Detta är även en fråga som jag tidigare diskuterat med RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund som då var tydligt med att RFSL behöver mer pengar för att klara att ta hand om HBT-personer som är utsatta för våld i nära relationer. I dag finns ett skyddat boende för HBT-personer och det ligger i Stockholm. I går framförde jag till Lars Råden att vi bör se över om vi i Solna kan skapa ett skyddat boende specifikt för HBT-personer. Våldsutsatta homosexuella män och kvinnor orkar inte alltid ”komma ut” inför Polis i en situation då de utsatts för våld då det i sig är nog så påfrestande. HBT-kompetensen bör öka hos alla som kan tänkas möta HBT-personer som upplever våld i nära relation. Det faktum att det enbart finns en lägenhet i hela landet är inte okej. Att i en pressad situation behöva höra ”du kan väl bo kvar” eller ”flytta hem till en kompis ett par dagar” är inte okej oavsett om du är hetro eller homo.

Hur som helst, jag välkomnar de extra bidragen då pengar behövs och vi i Alliansen jobbar med dessa viktiga frågor här i Solna. Om du är utsatt, tveka inte utan hör av dig till Socialtjänsten eller någon av de brottsofferjourer som finns.

Det handlar inte bara om lärartätheten utan också om innehållet i undervisningen

Lärartätheten är 11,2 elever per lärare i Solna. Riksgenomsnittet är 12,1 elev per lärare. Läs hela artikeln ”Rika kommuner har lägre lärartäthet” i SvD.

hållbart val

Nu ska ni få höra en liten historia som utspelade sig tidigt 1990-tal då jag arbetade som lärare. Jag hade en klass 4 som bestod av 36 11 åringar fördelade på två klassrum. Rektorn informerade mig stolt att hon låtit såga upp en dörröppning mellan klassrummen så att jag enkelt skulle kunna ha lektion med 18 plus 18 elever. Att undervisa två elevgrupper med vardera 18 elever per grupp krävde sin lärare, tänk er själva hur en engelskalektion utspelade sig med en lärare ståendes i en dörröppning. Det gick bra om man anser att det är god undervisning att eleverna sitter med var sin workbook och skriver och läser på egen hand. Något svårare var det att undervisa i matematik trots att eleverna hade var sin mattebok och ett räknehäfte. När man undervisar i matte behövs ofta individuell genomgång för att eleven ska förstå. Jag undervisade även denna klass i idrott och 36 härliga 11 åringar som hoppade, sprang, skrek och skrattade var faktiskt riktigt kul. Jo, jag minns undervisningen som utmanande och rolig men frågan är väl snarare hur dessa elever minns sin skolgång med en lärare som långt ifrån räckte till… men vet ni en sak, jag gjorde mitt bästa. Och eleverna i den här klassen, de är i dag en bit över 30 år. Några av dem kanske till och med fattar politiska beslut om elevgruppstorlek och då hoppas jag att de med stolthet kommer ihåg sin egen skolgång. Den här klassen var nämligen helt fantastisk. Jag minns att jag ofta på historielektionerna berättade om olika historiska händelser och klassen lyssnade så där så vi kunde hört en knappnål falla. På samhällskunskapslektionerna debatterade de högljutt och med liv och lust. Ja, jag tror sannerligen att det blev riktigt bra folk av dem allihop trots att de hade en lärarinna som bara gjorde så gott hon kunde.

Anna C Nilsson klättrar i träd

Självklart ska vi inte ha elevgrupper med 36 elever per lärare. Men, det handlar inte bara om lärartätheten utan också om innehållet i undervisningen. Det här med undervisning handlar om metodik, hur kommunicerar läraren och hur lyckas läraren väcka nyfikenhet och tända de där stjärnögonen hos varenda unge. Ja, det är klart att det är svårt och ibland helt omöjligt och med 11,2 elever per lärare som vi har i exempelvis Solna är det optimalt. Ja, faktiskt! För små elevgrupper är nämligen inte heller bra utan lagom är bäst. På den tiden då jag genomgick min lärarutbildning hade vi metodiklärare som iakttog oss när vi undervisade och de elever som inte höll måttet fick särskilda tips och fick extra möjlighet att träna. Det var till och med så att elever som inte klarade sina praktiska metodiktentor(undervisning) trots flera försök råddes att välja ett annat yrke. Var det bättre förr? Det är dagens fråga.

En Americano på mitt lokala café

image

Varje dag inleder jag med att läsa tidningarna, i dag gör jag det på café Mezzo. I dag känns det bra med en mjukstart eftersom jag maxade ur all energi i går i milspåret.

Med en Americano i handen, hunden vid mina fötter och en tidning att läsa blir jag så klart avbruten och det välkomnas. Någon vill diskutera gårdagen match på Friends. Vi skojar lite om allt mellan himmel och jord.

Jo, jag sitter här och välkomnar samtalet. Vill du prata fotboll, ungdomsidrott eller idrott och hälsa med mig så är det enkelt att göra det just nu på café Mezzo eller hör du av dig via mail annac.nilsson@solna.se