Det är en ynnest att få…

Den finaste av gåvor är att få arbeta för att dessa personer ska få en gnutta bättre liv. Ja har sagt det förut och jag fortsätter att säga det om och om igen tills alla i hela samhället förstår att alla behövs och alla är vi viktiga resurser i vårt samhälle. Det är en ynnest att få arbeta konkret med alla ovanliga vanliga ungar. Tacksamhet!

öppen hand med växt

Jag stannar upp och reflekterar bakåt i tiden ganska ofta för att kunna förstå och analysera framtidens utmaningar och möjligheter. Inför min första lektion 1987 fick jag ett tips om att vara sträng. Jag var 20 år och hade fått ett föräldraledighetsvikariat som biologi och kemi adjunkt. Att vara sträng tolkade jag genom att vara tydlig. Varje lektion inleddes på exakt samma vis, jag befann mig i klassrummet, öppnade dörren och hälsade eleverna välkomna in. Mycket har förändrats i mitt sätt att tänka kring metodik, beroende på en massa utbildning men främst beroende på yrkeserfarenhet och ett öppet sinne att vilja förbättra. Det som inte förändrats är att elever med funktionsnedsättningar söker sig till mig, de gjorde det då när jag var 20 år och de gör det ännu i dag. Kanske för att jag ser dem i ögonen och bryr mig på riktigt eller för att jag förstår eller för att jag visar dem att jag vet att de behövs.

År 2017 är det 30 år sedan jag inledde min första lektion och jag ställer mig frågan ”Hur långt har vi kommit?” Jag tycker att rubriken är missvisande och debatten är lite för snäv eftersom problematiken är långt mer komplex men trots det vill jag rekommendera er alla att se denna film för att lära mer om olika personligheter eftersom jag insett att det är i kunskapen det brister. Alla i samhället behöver lära mer om alla olika personlighetstyper för att inse att alla behövs i vårt samhälle. Skolan vill bara ha vanliga jävla ungar

Med all rätt

I morse när jag såg mitt FB flöde läste jag ett av de bättre inläggen på länge. Cissi Wallin drämde näven i bordet. Så bra att jag väljer att skicka vidare detta budskap. Se den kompetenta människan!

Cissi Wallin skriver så här: ”image

image

image

Här kommer länken adhdpappan

Jag arbetar också mot dessa fördomar. I slutet av 1980-talet trädde jag in i skolans värld som lärare och jag sökte styrkorna hos mina elever. På den tiden ”stämplade” vi inte med bokstavskombinationer på samma sätt som i dag. Men vuxna dömde ut elever och jag jobbade sannerligen i motvind. Genom åren har det blivit många handledningssamtal med lärare och enskilda samtal med föräldrar och jag understryker alltid elevens styrkor…och möts alltid av samma glädje och förvåning ”Du är den första som sagt något bra om mitt barn”

Jag undrar hur det kan vara så svårt att inte se det fantastiska och unika i varje person. Känner tacksamhet inför att få arbeta med detta i mitt företag ACNK

Det kommer över mig

Det kommer över mig, ja så är det. Jag lever i nuet, det är nu det sker. Inte sedan och inte då. Men det kommer över mig för jag saknar er så, mina elever som jag mött genom åren. Den första redan 1987.

Nu är jag politiker, kommunalråd i Solna sedan januari 2012. Tidigare ”en massa saker” men att jag varit lärare det sitter hårt som en tatuering. Det var ju också barnperspektivet, allt det jag upplevt som fick mig att välja engagemanget i politiken. Trots att jag känner ödmjuk tacksamhet att få vara er röst i den politiska debatten saknar jag mitt ”gamla” jobb. Mötet med eleven, det där äkta mötet när ögonen glittrar till. Ofta saknar jag skolans värld, både min tid som föreläsare, specialpedagog, handledare, undervisande speciallärare och lärare. I morse läste jag därför igenom min Master uppsats ”Tonårsflickor med Asperger syndrom-copingstrategier”. Intressant tillbakablick över hur jag tänkte 2006 när jag gjorde studien och jämföra det med hur jag resonerar i dag kring begrepp som inkludering kontra exkludering och om diagnosernas stigma.

image

Jag vill vara din politiker, som lever i verkligheten och förstår sin samtid. För att kunna göra det krävs närvaro och dessa återblickar in i historien, både den personliga och den hela för att skapa korrekt omvärldsanalys. När jag då varit i ”det kommer över mig” en stund känner jag starkare energi för att uträtta något gott i min roll som politiker i demokratins namn. Det är så viktigt att komma ihåg för vem och varför jag har mitt uppdrag, med andra ord står jag på din sida. Ha en bra dag och trevlig helg och läsa gärna med ett klick på länken.